Thuis werken. 

In de RI&E staat dat alle risico's geïnventariseerd moeten worden.
 
Werknemers werken nu vaak thuis. Ook in de RI&E moeten de risico´s van thuiswerken of plaats-onafhankelijk werken zijn opgenomen.
 
Wat zegt de wet?
 
Lees meer
 


Thuiswerken?
Pas op voor cybercriminaliteit!

Bedrijven waarvan (een deel van) de medewerkers thuiswerken, doen er verstandig aan rekening te houden met de risico’s daarvan.

Zo sturen cybercriminelen momenteel veel phishingmails en valse e-mails over het coronavirus.

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor een lijst van voorzorgsmaatregelen gepubliceerd. 
 
 
 
Normen vrij beschikbaar gesteld voor Coronavirus.

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) wereldwijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen, zowel voor overheden, bedrijven als consumenten.

De standaardisatie-wereld wil uiteraard bijdragen aan het faciliteren van oplossingen om de tekorten aan medische hulpmiddelen tegen te gaan.
Lees meer

Herziening praktijkrichtlijnen voor koelinstallaties gepubliceerd.

De Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR 7600 en NPR 7601) voor toepassing van brandbare koudemiddelen en CO2, zijn herzien.
 
Lees meer
 

Coronavirus (SARS-CoV-2) infecties. 
Coronavirussen komen overal ter wereld veel voor. Typische symptomen van coronavirusinfectie zijn hoesten, niezen, kortademigheid en/of koorts. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking met ademhalingsproblemen.
 
Praktisch advies om het risico op infecties te voorkomen:
Na verloop van tijd is het waarschijnlijk dat er een effectief vaccin beschikbaar komt. Ondertussen zijn volksgezondheidsorganisaties wereldwijd van mening dat het publiek een cruciale rol zal spelen bij het stoppen van de verspreiding van de epidemie.

Normontwerp voor kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten.
Het tekenseizoen komt er weer aan. Kleding die claimt te beschermen tegen tekenbeten moet ook echt bescherming bieden. De eisen voor de beschermende kleding die is behandeld met permethrin staan in het normontwerp prEN 17487.

Nieuwsbrief april 2020

Ontbreken van een beoordeling van vaste stoffen in EVD.

Naar aanleiding van een inspectie door Inspectie SZW wordt de volgende opmerking gemaakt: “In het explosieveiligheidsdocument (EVD) staat: de stofwolken ontstaan alleen in het inwendige van de menger en derhalve is een zonering niet aanwezig”.

Lees meer.Grenswaarden bij blootstellingsbeoordelingen.

Iedereen die blootstellingsbeoordelingen uitvoert komt het wel eens tegen dat grenswaarden opgezocht moeten worden. Grenswaarden zijn belangrijk en worden gebruikt om te toetsen of de blootstellingsbeoordeling van gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf beheerst is of niet. Lees meer
 
 
Baggeraars onvoldoende beschermd tegen straling.
 
Baggeraars beschermen hun werknemers te weinig tegen de gevaren van straling. De Inspectie SZW controleerde bij 25 baggerbedrijven en constateerde 34 overtredingen. Risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) voldoen niet aan de vereisten en het op peil houden van de deskundigheid van werknemers is niet altijd in orde. 
Lees meer

Stijging ziekteverzuim in 2019

De stijging van het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is vorig jaar licht doorgezet. In 2019 verzuimde 4,4 % van de werknemers wegens ziekte. Dit was in 2018 4,3 % tegen 3,8 % in 2014. Dit meldt het CBS op basis van de Kwartaalenquête Ziekteverzuim.

Nieuwe norm voor bedrijfscontinuïteitsmanagement

De Nederlandstalige versie van NEN-EN-ISO 22301:2019 ‘Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen’ is gepubliceerd. Deze norm vervangt de editie uit 2012. Het is bedoeld voor organisaties die streven naar continuïteit of een zo snel mogelijke hervatting van de dienstverlening bij verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Toepassing van de norm zorgt ervoor dat organisaties richting klanten en belanghebbenden kunnen aantonen dat zij afdoende maatregelen voor bedrijfscontinuïteit hebben geïmplementeerd. 
Lees meer

Vijf praktische tips om gezond thuis te werken.
Vanwege het coronavirus (COVID-19) moeten veel mensen zo veel mogelijk thuiswerken. Met deze vijf tips werk je zo gezond mogelijk thuis! Lees meer
 
 
Testen en vervangen gehoorbescherming.
Hoe vaak moet gehoorbescherming gecontroleerd en vervangen worden? Het SER Arboplatform geeft antwoord. Hoe schadelijk geluid is hangt af van hoe vaak en hoe lang de blootstelling is. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. En bij geluiden van 120 decibel kan zelfs acute gehoorschade ontstaan. Lees meer
Arts Safety B.V. 
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92