Display problems? View this newsletter in your browser.

Arts Safety

WIJZIGING IN DE WET- EN REGELGEVING:
Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. herziening grenswaarden asbest;
Elk half jaar laat SZW de lijsten publiceren van kankerverwekkende stoffen, processen en mutagene of voor de voortplanting schadelijke stoffen (reprotoxische stoffen).
Het vaststellen van een grenswaarde voor azijnzuur, calciumdihydroxide, picrinezuur en kresol primair aan de overheid is en dat deze stoffen alsnog in bijlage XIII vermeld horen te worden (wettelijke grenswaarde);
2014-01 Travor Kletz;
2014-03 Risico matrixen in Raffinaderijen;
2014-03 Nieuw stelsel voor Deltalinqs instructies en licentiestructuur;
2014-03 Hazard recognition;
2014-04 Versterken melding beroepsziekten;
2014-05 Risk Tolerance Criteria Issues;
2014-06 CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging);
2014-06 Naar een transparant en adaptief risicobeleid;
2014-06 Intermodal Transport Network;
2014-06 Rapportenbundel behorend bij staat veiligheid risicobedrijven 2013;
2014-06 Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2013;
2014-06 Veiligheid BRZO-bedrijven besproken in Tweede Kamer;
2014-06 Basisnet toch niet per 1 juli van kracht;
2014-07 Aanbiedingsbrief rapport versterken melding beroepsziekten SZW;
2014-07 10 Dangers of a Sleep Deprived Workforce;
2014-07 NEN Normontwerp voor bedrijfsnoodorganisatie en bhv gepubliceerd;
2014-08 Handelsbeperking met betrekking tot explosieven;
2014-08 Emphasis on Hot Work Safety;
2014-08 Three dead in petrol tanker crash;
2014-08 Wijziging van het Activiteitenbesluit;
2014-09 Ontwerp NEN 3011 veiligheidstekens voor commentaar gepubliceerd;
2014-09 Understanding Human Operating Procedures;
2014-09 Ammonium nitrate truck explosion;
2014-09 Ritterhude Chemiefirma gerade erst kontrolliert;
2014-09 Samenvatting Rapport Taalverschillen en Veiligheid;
2014-09 Een regelaar met PID;
2014-09 US safety board warns against use of methanol in lab demonstrations;
2014-09 Aanbiedingsbrief meerjarenplan2015 2018 inspectie SZW;
2014-09 Consultatie Besluit risicos zware ongevallen 2015;
2014-09 Aging natural gaslines pose hidden threat across U.S.;
2014-09 Stop doing nothing wrong;
2014-10 Factory Explosion In China 65 Killed;
2014-10 Machine Guards and Amputation Hazards;
2014-10 Jaarplan 2015 inspectie SZW;
2014-10 Meerjarenplan 2015 2018 inspectie SZW;
2014-10 Wijzigingsvoorstel PGS 29 Brandweer BRZO;
2014-10 SOG wacht en toezichthoudende functies SSVV;
2014-10 Incident Investigation Workshop IRAT;
2014-10 Revisting the Swiss cheese model EEC;
2014-10 Wijzigingen van BRZO 1999 ten gevolgen van de nieuwe Seveso III;
2014-10 Wijziging SEVESO richtlijn effectief per 1 juni 2015;
2014-10 Nederland kritisch over EU voorstel arbeidsomstandigheden;
2014-10 Informatie project veiligheidscultuur Brandweer Brabant;
2014-10 Resultaten LTI enquête 2013.
 
Bovenstaande (wets)wijzigingen kunnen inhoudelijk bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com

Copyright © 2014 Arts Safety Consultants B.V. Alle rechten voorbehouden.

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
M: +31(0)655684275
E: info@arts-safety.com