Weergave problemen?

View this email in your browser


DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

  • Kind mee op de vrachtauto?
  • Asbest verwijderen.
  • Bedrijven leven arboregels nauwelijks na.
  • Oog voor veiligheid van uitzendkrachten.       
  • Het nieuwe werken.
  • Zonnestralen en huidschade.
  • Explosieveiligheid in laboratoria.
  • CO-gevaar in huis.             
  • Medewerkers met stress, dit doe je eraan.                  

Kind mee op de vrachtauto?  

Een eigenaar van een transportbedrijf dat gevaarlijke stoffen vervoert, heeft een chauffeur in dienst die, tijdens de schoolvakantie, zijn dochter wil meenemen tijdens zijn rit. De ondernemer vroeg of dit mag. Het meenemen van een zoon of dochter, tijdens een rit, is niet toegestaan. Transporteenheden die gevaarlijke goederen vervoeren, mogen geen passagiers meenemen, tenzij de bijrijder lid is van de bemanning. Het ADR stelt:


Met voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren mogen geen personen meerijden die niet tot de bemanning behoren. Onder "bemanning" wordt volgens de definities in ADR 1.2.1 verstaan: "een bestuurder of elke andere persoon die de bestuurder begeleidt voor veiligheids-, beveiligings-, opleiding-of exploitatieredenen".

? In dergelijk geval is het aan te raden om de persoon aan de hand van een schriftelijke verklaring vanwege de vervoerder te identificeren.
? Het oppikken van lifters, het meenemen van familie of vrienden enzovoort is dus ten strengste verboden (ADR 8.3.1).

Bij het vervoer van gelimiteerde of vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke stoffen mag je
volgens het ADR wel een passagier meenemen.
Bij het vervoer van ongevaarlijke lading is dit wel toegestaan, mits verzekering en arbeidsveiligheid dit toelaten. Let hierbij op dat een standaard WA-verzekering puur de schade aan anderen dekt. Een inzittenden verzekering moet apart worden afgesloten.
Bij veel bedrijven is het verboden om, uitgezonderd de chauffeur, met een extra inzittende het terrein te betreden. Dit in verband met aansprakelijkheid.

Bron: evofenedex.


cid:5407479238-2

Asbest verwijderen         


Bij het verwijderen van asbest komen nog te vaak onveilige situaties voor. De Inspectie SZW controleerde op 76 locaties in de noordelijke provincies en dat leverde in ruim 30% van de gevallen overtredingen op.
De asbestteams gingen op pad in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Op de locaties werkten in alle gevallen gecertificeerde asbestbedrijven. Maar toch bleek in 24 gevallen dat een inspectie niet overbodig was. Negen keer werd het werk stilgelegd, omdat er te onveilig werd gewerkt. Zo werd regelmatig stofvorming niet voorkomen en werd onveilig gewerkt met verreikers.
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Om het doel van de overheid in 2024 te bereiken zal er eerst veel asbest verwijderd moeten worden. Dit klinkt natuurlijk logisch, maar bij het verwijderen van asbest komen gevaren kijken. Er is veel kennis nodig en daarom is het saneren van asbestdaken vaak ook redelijk duur.
Het verwijderen van asbest dient op de juiste manier te gebeuren. De overheid kan zelfs een boete geven als de verwijdering niet goed gebeurt.


Bron: Inspectie SZW

     

