Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Waarden & Filosofie Arts Safety Consultants B.V.
 • Werken bij Arts Safety Consultants B.V.
 • Normontwerp ISO 45001 ‘Arbomanagementsystemen’ beschikbaar
 • NEN-commissie bepaalt standpunt ISO/DIS 22000 food safety
 • Veiligheid en eigenaarschap: wat is jouw missie?
 • EBB Examens
 • IN COMPANY TRAININGEN: VCA opleidingen op locatie
 • Aanpassing Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2017
 • Geluidsemissie: nieuwe gids voor fabrikanten van machines

 

 

Waarden & Filosofie Arts Safety Consultants B.V.

 

Een duidelijke filosofie richting onze opdrachtgevers en de normen en waarden die onze adviseurs uitdragen, is essentieel om een veilige situatie te creëren voor het uitvoeren van werkzaamheden voor onze opdrachtgevers.

Wanneer u inhoudelijk onze waarden & filosofie wilt bekijken, verwijzen wij u graag naar onze pagina door op de afbeelding te klikken.


 

 

Werken bij Arts Safety Consultants B.V.

 

Wegens uitbreiding van onze activiteiten is Arts Safety Consultants B.V. op zoek naar:

Recruitment Specialist
Accountmanager Nederland
Accountmanager België

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde links.

Met betrekking tot de vacatures voor onze opdrachtgevers verwijzen wij u graag naar onze vacatures onder aan deze nieuwsbrief.

 

 

Normontwerp ISO 45001 ‘Arbomanagementsystemen’ beschikbaar


In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te herzien en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is een Project Committee ingericht (ISO/PC 283) die zich bezighoudt met de revisie. Recent is er een artikel gepubliceerd over de ontwikkeling van ISO 45001 en hoe de norm helpt om een Arbo managementsysteem te implementeren.

De nieuwe ISO-norm sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 en ISO 14001) te combineren. ISO/DIS 45001 volgt de structuur van de HLS.


Bron: NEN-nieuwsbrief

 

 

NEN-commissie bepaalt standpunt ISO/DIS 22000 food safety


Publicatie van de ISO-tekst als normontwerp (ISO/DIS 22000) is een belangrijke fase. Op 6 juni heeft de normcommissie de tekst van ISO/DIS 22000 onder de loep gelegd en is met diverse voorstellen gekomen tot aanpassing. Twee opmerkelijke punten:

Wat zijn een CCP en O-PRP?
De termen CCP (Critical Control Point) en O-PRP (Operational Prerequisite Programme) zijn belangrijke begrippen bij management van voedselveiligheid en dus in ISO 22000. De interpretatie van beide termen bleek in de praktijk niet altijd eenduidig te zijn, wat tot verwarring leidde. In de nieuwe versie van ISO 22000 heeft ISO hard gewerkt aan verduidelijking van deze termen. Het bleek dat dit slechts gedeeltelijk gelukt is. Nog steeds zijn er praktijksituaties te bedenken waarin de ene partij spreekt van een CCP en de andere van een O-PRP. De NEN-commissie roept ISO op de termen verder te verduidelijken.

ISO High Level Structure (HLS)
Een belangrijke wijziging in de nieuwe versie van ISO 22000 is de verdere invoering van de ISO High Level Structure. ISO gebruikt de HLS om meer eenduidigheid te krijgen in de structuur en inhoud van ISO-normen op het gebied van managementsystemen, zowel bestaande als nieuwe. Doel is een betere integratie en afstemming van deze normen, wat bijvoorbeeld voordelig is voor organisaties die twee of meer van deze systemen gebruiken. De invoering van de HLS in ISO 22000 is grotendeels gelukt, al bleek het niet altijd gemakkelijk de HLS-tekst en de specifieke food safety tekst op elkaar af te stemmen.


Bron: NEN Nieuwsbrief

 

 

Veiligheid en eigenaarschap: wat is jouw missie?


Op donderdag 2 november organiseert Veiligheid Voorop de vijfde Veiligheidsdag bij AkzoNobel in Arnhem. Thema van de Veiligheidsdag is ‘eigenaarschap’.

Hoe werk je op veiligheid samen en hoe neem je je persoonlijke verantwoordelijkheid daarin?

In twee break-outsessies ga je samen met andere deelnemers aan de hand van een casus een ruimtemissie voltooien. Daarnaast zal keynote speaker André Kuipers vanuit eigen perspectief zijn licht laten schijnen op het thema ‘veiligheid en eigenaarschap’.

Nog andere data voor expo’s en events voor onder andere explosieveiligheid:
Powtech Nürnberg, 26-28/09/2017,
Solids Rotterdam, 4-5/10/2017,
Vractech/Bulktech Le Mans, 28-30/11/2017

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar deze link.

 

 

EBB Examens


Vanaf 1 september wijzigen de Eind- en Toets termen voor ieder VCA-examen in heel Nederland. Maar wat houdt dit precies in? En wat zijn de gevolgen hiervan? Alle examens worden alleen nog digitaal afgenomen op een laptop of computer. Maar dat is niet de enige verandering!

