ENG

Publicatie richtlijn ondersteunende statistiek voor ISO 9001

De richtlijn voor statistische technieken en data-analyse, ISO 10017, is herzien en bijgewerkt in overeenstemming met ISO 9001:2015. Het doel van ISO 10017 is om een organisatie te helpen bij het identificeren van statistische technieken aan de hand van de elementen van een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem. Dat kan aanzienlijke voordelen opleveren op het gebied van kwaliteit, productiviteit en kosten.

Kwaliteit van product of dienst voor de klant, is één van de belangrijkste doelstellingen van elk bedrijf. Om dit op een consistente en effectieve manier te bereiken, moet een organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) ontwikkelen dat ervoor zorgt dat de eisen van de klant worden vastgelegd, vertaald in goederen of diensten en naar tevredenheid van de klant worden geleverd. Gegevensanalyse met behulp van statistische technieken kan helpen bij de besluitvorming en zo bijdragen tot het verbeteren van de prestaties van processen en de daaruit voortvloeiende output. De technieken bieden potentiële voordelen.

ISO 10017, Kwaliteitsmanagement - Richtlijnen voor statistische technieken voor gebruik van ISO 9001:2015, geschreven in niet-technische taal, identificeert bekende statistische technieken en hun potentiële toepassingen in een kwaliteitsmanagementsysteem. Voor het feitelijke toepassen van de technieken wordt verwezen naar de literatuur, websites of studieboeken. ISO 10017 is er juist om de voordelen van het gebruik bij bepaalde onderdelen van een QMS te signaleren.

Het effectieve gebruik van statistische technieken wordt sterk beïnvloed door hoe goed hun potentiële toepasbaarheid en voordelen worden begrepen door het management. De norm geeft twaalf ‘families’ van statistische technieken, zoals: het testen van hypotheses, analyse van procescapaciteit of monstername. Bij elk van de ‘families’ worden een aantal statistische technieken beschreven, inclusief de voordelen, mogelijke beperkingen en waarschuwing voor gebruik en voorbeelden van toepassing. ISO 10017 geeft de voordelen van elke techniek weer voor QMS en voor managen in het algemeen.

Bron: NEN.

Privacyverklaring