Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

  • Even voorstellen…Gert-Jan Coumou
  • Even voorstellen…Guillaume Kenson 
  • Brandcompartimentering: van belang voor ons allemaal!
  • Nieuwe Arbowet door Eerste Kamer
  • Leergang PGS29
  • 10 eisen waar een RI&E aan moet voldoen
  • 10 tips om veilig gedrag te bevorderen

 

 

Even voorstellen...Gert-Jan Coumou
 

Functie: HSE Consultant Arts Safety Consultants B.V.

Mijn naam is Gert-Jan Coumou en woonachtig in Kapelle in het mooie Zeeland en momenteel werkzaam bij Arts Safety Consultants B.V. in de functie van HSE Consultant (MVK) in opdracht van Agilent Technologies te Middelburg.

Hier in Middelburg moet het HSE Managementsysteem worden bijgewerkt inclusief de bijbehorende documenten, een PPE-beleid worden opgezet, werkinstructies moeten worden gemaakt en het VGM-beleid dient te worden ge-update.

De veelzijdigheid van het MVK zijn is wat mij erg aanspreekt. Aan de ene kant is er de wet- en regelgeving waar aan voldaan moet worden en aan de andere kan is er het toezicht houden en er medeverantwoordelijk voor zijn dat mensen veilig werken en gezond weer huiswaarts keren.

Mijn uitdaging is dan ook om mensen te coachen om het nut en de noodzaak van veilig werken duidelijk te maken. De interactie met een verscheidenheid aan mentaliteiten maar ook nationaliteiten maakt het dat ik dagelijks met plezier er weer op uit trek. 

 

 

Even voorstellen...Guillaume Kenson
 

Functie: HSE Consultant Arts Safety Consultants B.V.

Mijn naam is Guillaume Kenson en ik werk in dienst van Arts Safety Consultants B.V. bij kerncentrale EPZ in Borssele.

Na 35 jaar als chemisch analist te hebben gewerkt bij diverse chemische bedrijven, waarvan de  laatste 21 jaar bij Du Pont de Nemours Ned. BV in Dordrecht, ben ik begonnen aan de HVK opleiding bij de PHOV in Utrecht en heb deze opleiding in 2009 afgerond.

Mijn werkzaamheden bij EPZ zijn de verschillende procedures met betrekking tot aanvullende risico-inventarisatie-, en evaluaties op te stellen.

Daarnaast heb ik de opdracht om een certificeerbaar bedrijfsmanagementsysteem zoals ISO 45001 op te zetten.

Dit alles bij elkaar een flinke uitdaging waar ik met plezier enige tijd mee bezig zal zijn.
Al met al een leuke uitdaging waar ik mijn tanden in kan zetten.

 

 

Brandcompartimentering: van belang voor ons allemaal!


Tijdens de bijeenkomst van 25 januari heeft Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), in samenwerking met de BZW, de toelichting gegeven betreffende de brandcompartimentering en nut en noodzaak voor het bedrijf.

Dit symposium was een onderdeel van de expeditie Risicorelevante bedrijven/BRZO+, een programma waarmee VRMWB en de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) het veiligheidsniveau in de industriële sector willen verhogen. 

In samenspraak met partners in de industriële sector is de noodzaak onderstreept om concrete voorstellen te ontwikkelen die leiden tot het vergroten van de risicogerichtheid, de zelfredzaamheid en de samen redzaamheid. Dit gebeurt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid, burger en bedrijf.

Bekijk hier het sfeerverslag symposium Brandcompartimentering


Bron: BZW Masterclass Veiligheid ZW

 

 

Nieuwe arbowet door Eerste kamer

     
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de nieuwe Arbowet aangenomen.

Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbowet heet officieel ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen’.

In de volksmond spreken we van het wetsvoorstel voor de gewijzigde of vernieuwde Arbowet of kortweg de nieuwe Arbowet. De nieuwe wet treedt vermoedelijk in werking vanaf 1 juli dit jaar.


Bron: arbo-online

 

 

Leergang PGS29

     
PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag. Leergang PGS 29 bestaat uit drie modules.

Door het volgen van de drie modules krijgt u inzicht in de consequenties van de wijziging van de PGS 29 voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. In de training wordt een toelichting gegeven op het PGS proces en belangrijke wijzigingen ten opzichte van de PGS 29 uit 2008.

Met veel praktijkvoorbeelden worden de voorschriften uit PGS 29 behandeld. 

De leergang bestaat uit 3 modules:

  • Module 1: Wijzigingen PGS 29:2016
  • Module 2: Incidentbestrijdingsvoorschriften
  • Module 3: Tankontwerp inclusief terreininrichting en Risk Based Inspection 

 

 

10 eisen waar een RI&E aan moet voldoen


Over de eisen van een risico-inventarisatie & -evaluatie bestaan veel misverstanden. Het gevolg hiervan is dat veel RI&E-rapporten onder de maat zijn.

Een gemiste kans, want het is juist bedoeld om op systematische wijze te werken aan het verbeteren van werkomstandigheden, verhogen van werkplezier en terugdringen van ongevallen en ziekteverzuim.

Om op basis van de wet een goede en nuttige RI&E op te stellen, zijn er tien eisen waaraan uw RI&E moet voldoen.

Deze punten zijn via deze link te downloaden


Bron: imaonline

 

 

10 tips om veilig gedrag te bevorderen

 

Uit studies is naar voren gekomen dat veilig gedrag voorspeld wordt uit twee belangrijke zaken: de motivatie om veilig te willen werken en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om veilig te kunnen werken.

Gedragsverandering is het sleutelwoord. Hoe kun je gedrag beïnvloeden zodat werknemers veiliger gaan werken?

Drie aspecten spelen hierbij een rol: techniek, organisatie en gedrag. Deze vertonen een grote onderlinge samenhang.

De tips (download) lijken soms erg voor de hand liggend. Toch wordt er vaak anders gehandeld in organisaties. Ook wordt duidelijk dat het veranderen van gedrag echt niet gemakkelijk is, zeker niet bij oudere werknemers.

Inhoudsopgave:
•             Gedrag veiliger maken
•             Drie aspecten van veiligheid: techniek, organisatie en gedrag
•             De samenhang tussen techniek, organisatie en gedrag
•             Redenen voor onveilig gedrag
•             Gedrag veranderen
•             Manieren van denken zijn lastig te beïnvloeden
•             10 tips voor verbetering van veilig gedrag
•             Conclusie
•             Bronnen


Bron: arbeidsveiligheid

 

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Company:

 

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92

info@arts-safety.com

Copyright © 2017 Arts Safety Consultancy B.V. Alle rechten voorbehouden.