Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Even voorstellen...Tassos Georgiadis
 • Even voorstellen...Amir Tagarian
 • Beweegrichtlijnen 2017
 • Valgevaar bij openingen en breekbare dakstructuren
 • Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging
 • Laaggeletterdheid en veiligheidsrisico's op de werkvloer
 • Veilig werken aan e-voertuigen
 • Wat is aantoonbare kennis van van CE?

 

 

Even voorstellen...Tassos Georgiadis


 

Functie: Business Unit Manager Arts Safety Consultants B.V.

Een nieuwe job bij een nieuw bedrijf, nieuwe collega’s en nieuwe opdrachtgevers.
Mijn naam is Tassos Georgiadis, 54 jaar en woonachtig in Utrecht samen met echtgenote en 2  kinderen.

Vanaf 4 September 2017 ga ik Arts Safety Consultants versterken in de functie van Business Unit Manager. Binnen deze functie ben ik verantwoordelijk voor de communicatie richting onze bestaande en nieuwe opdrachtgevers.

Uiteraard denk ik met deze opdrachtgevers (accounts) mee en zal ik op allerlei allerlei manieren investeren in hen. Hierbij wordt ik ondersteund door onze recruitment specialist die de juiste kandidaten gaat aanleveren.

Ik verheug mij op mijn nieuwe uitdaging, kijk uit naar onze duurzame samenwerking en hoop spoedig met u kennis te mogen maken.

Tassos Georgiadis
Business Unit Manager Arts Safety Consultants B.V.

 

 

Even voorstellen...Amir Tagarian

 

Functie: Business Unit Manager Belgium

Via deze weg wil ik mij alvast in de functie van Business Unit Manager Belgium graag voorstellen.
Mijn naam is Amir Tagarian, woonachtig in Belgie. Op persoonlijk vlak ben ik getrouwd, heb ik twee fantastische dochters en ben ik sinds een jaar ook een trotse opa.

Met een voorliefde voor economie was het duidelijk dat mijn studies ook die richting uitgingen. Ik heb met succes mijn studies handel/economie & marketing NIMA-a afgelegd.

Na mijn studies en stages ben ik verder gegaan in de verkoop c.q. vertegenwoordiging van bedrijf en product. Tot ik op een gegeven moment het plafond had bereikt en het bedrijf waar ik voor werkte werd verkocht, heb ik besloten om mijzelf ook andere kwaliteiten eigen te maken. Hiermee doel ik op technische kwaliteiten zoals ontwerp, technische tekeningen lezen, lassen, ijzerwerk, constructie, chemie, energie, leidingwerk, rigging en heavy-lifting renovatie & nieuwbouw en zo verder.

Dit was een totaal nieuwe uitdaging en maakte mij zeer enthousiast. Na jaren ervaring op te hebben gedaan in “the field” heb ik mijn kwaliteiten gebundeld. Mede hierdoor hoop ik een toegevoegde waarde te zijn voor Arts Safety Consultants B.V., dit omdat ik in staat ben om de taal van kantoor en de vloer te spreken en te vertalen naar beide groepen.

De fieldervaring en de kennis van werkprocedures en de uitvoering daarvan is in mijn  ogen dan ook een groot voordeel.

Ik wens u allen veel voorspoed en hopelijk tot snel!

Amir Tagarian
Business Unit Manager Belgium Arts Safety Consultants B.V.

 

 

Beweegrichtlijnen 2017


In Nederland bestaan drie normen voor bewegen: de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (minstens vijf dagen per week minimaal een half uur matig intensief
te bewegen); de Fitnorm die aangeeft op minstens drie dagen per week minimaal twintig minuten zwaar intensief te bewegen; en de Combinorm, waarvoor je aan de Beweegnorm en/of Fitnorm dient te voldoen.
 
Op verzoek van de minister van VWS evalueert de Commissie Beweegrichtlijnen in dit advies de
normen in het licht van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.
Bewegen is gezond voor alle leeftijdsgroepen. Het gaat hierbij zowel om activiteiten gericht op
uithoudingsvermogen als op kracht (spierversterkend). Bij o.a. volwassenen en ouderen verlaagt bewegen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen.
 
Uit onderzoek blijkt dat de gunstige effecten toenemen naarmate de hoeveelheid beweging
toeneemt. Bij kinderen verlaagt bewegen eveneens het risico op depressieve symptomen, verbetert het de insulinegevoeligheid en botkwaliteit en verlaagt het – bij kinderen met overgewicht en obesitas – de body mass index en vetmassa. Verder verbetert bewegen de fitheid en spierkracht.
 
Veel zitten lijkt daarentegen ongunstig voor de gezondheid: veel zitten hangt samen met een
hoger risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte.
 
De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen luidt als volgt:

 • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
 • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
 • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
 • En: voorkom veel stilzitten.

 
De commissie benadrukt dat het verband tussen de hoeveelheid bewegen en gezondheid een
continuüm is. De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is een minimumrichtlijn
om mensen die weinig actief zijn te motiveren in beweging te komen.
 

Bron: Gezondheidsraad | Nr. 2017/08

 

 

Valgevaar bij openingen en breekbare dak structuren


Jaarlijks vallen er meerdere doden en zwaargewonden te betreuren bij het vallen door dakkoepels, golfplaten en andere breekbare dak structuren.

Diverse veiligheidsorganisaties in binnen- en buitenland hebben informatiebrochures en toolboxen uitgebracht om op deze risico’s te wijzen en om preventiemaatregelen voor te schrijven.

Hieronder vind je een overzicht met de preventiemaatregelen, de toolbox van Constructiv, diverse publicaties uit het buitenland en technische oplossingen van loopbruggen om lasten te verdelen.

De preventiemaatregelen om het vallen door deze breekbare dak structuren te vermijden:

 • Scherm de openingen af met een leuning of leg ze volledig dicht met een afdekplaat of ander systeem dat niet kan verschuiven
 • Leg loopbruggen of platen over de breekbare dakpanelen om de lasten te verdelen
 • Plaats netten onder de breekbare dakpanelen
 • Gebruik een hoogtewerker

Informatiemateriaal uit binnen- en buitenland:

“Best Practice Guide” van de ‘Advisory Committee for Roofsafety’: 
Guidance Note for Safe Working on Fragile Roofs or roofs with fragile elements (PDF, 3,12 MB)


Bron: prebes.be

 

 

Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging


De laagspanningsnorm NEN 1010 stelt eisen aan de aardlekbeveiligingen in elektrotechnische installaties. Hoe het juiste type aardlekschakelaar (ALS) met de vereiste afschakelkarakteristieken wordt geselecteerd en geïnstalleerd staat in deel 61 van de nieuwe NPR 5310.

Deze Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5310 is dit jaar door NEN volledig aangepast aan de jongste NEN 1010 van 2015, waarvan de veiligheidseisen begin dit jaar definitief van kracht werden bij het Bouwbesluit.

Deze richtlijn is niet alleen technisch-inhoudelijk aangepast, hij werd ook volledig ‘heringericht’. De voormalige zogeheten werkbladen hebben plaats gemaakt voor een groot aantal afzonderlijke delen. Ieder deel heeft betrekking op een specifiek onderwerp en is direct te herleiden naar de daarbij relevante hoofdstukken, rubrieken en bepalingen in NEN 1010. Dat maakt het zoeken een stuk effectiever.

Daarnaast voorziet de nieuwe NPR 5310 in een aantal volledig nieuwe actuele onderwerpen over onder meer het installeren van PV-systemen, het testen van aardlekschakelkaars, over de combinatie van de PEN-geleider, de dimensionering van de Nul-geleider en EMC, en de elektrotechniek in medisch gebruikte ruimten. Hiermee sluit de NPR 5310 weer helemaal aan bij de eisen in NEN 1010 die nu van kracht is.

Wilt u de normen downloaden? Dan verwijzen wij u graag naar deze link


Bron: Elektromail Nr.7/8, augustus 2017

 

 

Laaggeletterdheid en veiligheidsrisico's op de werkvloer


5 tot 10% van de arbeidsongevallen is gerelateerd aan slechte beheersing van de taal. 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Op de werkvloer kan dit de oorzaak zijn van gevaarlijke situaties. Daarom is het voor bedrijven zaak om laaggeletterdheid te herkennen en aan te pakken.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is tweederde van deze mensen van Nederlandse afkomst. Het zijn geen analfabeten, want ze kunnen wel lezen en schrijven. Ze beheersen echter niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, reizen met openbaar vervoer en het lezen van straatnaamborden, voorlezen, werken met een computer en het begrijpen van informatie.

Laaggeletterdheid heeft grote gevolgen, in privésituaties, maar zeker ook op de werkvloer. Als het op veiligheid aankomt, kan laaggeletterdheid een groot probleem zijn. Wie de veiligheidsinstructies niet begrijpt, is immers extra kwetsbaar. Bovendien kan het ertoe leiden dat verplichte diploma’s niet gehaald worden.

Volgens de Arbowetgeving moet een werkgever de maatregelen laten aansluiten bij de eigenschappen en bekwaamheden van de werknemer. Zo staat in artikel 3 lid 1-3 onder c: ‘pas de werkplek, werkmethode en arbeidsmiddelen aan aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers’ en ‘verdeel de bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de werknemers passend bij de bekwaamheden van de werknemers’. De werkgever moet mede op grond van deze twee bepalingen maatregelen treffen bij taal gerelateerde veiligheidsrisico’s.

Mensen die laaggeletterd zijn, schamen zich vaak en houden hun probleem dan ook goed verborgen met opmerkingen als ‘ik ben m’n leesbril vergeten’ of ‘dat vul ik thuis wel even in’. Soms zelfs jarenlang! Dat maakt het voor een werkgever soms lastig om hulp te bieden. Daarom is het zaak, bij vermoeden van laaggeletterdheid, om erachter te komen wat het taalniveau van de werknemer is.


Bron: Nieuwsbrief 2017, Kerckebos

 

 

Veilig werken aan e-voertuigen


Met de komst van elektrisch aangedreven voertuigen doen andere technologieën hun intrede in de automobielbranche.

Hieraan zijn ook nieuwe risico’s verbonden, die bij ondeskundig handelen tot ernstige schade en letsel kunnen leiden. Denk aan gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden volts. NEN 9140 geeft aan hoe veilig te werken aan hybride en elektrisch.

Deze norm is afgeleid van NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties'. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de vertaling van de elektrotechnische vak praktijk naar de automobielbranche.
NEN 9140 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren.

Daarnaast biedt de norm voorschriften voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen en beschrijft hoe ook niet-elektrotechnici hier veilig mee om kunnen gaan.


Bron: NEN Shop

 

 

Wat is aantoonbare kennis van CE?


In de machinerichtlijn wordt in artikel 5 aangegeven dat: de fabrikant moet beschikken over of toegang hebben tot de middelen die nodig zijn om zich ervan te vergewissen dat de machine voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van bijlage I.

Onder de nodige middelen wordt ook verstaan: de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel die kennis heeft van de machinerichtlijn en relevante normen. (zie gids machinerichtlijn versie 2.1 par. 105).

Met een gecertificeerde opleiding kan de kwalificatie in voldoende mate worden aangetoond.


Bron: IAB Ingenieurs

 

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Company:

 

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92

info@arts-safety.com

Copyright © 2017 | Arts Safety Consultants B.V. |  Alle rechten voorbehouden.