Bedrijven leven arboregels nauwelijks na

Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arboregels voldoet, is lager (49 % in 2018) dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. In 2018 heeft een derde van de bedrijven bedrijfshulpverlening, een preventiemedewerker, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico?s voor werknemers. In 2016 voldeed 27% van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet. Dit blijkt uit het onderzoek ?Arbo in bedrijf? dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd.
Om goed arbo-beleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een overzicht opstellen van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met deze Risico-Inventarisatie en ?Evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.
Ruim tachtig procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arbo-verplichtingen dan kleine bedrijven. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct beboeten als een RI&E ontbreekt.
In het onderzoek is gekeken naar negen specifieke arbeidsrisico?s bij bedrijven. Van alle risico?s komt beeldschermwerk het meest voor; het speelt bij ruim de helft van de bedrijven. In de bouwnijverheid en de landbouw spelen relatief veel van de in 2018 gemeten arbeidsrisico?s. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen het vaakst voor in de bouwnijverheid, terwijl kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding het vaakst voorkomen in de landbouw. Van het aantal bedrijven waar ??n of meerdere risico?s aanwezig is of zijn, heeft 60 tot 78 procent voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen.
Voor bijzondere doelgroepen zoals zwangere vrouwen, jongeren en ouderen gelden aanvullende voorschriften in de arboregelgeving. Waar het gaat om zwangere vrouwen zijn bedrijven steeds beter op de hoogte. Zo biedt meer dan de helft van de bedrijven een rustruimte aan en biedt zo?n zeventig procent van de werkgevers aanpassingen in arbeidsomstandigheden en werktijden aan. In 2018 heeft ??n op de zes bedrijven jongeren in dienst gehad, meestal zijn dat 16- en 17-jarigen. Jongeren werken het meest in de horeca of landbouw. Acht op de tien werkgevers past de regels voor werkende jongeren in voldoende of goede mate toe.


Bron: Inspectie SZW

Oog voor veiligheid van uitzendkrachten

De Sociaal-Economische Raad (SER) komt met de nieuwe handreiking Uitzendwerk. Deze is specifiek gericht op goede arbeidsomstandigheden voor uitzendkrachten en/of tijdelijke krachten. In deze handreiking staan per sector voorbeeldteksten die bedrijven in hun arbocatalogus kunnen opnemen.
De handreiking van de SER beschrijft hoe sectoren en bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten. Waar de werkgever rekening mee moet houden.
De handreiking biedt sociale partners op sectorniveau goede handvatten om in de eigen arbocatalogus afspraken te maken over de veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten, tijdelijke krachten of nieuwe toetreders binnen bedrijven. Maar de handreiking is ook bruikbaar voor individuele werkgevers en werknemers.
De handreiking Uitzendwerk besteedt aandacht aan de positie van de uitzendkracht en aan het inwerken, instrueren en begeleiden van deze uitzendkracht. De handreiking legt uit hoe bedrijven voorlichting kunnen geven over de arbeidsrisico?s en hoe zij het beste persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen verstrekken aan werknemers. Ook is de handreiking een houvast bij het melden en registreren van ongevallen.
In de handreiking wordt ook gebruik gemaakt van de Arbochecklists van Stichting DOORZAAM. Met deze checklists worden in verschillende sectoren op overzichtelijke manier de gezondheid en veiligheid van uitzendkrachten in kaart gebracht.

