Is ATEX-markering op een product zonder ontstekingsbron toegestaan?

Nee, dergelijke producten mogen geen Ex-markering dragen. Voor een nadere toelichting moeten we gaan kijken in de ATEX 114 richtlijn en de gids op de ATEX 114 richtlijn. In de ATEX 114 richtlijn staat het volgende:


Sponsoring
Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake ioniserende stralingen

Op 27 mei 2020 werd het koninklijk besluit tot wijziging van titel 5 betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.


Bedrijven grijpen nog te vaak terug op PBM

In veel sectoren kunnen werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld in de industrie en bouwnijverheid, maar ook in ziekenhuizen en laboratoria. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de regels.


Terug naar het werk

Wanneer thuiswerkers weer (deels) aan het werk gaan op een locatie van het bedrijf zelf, moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen. Naast de bekende hygiëneregels om het virus in te dammen, zijn er bijvoorbeeld ook mentale aspecten waar je rekening mee moet houden.

.............................................

Tips om arbeidsongevallen met jongeren te voorkomen

Jongeren blijken vaker betrokken te zijn bij een arbeidsongeval. In totaal waren er 255 ernstige ongevallen in onder meer magazijnen en groothandels, waarbij 17 ongevallen een dodelijke afloop hadden. Een aantal tips:

........................................................
Het nieuwe werken

Vanwege de corona-maatregelen hebben veel kantoormedewerkers hun werk anders moeten inrichten. Flexibel, veel meer online en vaak vanuit huis. De ervaringen zijn verschillend per persoon en hangen af van de voorzieningen, het soort werkzaamheden, werkstijl en de thuissituatie.
Al met al een aanleiding om stil te staan bij de ideale kantoorwerkplek. Wat is ideaal? Waar moet je bij de inrichting van een kantoor op letten? Welke rol speelt de architect? Hoe kan de architect zorgen dat we 1,5 meter-proof kunnen werken? Hoe zorgen we dat het ook prettig en fijn werken is?


Nieuwsbrief juli 2020

Belangrijke update verbetercheck lasrook
Samen werken aan veiligheid en gezondheid in de metaal. Veiligheid is altijd in ontwikkeling en kan altijd beter. Daarom is de Verbetercheck Lasrook geüpdatet. Binnenkort staat de nieuwe verbetercheck online. I-SZW zal deze verbetercheck hanteren als referentiekader bij inspecties.
Lees meer

Strengere regels voor het werken op hoogte met een werkbak of werkplatform
Per 1 juli 2020 wijzigt artikel 7.23d van het Arbobesluit. Dit artikel bevat speciale bepalingen over het gebruik van werkbakken in combinatie met hijs- en hefmiddelen. Het gebruik van een werkbak of werkplatform gekoppeld aan hefmiddelen (b.v. heftruck) is niet meer toegestaan. Gekoppeld aan hijsmiddelen (b.v. een kraan) mag alleen nog bij hoge uitzondering en vereist veel extra voorbereiding.


Vijf grootste misverstanden over CMR-stoffen

CMR-stoffen staan de laatste jaren hoog op de agenda bij de landelijke inspectiediensten. Maar weten bedrijven ook hoe ze om moeten gaan met deze schadelijke stoffen? Wat zijn de meest voorkomende misverstanden over CMR-stoffen?
Het begrip CMR-stoffen staat voor carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen. Carcinogene stoffen kunnen kanker veroorzaken, mutagene stoffen kunnen genen (DNA) beschadigen (en in combinatie met andere stoffen kanker veroorzaken) en reprotoxische stoffen kunnen een schadelijk effect hebben op de voortplanting. Deze stoffen zijn op de lange termijn schadelijk voor de gezondheid.


Leidraad voor het beschrijven van de interne veiligheid in het veiligheidsrapport

Deze leidraad beschrijft de verwachtingen van de ACR ten aanzien van de informatie over de interne veiligheid in het veiligheidsrapport en wil een praktische werkwijze aanreiken om deze informatie te beschrijven. Voor de overige delen van het veiligheidsrapport, die hier dus niet aan bod komen, verwijzen we naar de minimale inhoud die vastgelegd wordt in het samenwerkingsakkoord en naar de richtlijnen die andere beoordelingsdiensten hebben opgesteld.


Praktische toolbox om trillingen tijdens werk te verminderen nu beschikbaar
Het gevaar van blootstelling aan trillingen wordt vaak niet herkend terwijl het erg risicovol kan zijn. Trillingen kunnen leiden tot diverse klachten, gezondheidsschade en uiteindelijk zelfs tot ziekteverzuim. Vooral in de bouwsector komt werken met trillingen vaak voor, zij staan in de top 3 van sectoren waar blootstelling aan trillingen voorkomt. Om meer werkgevers en werknemers op de hoogte te brengen van dit risico heeft Volandis een toolbox opgesteld: Toolbox Trillingen.
Geluid op de werkvloer: inkopen van stille machine
Te veel geluid leidt tot meerdere problemen. Een deel daarvan kan worden voorkomen door op voorhand tijdens het inkopen hierbij stil te staan. Uiteraard is het de taak van de ontwerper om een machine met zo min mogelijk geluid te ontwerpen. Vanuit de Machinerichtlijn is een van de eisen uit bijlage I dat wanneer de machine meer dan 70 dB produceert, aangegeven moet worden wat het geluidsniveau is. Indien het hoger is dan 80 dB is dient het specifieke geluidsvermogenniveau te worden aangeven. Dat is in lijn met het Arbobesluit.

Schermen in auto’s

Schermen aanbrengen in lengterichting van de auto om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zorgt voor meer onveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van de RDW in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zulke schermen hebben invloed op veiligheidsvoorzieningen zoals gordels en airbags. Daarnaast zorgen de schermen voor een beperkter zicht en kan de chauffeur zich daardoor moeilijker bewegen.

Op basis van het advies en de risicoanalyse van de RDW heeft het ministerie een besluit genomen over het plaatsen van afschermingen in personenauto’s en bedrijfsauto’s. Het plaatsen van afschermingen in de lengterichting tussen de bestuurder en de bijrijder wordt verboden in verband met de risico’s op het gebied van verkeersveiligheid. Afschermingen in de breedterichting tussen de zitrijen wordt wel toegestaan, mits aan diverse veiligheidsvoorschriften is voldaan.

....................................................................................................................................................

Arts Group: Ducisco B.V.

Software toepassingen voor Project Management, CRM, Sales en Finance.
Arts Safety B.V.
NL +31 85 888 04 60 - BE +32 3 808 08 92