ENG

Algemene Rekenkamer brengt rapport uit over gevaarlijke stoffen

De Algemene Rekenkamer onderzocht bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in de chemische industrie en de opslag. Naar aanleiding van het recentelijk gepubliceerde rapport ‘Handhaven in het duister’ van de Algemene Rekenkamer, besteedde Nieuwsuur hier aandacht aan. Het onderzoek wijst uit dat een kleine groep van de geanalyseerde vijfhonderd bedrijven veelvuldig de milieuwetgeving overtreedt. Daarnaast is volgens de Algemene Rekenkamer de aanpak van milieuovertredingen niet naar behoren.

De voornaamste redenen voor het inadequaat optreden bij misstanden wordt toegewezen aan de gebrekkige registratie van controles en dat inspecties niet risicogericht zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt er in de uitzending van Nieuwsuur kennisgebrek bij een deel van de inspecteurs als mogelijke oorzaak aangewezen. 

Ook in de politiek staat veilig en gezond werken steeds vaker op de agenda. Zo was er op 24 juni jl. een commissiedebat over dit onderwerp en is er steeds meer draagvlak om een betere naleving van de wet door daadkrachtigere inspectie rondom het werken met gevaarlijke stoffen te forceren.

Met dit rapport en de politieke aandacht omtrent gevaarlijke stoffen, wordt het belang van een actueel stoffenbeleid binnen bedrijven nogmaals benadrukt. Vanuit deze visie werkt Stoffenmanager® samen met bedrijven, die naast de wettelijke verplichting, ook vanuit goed werkgeverschap, de verantwoordelijkheid willen nemen voor het verminderen van arbeidsrisico’s. Door middel van de wetenschappelijk onderbouwde tool, trainingen en advies werken we aan het gezamenlijk doel om een gezonde en veilige werkomgeving te realiseren.

Begin vandaag met het registeren en actualiseren van de gevaarlijke stoffen waar uw werknemers aan blootgesteld worden.

Bron: NOS.

Privacyverklaring