Advanced Safety Leadership Training

INLEIDING

Streven naar uitmuntendheid op het gebied van veiligheid moet het streven en de ambitie zijn van elke veiligheidsprofessional. Deze Advanced Safety Leadership training zal u krachtige tools aanreiken die u in staat zullen stellen om in uw organisatie snel een groot verschil te maken in de veiligheidscultuur op uw werkplek.

Een combinatie van geavanceerd ‘out-of-the-box’ denken, nieuwe menselijke toepassingen en psychologie zal uw kijk op en aanpak van toekomstige veiligheidsklimaatopdrachten transformeren.

Deze training omvat:
 • Safety Excellence, het ultieme (praktisch haalbare?) doel naar Zero.
 • Transactioneel, transformationeel, gevoeld, op waarden gebaseerd leiderschap.
 • Verder gaan dan op gedrag gebaseerde veiligheid.
 • Perspectieven op organisatorische en omgevingsrisico’s, bedreigingen en impact.
 • Geavanceerd ongevallenonderzoek en rapportage.
 • Acties, Overtuigingen & Gevolgen – Veiligheidsbeheersystemen.
 • Plan, Doe, Check, Act (PDCA) cyclus voor continue verbetering.
 
DOELSTELLINGEN

Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:

 • Nieuwe leiderschapstechnieken toe te passen die het verschil kunnen en zullen maken.
 • Onveilige handelingen vs. onveilige omstandigheden begrijpen, zodat het ‘Blame Game’ vermeden wordt.
 • Nieuwe en effectieve motivatie- en betrokkenheidstechnieken begrijpen.
 • Uw veiligheidscultuur ontwikkelen om zich te verspreiden als een ‘virus’ van mens tot mens onder drie onderling gerelateerde aspecten:
  • Psychologisch;
  • Gedrag;
  • Situationeel.
 • Verbeter uw leiderschapsvaardigheden op het gebied van veiligheid en risicobeheer.

 

TRAININGSMETHODOLOGIE

Deze Advanced Safety Leadership-training maakt gebruik van een aantal beproefde, interactieve leertechnieken om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie maximaal wordt begrepen en onthouden. Dit omvat syndicale en individuele oefeningen, relevante casestudy’s en rollenspeloefeningen. Er wordt een uitgebreide e-versie van de trainingshandleiding meegeleverd, inclusief kopieën van alle dia’s, hand-outs en checklists.

 

ORGANISATORISCHE IMPACT

Deze training voor gevorderden biedt oplossingen voor het hele personeelsbestand om de nieuwste systematische benaderingen toe te passen om het potentieel haalbare doel van nul te bereiken.

 • Nieuwe psychologische strategieën voor het verminderen van menselijke fouten.
 • Bouwen aan een veiligere organisatie, rekening houdend met alle gedrag veroorzakende factoren.
 • Duidelijker begrijpen hoe, waarom en wat er fout ging.
 • Identificeren van potentiële tekortkomingen in uw risicoprogramma voor grote gevaren.
 • Pragmatische oplossingen.

 

PERSOONLIJKE IMPACT

Deelname aan deze Advanced training zal (veiligheids)professionals in staat stellen om terug te keren naar de organisatie met durf, zelfvertrouwen en een hernieuwd vertrouwen in betrokkenheid en communicatie.

 • Leer hoe u uw inspanningen kunt richten op het afstemmen van veiligheid op de bedrijfsagenda.
 • Hoe u uw personeel en collega’s kunt motiveren om samen met u op weg te gaan naar Zero.
 • Hoe u ervoor kunt zorgen dat uw collega’s van ‘moeten’ naar ‘willen’ gaan.
 • Leer nieuwe benaderingen voor gedrag, vertrouwen, mindfulness, waarden en leiderschap.
 • Hoe u de toewijding kunt delen om te focussen op nul (uitmuntende veiligheid) als doel.

 

DEELNAME DOOR?

Deze Advanced training is ideaal voor een breed scala aan professionals, maar zal veel voordelen bieden aan:

 • Directieleden.
 • Afdelingshoofden.
 • HSE-managers en -adviseurs.
 • Personen die verantwoordelijk zijn voor het leiden van de veiligheid binnen een organisatie op wereldwijd, regionaal of lokaal niveau.
 • Zij die op zoek zijn naar nieuwe concepten in het streven naar nul blootstelling aan ongevallen, incidenten, ziekte en verwondingen op de werkplek, evenals anderen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden op het gebied van veiligheid.

 

Cursusoverzicht

 

DAG 1
 • Oorzakelijke factoren van ongevallen en incidenten.
 • De analyse van ongevallen – kijken naar de feiten, cijfers & kosten.
 • Waarom gebeuren er nog steeds ongevallen? – Menselijke factoren, triggers en gevolgen.
 • Bewuste en onbewuste invloeden binnen een veiligheidscultuur.
 • De Bradley-curve en vier stadia van mind-sets.
 • Het ‘Nieuwe ABC-Model:’ effectieve, gedrags- en cognitieve psychologie.
 • Begrijp de psychologie achter menselijk gedrag en leer hoe u pragmatische oplossingen kunt toepassen.

