Jaarverslag Inspectie SZW.
De Inspectie SZW heeft in 2019 fors ingezet op het bestrijden van arbeidsuitbuiting en oneerlijk werk. De controle op het veilig werken met gevaarlijke stoffen heeft positieve resultaten opgeleverd, blijkt het uit het jaarverslag. Ook is er vooruitgang geboekt met het voorkomen van onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden.

Lees meer

Vijf tips voor spelregels wegvervoer in buitenland
1. Let op rijverboden en chauffeursverplichtingen.
2. Toon aan dat je eigen vervoer verricht.
3. Houd rekening met tol.
4. Controleer je verzekeringen.
5. Bel even met de experts.
Dodelijk ongeval

Een bouwbedrijf heeft de Arbeidsomstandighedenwet overtreden en heeft zich niet gehouden aan de in het Arbobesluit opgenomen bepalingen omtrent de veiligheid van de werknemers. De werkgever heeft de op haar rustende zorgplicht verzaakt. Daardoor is een werknemer dodelijk gewond geraakt na een val door een lichtplaat.
Lees meer

Ergonomische eisen kantoorwerkplekken
Momenteel werken veel mensen thuis. Om mensen gezond en veilig terug te laten keren op kantoor moeten de werkplekken anders worden ingericht. Om deze reden heeft NEN een NEN-spec met ergonomische eisen voor de inrichting en oppervlakte van kantoorwerkplekken. Het document is nu beschikbaar om te downloaden.

Lees meer

Rookmelders straks ook verplicht voor bestaande bouw

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen.


Nieuwsbrief juni 2020

ISO 9001 voor olie- en gassector gepubliceerd

Sinds 2003 hanteert de olie- en gassector een eigen kwaliteitsnorm voor toeleveranciers: ISO/TS 29001. Dit is een aanvulling op de algemene ISO 9001. De publicatie van ISO 9001:2015 was aanleiding voor de olie- en gassector om ISO/TS 29001 te herzien en om te zetten naar een ISO-norm.

Lees meer

Het nieuwe AREI trad in werking op 1 juni 2020

Het nieuwe algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) is op 1 juni 2020 in werking getreden. Het AREI consolideert de wettelijke veiligheidseisen voor verschillende soorten elektrische installaties voor huishoudelijk en niet-huishoudelijk gebruik. Het nieuwe AREI heeft het oude reglement ingetrokken die tot 31 mei 2020 van kracht was. Dat reglement is volledig geherstructureerd en heeft nu de vorm van 3 boeken.

CE-markering op machines

Er bestaat veel onduidelijkheid over de CE-markering van nieuwe machines. Veel bedrijven denken dat ze klaar zijn wanneer een machine wordt aangeschaft. Helaas dat is niet zo. De eisen voor machines die na 31 december 1994 in de EER in de handel zijn gebracht, staan in het Warenwetbesluit Machines. Deze eisen gelden voor nieuwe machines en voor tweedehands machines, die van buiten de EER zijn geïmporteerd.

In bijlage 1 van de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG zijn de essentiële veiligheidseisen opgenomen.

Lees meer

Anderhalve meter afstand stelt bedrijven voor uitdagingen

In Nederland geldt voor ons allemaal dat we anderhalve meter afstand moeten houden, ook bij het uitvoeren van werkzaamheden. Kun je in het bedrijfsvoertuig anderhalve meter afstand van elkaar houden, dan mag je gewoon met twee of meer personen in het voertuig plaatsnemen. Dit zal echter in de meeste voertuigen niet mogelijk zijn. Er zijn uitzonderingen mogelijk bijvoorbeeld bij dubbele bemanning. Als er twee chauffeurs nodig zijn in het kader van de rij- en rusttijdenwet, dan is het toegestaan om met twee personen in het bedrijfsvoertuig plaats te nemen, ook al kunnen zij geen anderhalve meter afstand van elkaar bewaren.

Arts Construction B.V.
Uw partner op het gebied van technisch support. Wij leveren:
  • QA/QC Coordinatoren-Managers
  • International Welding Technologists (IWT)
  • International Welding Specialists (IWS)
  • Inspectors IVG
  • Inspectors IKT 2/3

Arts Construction B.V. is partner van Plymovent

Wij vinden de lucht die u inademt belangrijk. Wij bieden producten, systemen en diensten aan voor schone lucht in uw werkomgeving, waar ook ter wereld. Plymovent is een wereldwijde toonaangevende leverancier van producten, systemen en diensten voor de afzuiging en filtratie van vervuilde binnenlucht.

Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92