PGS 6:2021

PGS 6:2021 versie 0.1 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen.

Veilig gebruik van deuren en poorten

Deuren en poorten kunnen mensen verpletteren, zeker als deze ook nog eens aangedreven worden. Er bestaan C-normen in uitvoering van de Machinerichtlijn om de risico’s in kaart te brengen. Verschillende organisaties werkten informatie uit over mogelijke risico's en veilig gebruik.

Fysieke belasting aanpakken bij de bron

De arbeidshygiënische strategie is een ingewikkelde term uit de Arbowet om aan te geven dat je beter het vuur kunt doven dan jaar in jaar uit iedereen die in de buurt komt te beschermen met ingewikkelde beschermingsmiddelen. Om de bron aan te kunnen pakken, moet je niet alleen weten wat de risico’s zijn, maar ook waar de oorzaak ligt.

Veilig werken op hoogte

Werkzaamheden op hoogte mogen alleen uitgevoerd worden vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, helling, stelling of bordes. Dit geldt ook voor trappen en ladders. Zodat een werknemer veilig op hoogte kan werken en valgevaar wordt voorkomen. Welke wet- en regelgeving is er? En waar moet je nog meer op letten?

Dit is de ideale kantoortemperatuur

Er zijn verschillende studies gedaan naar de optimale temperatuur in een kantooromgeving. In een onderzoek van de Helsinki University of Technology staat dat de hoogste productiviteit op het werk wordt bereikt bij een temperatuur van rond de 22 graden. Productiviteit laat volgens dit onderzoek een stijgende lijn zien van lage temperaturen tot aan 22 graden en neemt juist weer af bij temperaturen boven 23-24 graden. Een stijging naar een temperatuur van 30 graden, brengt de productiviteit naar een percentage van 91.1%.

Controle op blootstelling aan dieselmotoremissie

Bedrijven die gebruik maken van veel met diesel aangedreven machines en apparaten kunnen binnenkort de Inspectie SZW verwachten. De Inspectie SZW gaat controles uitvoeren die op blootstelling aan dieselmotoremissie zijn gericht. De onaangekondigde controle focust zich op werkzaamheden in diverse sectoren waar met diesel aangedreven machines wordt gewerkt, zoals bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan auto’s en motoren.

Sponsoring
Ploegendiensten en je biologische klok

Het lichaam houdt van regelmaat, ook als het om slapen gaat. Veel lichaamsprocessen lopen volgens een 24-uursritme – het circadiaans ritme – dat wordt aangestuurd door je biologische klok. Overdag is het licht en iets warmer, ‘s nachts is het donker en wat koeler. Je biologische klok reageert op licht, donker en temperatuur. Zodra het bijvoorbeeld donker wordt, wordt het hormoon melatonine aangemaakt, waardoor je slaperig wordt.

Arts Safety groeit hard!

Wij zijn dan ook hard op zoek naar onderstaande kandidaten. Talenten die ons bedrijf helpen groeien.

Wil jij werken met de top op het gebied van HSEQ? Bekijk onze vacatures:
Nieuwsbrief mei 2021

Arts Safety - HSEQ Specialists
  • Consultancy - Project support: engineering, construction, commissioning, operational process.
  • Recruitment: HSEQ-directors, -managers, -supervisors, -officers/ QA/QC-specialists.
Veranderingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 bekendgemaakt. Deze zal 0,96 procent stijgen. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt vanaf deze datum voor een volledige werkweek en een leeftijd van 21 jaar: € 1.701,- per maand. Zie voor alle leeftijden en uurlonen de tabel op de website van de Rijksoverheid. Houd er rekening mee dat de loonkosten hierdoor iets kunnen stijgen.

Wat met verzekeringen bij het telewerken?

Of het nu gaat om structureel telewerk of occasioneel telewerk, je bent als werknemer gedekt tegen een arbeidsongeval als het ongeval plaatsvindt tijdens en door het feit van de uitvoering van je werk. Dat geldt ook voor verplicht telewerk tijdens een crisis, zoals de Covid-19-crisis.

Office
Is een heftruckcertificaat verplicht?

Een heftruckcertificaat is niet verplicht. Vanuit Arbowetgeving wordt echter wel deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel, zoals de heftruck, vereist. Ook stelt deze wetgeving dat een werkgever zijn werknemers een veilige werkplek moet garanderen. Je kan stellen dat een werknemer die niet goed weet hoe hij veilig met een heftruck moet werken, gevaar kan opleveren voor zichzelf en anderen. Een werknemer die met een heftruck werkt, of dit nu incidenteel of fulltime is, moet dus geschoold zijn in het werken met een heftruck.

Drie randvoorwaarden Inspectie SZW voor gebruik mondneusmaskers op de werkplek

De Inspectie SWZ geeft een aantal voorwaarden voor het gebruik van mondneusmaskers op de werkplek:
  1. De keuze voor het toepassen van een mondneusmasker voor werknemers (en derden) is door de werkgever onderbouwd in de RI&E. In situaties waarbij gekozen wordt voor een persoonlijk ademhalingsbeschermingsmiddel in de zin van de Arbowet, zoals de FFP-maskers moet de keuze hiervoor eveneens onderbouwd worden in de RI&E.
  2. De mondneusmaskers zijn van voldoende kwaliteit, zodat ze doen waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het tegenhouden van spatten en druppels vanuit de drager. Hieronder volgt meer uitleg over ‘voldoende kwaliteit’.
  3. Voor een goed effect is het nodig dat alle mensen op de werkplek een dergelijk mondneusmasker dragen.
Ministerie van SZW roept op tot elk halfuur bewegen in nieuwe campagne

Op donderdag 8 april heeft het ministerie van SZW in samenwerking met EU-OSHA/Focal Point een nieuwe campagne gelanceerd: ‘Elk halfuur even bewegen. Zet ook de stap’. In deze campagne vraagt het ministerie aandacht voor lichamelijke onderbelasting op het werk, oftewel te veel zitten en te weinig bewegen. Mensen die het grootste deel van de werkdag zittend doorbrengen, zoals beeldschermwerkers en chauffeurs worden hierin opgeroepen om elk half uur even te bewegen.

Ministerieel besluit legt regels voor luchtzuiveringssystemen vast

Steeds meer handelszaken zetten luchtzuiveringsproducten in de markt die gevaarlijk kunnen zijn, terwijl andere ventilatiesystemen niet zo efficiënt zijn tegen de verspreiding van het coronavirus als de producenten beweren. Daarom verbiedt het Ministerieel Besluit luchtzuiveringssystemen die een gevaar voor de volksgezondheid vormen en legt het de regels vast waaraan ze moeten voldoen. Luchtzuiveringssystemen die met rechtstreekse UV-straling, ionisatie of koud plasma werken of die corona met ozon te lijf gaan, zullen binnenkort verboden zijn.

Arts Group:

Utrecht - België
Partners:

Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92