Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hoe zit het nu met corona?

Het beheersniveau in België wordt op nationaal niveau gehandhaafd op 2, met een aanhoudende toename van de viruscirculatie en van het aantal ziekenhuisopnames. De positiviteitsratio voor symptomatische personen staat op beheersniveau 3. De ziekenhuisopnames en het aantal huisartsconsulten voor influenza-achtige ziekten zitten op beheersniveau 2. De bezetting van bedden op de intensive care en het aantal huisartsconsulten voor COVID-19 blijven op beheersniveau 1.

Het aantal nieuwe infecties is in de week van 19 tot 25 februari 2023 opnieuw licht gestegen (gemiddeld 1.384 nieuwe infecties per dag, tegenover 1.277 in de voorgaande week, +8 %).

Deze stijging wordt waargenomen voor de volwassen leeftijdsgroepen in alle drie de gewesten, in het bijzonder voor 65-plussers en meer uitgesproken in Vlaanderen. Voor jongeren is de trend stabiel, behalve voor de 10-19-jarigen in Vlaanderen, waar een daling wordt waargenomen.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is verder gestegen voor de periode van 23 februari tot 1 maart ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen (+13 %). Het aantal bezette bedden op intensieve zorgen is ook gestegen (+25 %).

Het aantal uitgevoerde testen is licht gedaald. In de periode van 19 tot 25 februari 2023 waren er gemiddeld 5.919 testen per dag, tegenover ongeveer 6.300 de week ervoor. De daling betreft kinderen van 10 – 19 jaar en in mindere mate kinderen van 0 – 9 jaar. Voor de andere leeftijdsgroepen stabiliseert het aantal uitgevoerde testen zich. Ook het aantal uitgevoerde tests voor vermoeden van COVID-19 blijft stabiel.

Het aantal zelftesten dat tussen 19 en 25 februari 2023 in de apotheek is verkocht, is opnieuw licht gestegen, met 38.249 verkochte tests tegenover ongeveer 35.000 in de week daarvoor (Bron: APB & OPHACO).

Elke week, op woensdag, bepaalt de Risk Assessment Group (RAG) het beheerniveau op nationaal en provinciaal niveau, op basis van een evaluatie van de epidemiologische toestand.

  • Beheersniveau 1/geel: epidemiologische situatie onder controle. Er is virus circulatie maar op een laag niveau en zonder weerslag op het zorgsysteem (eerste en tweede lijn).
  • Beheersniveau 2/oranje: toenemende circulatie met beginnende druk op het zorgsysteem; er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren.
  • Beheersniveau 3/rood: zeer hoge viruscirculatie met een hoog risico op overbelasting van het zorgsysteem.

Om te vermijden dat er opnieuw een alarmniveau (rood) wordt bereikt, moeten er meteen bijkomende maatregelen worden genomen van zodra het niveau 2 wordt bereikt.

Het aantal huisartsconsultaties voor griep is de voorbije week (27 februari tot 5 maart) gedaald onder de epidemische drempel.

Om de verspreiding van luchtweginfecties tegen te gaan, stelt de overheid volgende zaken voor:

  • Was regelmatig je handen.
  • Als je hoest of niest, draag een masker op het openbaar vervoer en in drukke binnenruimten.
  • Ventileer drukke binnenruimten.
  • Ben je ziek? Blijf dan thuis.
  • Voor kwetsbare personen en zorgverleners: Laat je vaccineren tegen COVID en influenza.

 

Bron: Sciensano.