 

DAG 2
 • Veiligheidsmanagement in bedrijfstakken met grote gevaren.
 • Grote gevaren en preventie.
 • ISO31000 (Risk management) en uitmuntende veiligheid.
 • Arbeidsveiligheid, procesveiligheid en beheer van activarisico’s.
 • FTA (Fault Tree Analysis) en ETA(Event Tree Analysis).
 • Bow ties.
 • Noodplannen, calamiteitenplan, gevolgen op en buiten de locatie.
 • Inspectie en auditing.

 

DAG 3
 • Leiderschaps- en communicatievaardigheden verbeteren.
 • Uw leiderschapscapaciteiten verbeteren door een groter zelfbewustzijn.
 • Uw communicatiestrategieën en sociale prestaties analyseren.
 • Communicatiecampagnes en betrokkenheid van belanghebbenden.
 • ‘Moeten’ of ‘willen’: echt verlangen naar veiligheid genereren.
 • Verschillende leiderschapsvaardigheden voor verschillende scenario’s.

 

DAG 4
 • Gevorderd ongevallenonderzoek en rapportage.
 • Alle incidenten (inclusief bijna-ongevallen) worden grondig en professioneel onderzocht door een getraind en zelfverzekerd team.
 • Rol van HSE teamleider en management tijdens een onderzoek.
 • Methodologie van onderzoek – de essentiële checklist en het proces.
 • Luister en leer, en leer nog meer te kijken en te luisteren.
 • Technieken voor het schrijven van rapporten die ‘overtuigen’ en ‘kracht geven’ aan acties.

 

DAG 5
 • Organisatorische en milieurisico’s, bedreigingen en gevolgen.
 • Nieuwste normen.
 • Inzicht in de impact van veranderingen of grote incidenten op de organisatie.
 • Strategisch crisis- en noodmanagement in een veerkrachtig kader.
 • Strategische risico’s en risicogedrag.
 • Huidige en toekomstige bedreigingen voor uw bedrijf identificeren en beheren.
 • Een proactieve aanpak hanteren om de impact van incidenten te minimaliseren.
 • Kritieke functies draaiende houden in tijden van verandering en crises.

 

Top 10 van effectieve leiderschapsvaardigheden

In feite hebben leiders mensen die hen volgen, terwijl managers mensen hebben die voor hen werken. Daarom moeten leiders begrijpen dat er bepaalde vaardigheden nodig zijn om een effectieve leider te worden die volgers kan aantrekken en niet alleen werknemers. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste vaardigheden voor een effectieve veiligheidsleider.

 

 1. Commitment aan veiligheid

Het is algemeen bekend en bewezen dat wanneer leiders betrokkenheid bij veiligheid tonen, de veiligheidscultuur binnen een organisatie verbetert. Leiders moeten hun betrokkenheid op authentieke wijze tonen door middel van hun gedrag en besluitvorming. De werknemers moeten geloven dat veiligheid de prioriteit van hun leiders is, dat ze willen dat iedereen veilig naar huis gaat en dat ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt. Hoe toon je betrokkenheid?

 

 1. Vragen stellen

Vragen stellen is een communicatievaardigheid. Weten welke vragen je moet stellen en wanneer, kan een leider helpen bij het bepalen van de competentiezekerheid en ervoor zorgen dat de relevante controles aanwezig zijn om te voorkomen dat er iets ergs gebeurt. Bijvoorbeeld, het stellen van een leidende vraag zoals “Gaan jullie een toolbox talk of een pre-job briefing doen?” kan resulteren in het juiste antwoord, maar alleen omdat je hen hebt geleid om te antwoorden hoe jij wilt dat ze antwoorden: “Ja, we gaan een toolbox talk doen”. Door open vragen te gebruiken en op een zorgzame manier te vragen, zoals “Vertel me eens wat je hierna gaat doen?”, zul je eerder antwoorden krijgen die waar en accuraat zijn, zelfs als dat antwoord niet is waar de leider naar op zoek is.

 

 1. Luisteren

Luisteren is een belangrijk onderdeel van effectieve leiderschapscommunicatie. Dit klinkt misschien voor de hand liggend, maar luisteren leiders echt? Passief of conversationeel luisteren wordt onmiddellijk opgemerkt en kan de relatie van een leider met zijn volgers schaden. De kunst van het luisteren houdt niet alleen in dat je hoort wat iemand zegt, maar ook dat je het begrijpt en waar nodig herformuleert en herhaalt om er zeker van te zijn dat de informatie waarnaar geluisterd wordt goed begrepen is. Effectief luisteren kan door de werknemers als zorgzaam worden ervaren omdat het ertoe kan leiden dat mensen het gevoel hebben dat hun leiders willen horen wat ze te zeggen hebben. Dit kan helpen om volgers te creëren.

