Vignet Vitaal Bedrijf

Vitaliteit is van groeiend belang voor bedrijven. Vitale werknemers presteren beter en zijn minder vaak ziek. Wanneer bedrijven goed bezig zijn op het gebied van vitaliteit, willen zij dit laten zien aan (toekomstige) werknemers, klanten en relaties. Daarom lanceerde Vitaal Bedrijf, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, het Vignet Vitaal Bedrijf. Met het Vignet ziet iedereen in één oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema is binnen een organisatie.

Voorlichting over de risico’s op het werk

Het voorlichten van medewerkers over de risico’s op het werk is voor veel preventiemedewerkers een belangrijke taak. Preventiemedewerkers hebben volgens de Arbowet als basistaken om mee te werken aan de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak en samen te werken met de ondernemingsraad (OR) en bedrijfsarts en/of arbodienst. De meeste preventiemedewerkers doen meer dan deze basistaken. Zoals bijvoorbeeld het voorlichten van medewerkers over de risico’s op het werk.

Wijziging AREI voeding elektrische voertuigen

Een nieuw ontwerp Koninklijk Besluit brengt wijzigingen aan in het AREI met betrekking tot de voeding van elektrische voertuigen. Het ontwerp Koninklijk Besluit maakt deel uit van de lopende ontwikkeling en actualisering van het nieuwe AREI dat sinds 1 juni 2020 in België van kracht is. Dit betekent dat nieuwe noodzakelijke onderdelen in de inhoud opgenomen worden om de in België gebouwde elektrische installaties en nieuwe technologieën te reguleren en de terminologie ervan te ontwikkelen.

Geactualiseerde PGS 6 gepubliceerd

PGS 6:2021 versie 0.1 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Besluit activiteiten leefomgeving en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen.

Veilig werken op hoogte

Werkzaamheden op hoogte mogen alleen uitgevoerd worden vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, helling, stelling of bordes. Dit geldt ook voor trappen en ladders. Zodat een werknemer veilig op hoogte kan werken en valgevaar wordt voorkomen. Welke wet- en regelgeving is er? En waar moet je nog meer op letten?

Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk (OSGW) blijft een van de meest complexe en moeilijk te bestrijden psychosociale risico's op de werkvloer. Wat is het en wat kan je eraan doen?

Sponsoring: Tour Borssele
Herziening norm voor de bureaustoel op werk en thuis

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 1813 ‘Ergonomie - Richtlijn voor de toepassing van kantoormeubelen en werkplekaccessoires’ uit 2016 is een Europees succes voor bureaustoelen en heeft geleid tot een nieuw type bureaustoel in de recentelijk herziene Europese norm EN 1335-1, namelijk Type Ax.

Arts Safety groeit hard!

Wij zijn dan ook hard op zoek naar onderstaande kandidaten. Talenten die ons bedrijf helpen groeien.

Wil jij werken met de top op het gebied van HSEQ? Bekijk onze vacatures:
Nieuwsbrief maart 2021

Arts Safety - HSEQ Specialists
  • Consultancy - Project support: engineering, construction, commissioning, operational process.
  • Recruitment: HSEQ-directors, -managers, -supervisors, -officers/ QA/QC-specialists.
Rol van de Ondernemingsraad

Ondernemingen met 50 of meer medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een van de taken van een OR is het meebeslissen over regelingen voor goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers uit het bedrijf die namens het personeel overleg voeren met de bestuurder van de organisatie (doorgaans de directeur).

Nieuwe wetgeving op stralingsrisico

De aanpassing van het reglementair kader met betrekking tot de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, kort gezegd het ‘ARBIS’ uit 2001, werd van kracht op 1 januari 2021.

Tips voor een gezond en veilig magazijn

Hoewel er al veel ten goede veranderd is, vindt er nog steeds om de werkdag een ernstig ongeval plaats in de Nederlandse magazijnen. Bij veel van deze ongevallen zijn zowel heftrucks als voetgangers betrokken. In dit artikel de top-5 oorzaken van ongevallen tussen heftrucks en voetgangers en tips om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Voorkom fysieke overbelasting

Sjouwen met zware dozen op de werkvloer of steeds weer dezelfde beweging maken aan de lopende band: het veroorzaakt heel veel ziekteverzuim en zelfs langdurige uitval. Om het probleem van fysieke belasting aan te pakken, is de TOP-campagne van start gegaan.

Nieuwe regels wettelijke keuring torenkranen

Vanaf 1 maart gelden nieuwe regels bij de wettelijke keuring van torenkranen. De overheid hoopt met deze nota de frequentie en ernst van ongevallen (zowel grote materiële schade als slachtoffers) met torenkranen sterk te reduceren.

Organisatie EHBO-opleidingen tijdens corona

Tijdens de periode van de pandemie kan het theoretisch gedeelte van de opleiding gegeven worden via videoconferentie of e-learning en een module aan de opleiding toegevoegd worden over de risico’s van COVID-19 inclusief de maatregelen die de hulpverlener moet respecteren wanneer hij een slachtoffer de eerste hulp toedient.

Werkgever veroordeeld voor niet nakomen verplichtingen burn-out

Recent werd een werkgever veroordeeld voor het niet nakomen van de verplichtingen inzake het voorkomen van het risico op burn-out. Dit is een belangrijk precedent in de Belgische wetgeving.

Rookvrije organisatie

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet rookvrij kunnen opgroeien. Daarom pleit de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voor het toewerken naar een Rookvrije Generatie. Op de route hiernaartoe is ook het bedrijfsleven - met ruim 8.9 miljoen werkenden - een belangrijk onderdeel. De ambitie is dat alle organisaties in 2040 rookvrij zijn. Met het project ‘Rookvrije Organisatie’ helpt de NVAB bedrijfsartsen om het roken binnen bedrijven actief aan te pakken. Als onderdeel van dit project is de podcast ‘Rookvrij! werkt beter’ gestart, waarin bedrijfsartsen, deskundigen en werkgevers de kansen en obstakels op weg naar rookvrij werken bespreken.

Arts Group:

Utrecht - België
Partners:

Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92