Bron: Sociaal Economische Raad


Het nieuwe werken

Een derde van de Nederlandse kantoormedewerkers zit elke dag achter hetzelfde bureau, maar van de resterende werknemers is ruim de helft in de afgelopen twee jaar steeds meer buiten kantoor gaan werken, slechts 10,3% is weer vaker op kantoor te vinden. Dat blijkt uit onderzoek onder 450 Nederlandse kantoormedewerkers, uitgevoerd in opdracht van softwarebedrijf Citrix.
Werk en priv? scheiden vindt 66,8% van de respondenten belangrijk. Toch geeft 73% aan dat geregeld elders kunnen werken een positief effect heeft op hun werk-priv? balans. Werknemers uit alle gezinssituaties, leeftijdsgroepen en functieniveaus geven aan dat ze er gelukkiger van worden en dat het hun productiviteit ten goede komt.
Ruim de helft van de respondenten zegt dat ze, door vaker buiten kantoor te werken, een minder vast ritme in hun leven hebben, maar slechts een minderheid ervaart daar negatieve effecten van. Buiten vaste werktijden werken vindt bijna twee derde van de werknemers w?l een probleem. Ruim de helft van de medewerkers voelt zich door de werkgever gestimuleerd om buiten kantoor te werken. Aan de techniek zal het niet liggen; 84,6% zegt voldoende technische ondersteuning te krijgen om elders te werken, en mag er desgewenst ook eigen apparatuur voor gebruiken.
Werk tijdens vakantie
Tijdens een normale werkweek zijn Nederlanders graag flexibel, maar in de vakantie ligt dat duidelijk anders. Driekwart van de kantoorwerkers in dit onderzoek is op vakantie niet bereikbaar voor klanten. Voor collega?s maken de meesten een uitzondering, maar het moet dan wel echt dringend zijn. Werkmail lezen op vakantie is tot daaraantoe, maar mail beantwoorden doet maar tien procent.
Een kwart van de respondenten is tijdens de vakantie echt helemaal niet met werk bezig. Vooral managers hebben er weinig moeite mee om op vakantie werk mee te nemen als dit zo uitkomt: vier op de tien topmanagers vindt dat normaal. Onder ?gewone? medewerkers ziet maar tien procent daar heil in.
Een derde van de topmanagers geeft ook aan tijdens de vakantie gewoon door te werken, maar dan op een wat lager pitje. Het zijn dan ook vooral de topmanagers die bij het boeken van hun vakantie vooraf controleren of op de bestemming voldoende voorzieningen (zoals WiFi en elektriciteit) aanwezig zijn om te kunnen werken als dat nodig is.

Bron: Citrix                         

Zonnestralen en huidschade

Er bestaan eigenlijk twee soorten UV-straling: UVA en UVB. UVA-straling hangt altijd in de lucht, ook als je de zon niet ziet. UVA-straling gaat dwars door wolken heen en zorgt voor huidveroudering zoals rimpels en pigmentvlekken. Op de lange termijn kun je daar huidkanker van krijgen.

De meeste zonschade loop je op door blootstelling aan UVB-straling. Deze verbranding brengt grote schade aan de huidcellen. Die ontsporen en daar kun je uiteindelijk huidkanker van krijgen.

Een beetje zon is natuurlijk wel goed. Vitamine D hebben we allemaal nodig. Zonnestralen worden schadelijk door piekbelastingen zoals tijdens de wintersport of als je ligt te bakken aan zee. Als je huid dat niet is gewend, loop je grote kans op huidschade.

Je verbrandt vaak minder snel wanneer je huid dikker en bruiner is. Ook als je van nature een donkere huid hebt, ben je weerbaarder tegen de zon. Met een echt blank huidtype loop je het grootste gevaar. Maar let op: ook met een donkere huid loopt je huid zonschade op. Chronische zonbelasting is echt voor helemaal niemand goed.

Je kunt je zelf beschermen door regelmatig te smeren met zonnebrandcr?me, tenminste drie keer per dag. En draag een pet, lange mouwen of een UV-shirt. Of zoals de Nederlandse slogan van KWF zegt: ?smeren, kleren, weren?. En blijf zo veel mogelijk uit de zon op tijden dat de straling het felste is en dat is in Nederland tussen 12 en 15 uur ?s middags.

Als je toch verbrandt zie je na korte tijd een rode huid, een zwelling of zelfs blaren. Koel dan met lauwwarm water gedurende 10 - 15 minuten. Prik je blaren niet door. Neem desnoods paracetamol tegen de pijn. Drink veel water. En raadpleeg - bij een echt heftige verbranding - een huisarts voor bijvoorbeeld een herstellende cr?me. Zie de verbranding maar als een soort vergiftiging van je huid waardoor er een ontstekingsreactie ontstaat.

Bij zonnebrandcr?mes bestaan veel beschermingsfactoren: van factor 4 tot en met factor 50. Factor 4 beschermt je huid voor 75%. Factor 10 beschermt 90%. Factor 20 beschermt 95%. En factor 50 beschermt 98%. Kortom: als je met factor 20 of hoger smeert dan zit je goed.?