 

 1. Integriteit

Als je als leider zegt dat je iets gaat doen, doe het dan ook. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot teleurgestelde werknemers die het gevoel hebben dat hun leider niet consequent en eerlijk is. Teleurstelling bij je volgers kan leiden tot ontrouw. Integriteit is een cruciale vaardigheid die veel leiders echt moeten begrijpen en tonen aan de mensen om hen heen. Integer zijn betekent zelfbewust zijn, je persoonlijke waarden tonen (waar je om geeft) en je emoties beheersen. Door dit te laten zien in hun gedrag en hoe ze beslissingen nemen, kunnen leiders vertrouwen opbouwen bij hun teams en zo volgers creëren.

 

 1. Emotionele intelligentie (Menselijkheid)

Emotionele intelligentie betekent dat je zelfbewust bent en begrijpt hoe je overkomt op anderen. Je kunt je emoties en impulsen beheersen, je bent je bewust van de gevoelens en zorgen van anderen en je kunt relaties beheren door gewenste reacties bij anderen op te wekken. Als leiders emotioneel intelligent zijn, vinden ze het evenwicht tussen te veel en te weinig emoties tonen en worden ze een betrouwbare aanwinst voor elke organisatie.

 

 1. Situationeel leiderschap

Het vermogen om de stijl van leiderschap aan te passen aan de situatie is iets wat leiders niet altijd goed doen. Mensen hebben verschillende karakters, verschillende emotionele reacties op situaties en gedragen zich anders afhankelijk van een situatie of persoon. Leiders moeten specifiek weten wanneer een commando- en controlestijl gepast is en wanneer niet. Ze moeten weten wanneer ze kunnen coachen of wanneer ze democratisch kunnen zijn. Leiders hebben hun standaard leiderschapsstijl, de stijl waarop ze terugvallen in tijden van stress. Ze moeten voldoende zelfbewustzijn hebben om te weten of deze stijl gepast is en de mogelijkheid hebben om waar nodig over te schakelen naar een meer gepaste stijl. Zo halen ze de beste prestaties uit hun volgers.

 

 1. Chronisch Onbehagen

Chronisch Onbehagen gaat over de competentie hebben om te weten of de barrières om een incident te voorkomen zwak zijn of helemaal niet bestaan, en er genoeg om geven om er iets aan te doen. Een gezonde dosis chronisch onbehagen houd je alert en helpt je om op het juiste moment en op het juiste niveau beslissingen te nemen.

 

 1. Verantwoording afleggen

Verantwoording afleggen kan soms moeilijk zijn voor leiders om te accepteren. Maar het is essentieel voor een leider om verantwoording te nemen in plaats van het aan anderen te geven, vooral wanneer er niet om gevraagd wordt. Verantwoording afleggen is “een persoonlijke keuze om boven iemands omstandigheden uit te stijgen en het eigenaarschap te tonen dat nodig is om gewenste resultaten te behalen”. Het gaat erom de moed te hebben om iets te zien, vooral potentieel gevaar, om het vervolgens toe te eigenen, op te lossen en te doen. Dit concept staat ook bekend als het Oz-principe.

 1. Zichtbaarheid

Opgesloten zitten in een kantoor of vastgebonden aan een bureau creëert alleen maar barrières en wantrouwen bij je volgers. Aanwezig en zichtbaar zijn op de vloer geeft mensen de zekerheid dat je om hen geeft en dat je zelf ziet dat alles wat gedaan kan worden voor de veiligheid ook echt gedaan wordt. Zichtbaarheid kan beginnen op een gestructureerde manier, zoals elke dag of elke week een verplichte rondgang over het terrein als KPI, maar een leider die echt authentiek is en zijn betrokkenheid bij veiligheid toont, zal al snel zichtbaar worden zonder structuur of KPI. Zichtbaar zijn zorgt ook voor “contactmomenten” met het personeel, waardoor vertrouwen en respect worden opgebouwd.

 

 1. Normen stellen

Het implementeren van een rechtvaardige en eerlijke cultuur betekent dat er normen worden gesteld voor aanvaardbaar gedrag binnen de organisatie. Het is echter niet alleen belangrijk om deze normen te stellen, maar ook om ernaar te leven als leider – walk the talk. Als je niet gelooft en je niet gedraagt volgens deze parameters, is het onwaarschijnlijk dat je volgers dit voorbeeld zullen volgen en alleen acceptabel gedrag zullen vertonen. Leiders moeten de grens tussen aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag duidelijk definiëren en communiceren. Mensen moeten weten wat ze wel en niet mogen doen. Als er geen duidelijke lijn in het zand is, is het onwaarschijnlijk dat mensen zullen begrijpen wat aanvaardbaar is en wat niet. Belangrijker is echter dat leiders consequent, in tijd en ruimte, deze lijn in het zand handhaven.

 

 

EFFECTIEF LEIDERSCHAP OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID
 • Zorg voor respect en gezag.
 • Geef het team het goede voorbeeld.
 • Maak gebruik van kennis en ervaring.
 • Kalm blijven in een crisis.
 • Beoefen ‘harde empathie’.
 • Wees gevoelig voor verschillende culturen.
 • Erken de beperkingen van het team.
 • Motiveer en creëer een gemeenschapsgevoel.