Alleen-werken

 

Alleen-werken is onvermijdelijk bij bepaalde functies. Wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers.  Lees meer

 

 


Beeldschermwerk
 

In de risico-inventarisatie en -evaluatie moet expliciet aandacht worden besteed aan beeldschermwerk. Hierin wordt met name gelet op de gevaren voor de fysieke en psychische belasting en het gezichtsvermogen. Lees meer

 

 

 

 

 

 

Veilig werken aan of nabij mobiel  netwerk-infrastructuur
 

Werken aan of in de nabijheid van een gsm-mast is niet zonder risico. De operatoren voor mobiele telefonie in België evalueerden de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van elektromagnetische velden. Lees meer

 


Voldoende en goede beschikbaarheid van ventilatie

 

Naar aanleiding van een inspectie door I-SZW wordt de volgende opmerking gemaakt: “In de opstellingsruimte van de vulmachine (ethanol) is de ruimtelijke ventilatie niet voorzien van een tweede ventilator, derhalve dient niet Ex-materieel in de ruimte te worden verwijderd.” Lees meer

 

 


Relatie tussen de RI&E, de functie-RI&E, de TRA en de LMRA

 

De RI&E-rapportage is een algemeen document dat alle gevaren en risico’s en soms ook de risico beperkende maatregelen beschrijft. Lees meer

Nieuwsbrief maart 2020

 


Nieuwe norm voor bedrijfscontinuïteitsmanagement

 

De Nederlandstalige versie van NEN-EN-ISO 22301:2019 ‘Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen’ is gepubliceerd. Deze norm vervangt de editie uit 2012. Het is bedoeld voor organisaties die streven naar continuïteit of een zo snel mogelijke hervatting van de dienstverlening bij verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Toepassing van de norm zorgt ervoor dat organisaties richting klanten en belanghebbenden kunnen aantonen dat zij afdoende maatregelen voor bedrijfscontinuïteit hebben geïmplementeerd. Lees meer.

 


Even voorstellen.......

 

We hebben het team van Arts Safety mogen uitbreiden met drie personen.

Eind januari is Ton gestart bij ons. Begin maart zijn Jolanda en Anouska gestart. Lees meer

 

 

 

 

 

 

Veilig werken met gevaarlijke stoffen met het stop-principe

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in mei 2018 een campagne over veilig werken met gevaarlijke stoffen gelanceerd. Hiermee wil het ministerie aandacht vragen voor het omgaan op de werkvloer met stoffen die beroepsziekten tot gevolg kunnen hebben. De campagne, die duurt tot 2021, richt zich nu vooral op het creëren van bewustzijn in het midden- en kleinbedrijf. Lees meer

 


Dit ziet een heftruckchauffeur daadwerkelijk tijdens zijn werk

 

Medewerkers die dagelijks met de heftruck werken zijn in het bezit van een geldig heftruckcertificaat. Dit certificaat is een middel om aan te tonen dat de heftruckchauffeur in staat is om veilig te werken met de heftruck. Toch krijg je met zo'n certificaat niet de garantie dat er nooit meer ongevallen plaatsvinden. Dit is namelijk ook afhankelijk van de veiligheidscultuur die geldt binnen het bedrijf. In een video van evofenedex zie je wat een heftruckchauffeur ziet tijdens zijn dagelijkse bezigheden in het magazijn. Dat lijkt allemaal correct en veilig. In een tweede video zie je wat er daadwerkelijk om hem of haar heen is gebeurd. Veiligheid doe je samen, toch? Lees meer

 

 

Van verzuimmanagement naar energiemanagement

 

Werkend Nederland wordt steeds meer gestrest. Schommelde het percentage werkenden dat minstens een paar keer per maand burn-outklachten heeft jarenlang rond 10%, de laatste jaren is dat fors gestegen tot 17,3% in 2018. Als je er niet tijdig bij bent, kun je als werkgever te maken krijgen met een burn-out verzuimgeval van zo’n 240 dagen en hoge kosten. Lees meer

 


Nieuwe Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op de werkvloer

 

Het is belangrijk om ongewenst gedrag op de werkvloer effectief aan te pakken. De vertrouwenspersoon kan hierbij een belangrijke rol spelen. Om vertrouwenspersonen, werkgevers en werknemers te helpen om ongewenst gedrag op de werkplek te voorkomen of tegen te gaan, is er een praktische wegwijzer ontwikkeld. Jaarlijks geeft 16% van de werknemers aan dat ze te maken hebben gehad met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Daarbij heeft 61% van de werknemers de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te raadplegen. Lees meer

 

Arts Safety BV NL + 31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92 www.arts-safety.com


Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP