Ontwikkeling norm gezond- en veiligheidsperformance van organisaties

Werkgevers worstelen in de praktijk hoe ze de gezondheid- en veiligheidsperformance in beeld kunnen brengen en blijven steken bij het registreren van ongevallen. Ter verbetering van de prestaties moet echter nagedacht worden welke factoren bepalend zijn voor de gezondheid- en veiligheidsperformances, hoe dit meetbaar te maken en welke indicatoren hierbij passen. Op mondiaal niveau wordt daarom gewerkt aan de guideline ISO 45004.

Vijf belangrijke trends en ontwikkelingen op HR-gebied

De arbeidsmarkt verandert continu en onder toenemende invloed van technologieën en digitalisering veranderen functies en verdwijnen taken. Deze veranderingen hebben een enorme impact op Nederlandse handels- en productiebedrijven.

Lezen voor gebruik

Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten zoals schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen in huis. Daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen.
De FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum zijn de campagne "Lezen voor gebruik" gestart om mensen aan te zetten altijd eerst het etiket te lezen, hen bewust te maken van de risico’s en tips te geven over hoe chemische producten veilig te gebruiken.

Beperkt aantal wijzigingen in de ADR per 1 januari 2021

Zoals iedere 2 jaar worden er per 1 januari 2021 weer wijzigingen in de ADR doorgevoerd. Het aantal veranderingen in de code voor het transport zijn deze keer beperkt en in aantal minder dan gebruikelijk. Desondanks zijn er zeker wijzigingen. En zoals gebruikelijk gaan ze per 1 januari in en worden verplicht vanaf juli 2021.

Veiligheidsheldenquiz over veilig werken

Op verschillende websites wordt melding gemaakt van de Veiligheidsheldenquiz. Deze is ontwikkeld door het ministerie van SZW in het kader van het programma “Veilig werken met gezond verstand = veilig werken met gevaarlijke stoffen”. Meer over gezond en veilig werken vindt u overigens ook in ISO 45001.

Reddingsstrook

De reddingsstrook die we al kennen bij ons bezoek op de snelwegen van Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië of Hongarije en die in landen zoals Zwitserland, Nederland of Slovenië al wordt aangeraden, wordt nu ook in België verplicht voor rijbanen met 2 of meer rijstroken. Doel is om de hulpdiensten sneller doorgang te verlenen in geval van nood. Het ultieme doel: mensenlevens redden.

Arts Safety groeit hard!

Wij zijn dan ook hard op zoek naar onderstaande kandidaten. Talenten die ons bedrijf helpen groeien.

Wil jij werken met de top op het gebied van HSEQ? Bekijk onze vacatures:
Nieuwsbrief januari 2021

Arts Safety - HSEQ Specialists
  • Consultancy - Project support: engineering, construction, commissioning, operational process.
  • Recruitment: HSEQ-directors, -managers, -supervisors, -officers/ QA/QC-specialists.
Nederlandse Praktijkrichtlijn over duurzame corrigerende maatregelen

De normcommissie Kwaliteitsmanagement heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een praktijkrichtlijn (NPR) voor het maken van goede analyses en afwegingen om te komen tot corrigerende maatregelen. En vooral hoe je tot een afweging kunt komen wanneer het de moeite loont om dieper door te analyseren wat de hoofdoorzaak is en wanneer goed ‘goed genoeg’ is.

Nieuw materiaal voor het opstellen van Alcohol, Drugs, Medicijnbeleid

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen voor, tijdens en na werktijd kan een grote impact hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. In opdracht van het ministerie van SZW heeft het Trimbos-instituut een handreiking, format en een infographic ontwikkeld voor het opstellen van een goed Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid (ADM-beleid). Bedrijven kunnen deze materialen gratis gebruiken.

Arbeidsinspectie gaat meer controleren op het naleven van telewerk

De Arbeidsinspectie gaat meer controleren op het naleven van telewerk. Tussen 23 maart en 4 december werden al meer dan 20.400 bedrijven bezocht. Bij bijna 9.500 ondernemingen werden inbreuken op de coronaregels vastgesteld. De filedrukte neemt toe, het aantal verplaatsingen neemt toe, dus is het aan de Arbeidsinspectie om meer inspecties te gaan doen en het telewerk beter te gaan controleren. De Minister heeft de dag ervoor de Arbeidsinspectie gevraagd om de inspecties op te voeren. De Arbeidsinsectie controleert het beleid van de bedrijven op functies die het toelaten om te kunnen telewerken en controleren of die medewerkers ook effectief thuiswerken.

Zo houd je heftruckchauffeurs duurzaam inzetbaar

Werkgevers moeten goed nadenken over hoe zij hun heftruckchauffeurs kunnen behouden. De gemiddelde leeftijd loopt namelijk rap op en een aanwas van jonge bestuurders stokt. Meer waardering en meer vrouwen opleiden zouden wel eens oplossingen kunnen zijn om de vergijzing voor te blijven.

De nieuwe NPR 7910-1 2018 nu in ontwerp beschikbaar

Onlangs is het nieuwe ontwerp van de NPR 7910-1 versie 2018 gepubliceerd. Deze bevat weer diverse wijzigingen waarvan we hier de belangrijkste noemen. De NPR 7910-1 is een belangrijke norm, omdat deze vaak wordt gebruikt voor het bepalen van de klasse van de Ex-zones (ook wel ATEX zones of gevarenzone of gevaarlijke gebieden genoemd). Naast de klasse van de zone is ook de omvang van de zone belangrijk.

Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92