FNV geschokt door stijging aantal doden in sector agrarisch groen

De FNV is geschokt dat er afgelopen jaar tien mensen zijn overleden door ongelukken in de agrarische en groene sector. Dat zijn er twee meer dan in 2020, blijkt uit cijfers die Stigas (Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren) heeft gepubliceerd. Boeren, tuinders, fruittelers, bosbouwers, loonwerkers, maar ook familieleden en vrijwilligers: nog ieder jaar komen er mensen

Lees meer

Gezonde leefstijl onvoldoende onderwerp van gesprek

Ondanks de grote maatschappelijke aandacht voor gezond leven, is dat op sommige plekken minder vanzelfsprekend. Zoals op het werk: hoe en wanneer ga je een gesprek over een gezonde leefstijl aan? Het blijkt een lastig onderwerp voor zowel werkgevers als werknemers. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Gezonde leefstijl’ van Arbo Unie onder meer

Lees meer

Update leidraad werken met werkbak en werkplatform

Op 20 december 2021 is artikel 7.23d van het   Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Naar aanleiding van deze wijziging heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bestaande leidraad voor het werken met werkbak en werkplatform aangepast. Met het stappenplan kunnen werkgevers snel bepalen of de inzet van een werkbak gerechtvaardigd is. Om werkgevers te ondersteunen in de

Lees meer

Handreikingen werken met langdurige coronaklachten

Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support hebben praktische handreikingen over werken met langdurige coronaklachten opgesteld. De handreikingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden. De handreikingen zijn gebaseerd op de ervaringen van mensen met langdurige coronaklachten en de kennis en ervaring van deskundigen die mensen met langdurige coronaklachten bij werk begeleiden. De informatie is gericht op

Lees meer

Vrijstellingen Limited Quantities (LQ) en 1000-punten uitgelegd

Ondernemers die kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren kunnen onder meer in aanmerking komen voor de ADR-vrijstellingen Limited Quantities (LQ) en de 1000-punten regeling. Maar wat betekenen deze vrijstellingen en wanneer kom je hiervoor in aanmerking? Het ADR kent een aantal vrijstellingsregelingen. Met een vrijstelling kunnen gevaarlijke stoffen worden vervoerd zonder dat alle ADR-voorschriften van toepassing zijn. Van

Lees meer

Overgangstermijn verplichte veiligheidsadviseur voor afzenders gevaarlijke stoffen loopt ten einde

In ADR 2019 werd de verplichting tot het hebben van een veiligheidsadviseur uitgebreid tot elke onderneming die gevaarlijke goederen verzendt. Deze onderneming dient te beschikken over een gecertificeerd ADR-veiligheidsadviseur, bijvoorbeeld een ziekenhuis dat afval verzendt. Er werd een overgangstermijn tot 31 december 2022 voor ondernemingen die in het verleden nog niet de verplichting hadden om een veiligheidsadviseur aan te duiden. Deze

Lees meer

Aanscherping boetebeleid Arbeidsinspectie

Werken met gevaarlijke stoffen kan leiden tot gezondheidsschade bij medewerkers. Bovendien kan dit laatste grote maatschappelijke gevolgen hebben. Bij asbestslachtoffers is dat bijvoorbeeld het geval. Werkgevers moeten hun werknemers daarom goed beschermen tegen schadelijke gevolgen van gevaarlijke stoffen. Een gevaarlijk product is te herkennen aan een gevarenteken op het etiket van een product. In het Arbobesluit artikel

Lees meer

Nieuwe regels voor gsm-gebruik achter het stuur

Voortaan mag je je toestel enkel gebruiken als het in een geschikte houder zit. Als bestuurder handenvrij bellen met de gsm op de schoot wordt dus verboden. Voor wie zich niet aan de nieuwe regel houdt, gelden strengere straffen: ongeoorloofd gebruik van mobiele apparatuur tijdens het rijden is voortaan een overtreding van de derde graad. Afleiding door gsm- of smartphonegebruik aan

Lees meer

Wat moet je weten over werken met derden?

De Welzijnswet mag dan uitgaan van het principe dat zij enkel toepassing vindt op werkgevers en werknemers, in drie opeenvolgende hoofdstukken regelt zij ook situaties waarbij ook derden betrokken zijn. Deze regels moeten gezien worden als gradaties, waarvan op één concrete samenwerkingsvorm telkens maar één onderdeel toepassing kan vinden. Het gaat concreet om: Tewerkstelling opeenzelfde, naburige of aanpalende arbeidsplaats.

Lees meer

Verboden afspraken op de arbeidsmarkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het afgelopen jaar meerdere signalen ontvangen over mogelijke verboden afspraken op de arbeidsmarkt. In sommige sectoren, zoals de energie- en technieksector, is gekwalificeerd personeel momenteel schaars. Die krapte op de arbeidsmarkt bestaat al enige jaren en lijkt groter te worden. De vrees is dat deze schaarste bijvoorbeeld een

Lees meer