Typen examens voor VCA-basis
Voor VCA-basis zijn er twee typen examens beschikbaar, namelijk het reguliere- en voorleesexamen. Bij het reguliere examen heeft de kandidaat 60 minuten de tijd en bij het voorleesexamen is dat 75 minuten en wordt er gebruik gemaakt van een koptelefoon.

Voorleesexamen
Wanneer iemand moeite heeft met de Nederlandse taal of dyslexie heeft, raden wij aan om te kiezen voor een voorleesexamen. De kandidaat krijgt een koptelefoon, waardoor hij/zij in alle rust het examen kan doen. Dit type examen is alleen beschikbaar voor VCA-basis. Door de wijziging van de soort vragen, is het goed om te weten wat wel en wat niet wordt voorgelezen tijdens dit examen. Voor VCA VOL en VIL-VCU is geen voorleesexamen mogelijk!

Nieuwe soort vragen
Vanaf 1 september kunnen kandidaten 4 verschillende examenvragen verwachten: Meervoudige antwoordvragen, Matrixvragen, Rangschikvragen, Koppel- of matchingvragen. Naast deze soort vragen wordt er meer gewerkt met tekstarme items. Dat wil zeggen dat afbeeldingen een deel van de tekst vervangen, zodat het de kandidaat helpt om een situatie te begrijpen. 


Bron: EBB

 

 

IN COMPANY TRAININGEN: VCA opleidingen op locatie


‘Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? */**/petrochemie’

 • Basisveiligheid VCA of VCA-VOL

We komen met veel plezier in uw bedrijf VCA-opleidingen verzorgen. Onze docenten komen lesgeven op de werkvloer en behandelen die thema’s die voor uw medewerkers van belang zijn. Bijna elk veiligheidsthema is mogelijk. U legt dit op voorhand vast in overleg met de docent.
 
Uw voordeel:

 • Praktijkvoorbeelden, gericht op uw werkzaamheden en bedrijfsrisico’s;
 • Geen verloren reistijden (plus verkeersrisico) door de deelnemers;
 • Geen reistijdvergoedingen richting de deelnemers (uw medewerkers);
 • Persoonlijk contact. Tevens persoonlijke intensieve 1 op 1 training wanneer gewenst;
 • Vast uurtarief trainer, ongeacht het aantal deelnemers: geen opleidingskosten per deelnemer;
 • Mogelijkheid trainingen in het weekend. U ondervindt geen kostbaar tijdverlies tijdens het bedrijfsproces.

Voor meer informatie kunt u ons contacteren via VCA@arts-safety.com 

 

 

'Even snel' mag nooit de reden zijn


Oorzaak voor ongelukken op de werkvloer is bijna altijd een menselijke fout. Daarom speelt cultuur op de werkplek een grote rol, vooral een positieve cultuur waarin collega’s en leidinggevenden elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Wanneer werken mensen ‘even snel’?

Op vrijdagmiddag bijvoorbeeld, of vlak voor de koffie- en lunchpauze.


Bron: 5x Beter

 

 

Aanpassing Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2017


Op 1 januari en 1 juli van het jaar wordt het Wettelijk Minimumloon (WML) aangepast aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Hierdoor moet de algemene welvaartsontwikkeling zo goed mogelijk tot uitdrukking komen in de inkomens van werknemers.

 • Het WML stijgt per 1 juli met 0,89% naar 1.565,40 euro.
 • Naast de algemene indexering vinden er nog twee wijzigingen plaats per 1 juli 2017:
 • De leeftijdsgrens voor het minimumloon wordt verlaagd van 23 naar 22 jaar
 • Het minimumjeugdloon voor de 18 tot en met 21-jarigen gaat omhoog.
 • Naar verwachting wordt de minimumleeftijd per 1 juli 2019 verder verlaagd naar 21 jaar.
 • In dat geval zal het minimumjeugdloon voor 18 tot en met 20-jarigen verder meestijgen.

Factsheet veranderingen minimumloon voor werknemers
Factsheet minimumjeugdloon voor werkgevers
Factsheet meerwerk voor werkgevers


Bron: Nieuwsbrief Ministerie SZW

 

 

Geluidsemissie: nieuwe gids voor fabrikanten van machines


Deze geluidsemissiegids is met name bedoeld voor fabrikanten van machines, om de juiste aanduiding en vermelding te geven van geluidsemissies. In de gebruiksaanwijzing dient van iedere machine een opgave te worden gedaan van de geluidsemissies.

Voor machines die "buitenshuis" worden gebruikt kan ook de geluidsemissierichtlijn (2000/14/EG) van toepassing zijn. Ook dit wordt nader toegelicht in de gids. De gids is in 6 talen beschikbaar, waaronder Nederlands. De gids kan gedownload worden via deze link.

 

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Company:

 

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92

info@arts-safety.com

Copyright © 2017 | Arts Safety Consultants B.V. |  Alle rechten voorbehouden.