Wees zuinig op je huid. De huid is het grootste orgaan dat we hebben. Het laat zien wat er scheelt. Wat dat betreft is huid de spiegel van onze ziel.?

Barometer
Wanneer hoef jij jezelf minder zorgen te maken over huidkanker?
Als je gemakkelijk bruin wordt, je niet snel verbrandt, je amper moedervlekken hebt, er geen huidkanker voorkomt in je familie en je hebt geen buitenberoep, dan hoef jij jezelf weinig zorgen te maken. Wel altijd goed blijven smeren.
En wanneer moet je waakzaam zijn?
Ga even naar de huisarts als je gevoelige, ruwe plekjes opmerkt. Vooral in je gezicht, hals, nek, op je hoofdhuid of handen. Van die plekjes die snel bloeden en maar moeizaam genezen. Al was het maar om eventuele ongerustheid weg te nemen.
Wanneer loop je serieuze risico op huidkanker?
Als je voldoet aan een aantal omstandigheden: er komt huidkanker voor in je familie, je verbrandt snel, je hebt veel moedervlekken op je lichaam, je werkt of sport veel buiten en je ligt vaak onder de zonnebank of in de zomer op het strand. Ga dan zeker even langs bij je huisarts. Baat het niet, dan schaadt het niet.

Bron: Arboportaal Magazine                  

Explosieveiligheid in laboratoria           

China: drie studenten gedood in Peking University Lab Explosion (december 2018). Er was een explosie op de experimentele site, tijdens een wetenschappelijk experiment" over afvalwaterbehandeling volgens Beijing Fire Department.

Nog geen maand later (januari 2019) vond een ander incident plaats in Nanjing University waarbij een professor en meerdere studenten gewond raakten.

In een explosieveiligheidsdocument moet de situatie op laboratoria zeker worden behandeld. Doorgaans zijn de hoeveelheden aan brandbare gassen, vloeistoffen en stoffen klein, maar zonder risico is het zeker niet. Het is dan ook ongebruikelijk om ATEX zones te defini?ren op een laboratorium, maar aan explosieveiligheid moet wel aandacht worden geschonken. Het is zeker een goed idee om ook de laboratoriummedewerkers op de hoogte te stellen van explosierisico's.

In het onderzoek naar de explosie bij een trailerbouwer kwam het actueel zijn van het explosieveiligheidsdocument naar voren in de rechtszaak. Wijzigingen aan de installaties (spuitcabines) waren niet doorgevoerd in het EVD. Daarnaast, nog veel belangrijker, waren in het EVD, zowel het basisdocument als de aanvulling, de gevaren van elektrostatische ladingdragers, zoals onder andere mensen, apparatuur, oplosmiddelen, stromende vloeistoffen door leidingen/slangen, stromende lucht en gereedschappen niet benoemd.

Bron: IAB                                                                                                                  


CO-gevaar in huis         

 


CO zo gevaarlijk omdat je het niet kan waarnemen. Het is kleurloos, geurloos en smaakloos. Omdat, jouw bloed 200-maal beter bindt met CO dan met zuurstof. CO "duwt" daardoor alle zuurstof uit jouw bloed.

Slachtoffers worden dus, bij wijze van spreken, chemisch gewurgd. CO ontstaat bij een slechte verbranding van alle brandstoffen. Bijvoorbeeld gas, stookolie, hout en pellets zijn brandstoffen die in huis vaak gebruikt worden voor verwarming of warm water.

Gebruik je een open haard of een kolenkachel? Dan is er ook bij jou thuis een re?el gevaar voor CO-vergiftiging. Een CO-vergiftiging kun je herkennen aan: hoofdpijn, misselijkheid, je voelt je moe en soms val je flauw. Ook andere alarmsignalen kunnen bij jou een belletje doen rinkelen:
? Komen de klachten voor bij verschillende personen tegelijk of bij huisdieren?
? Komen de klachten voor als je een bad of douche neemt of tijdens de afwas?
? Verminderen de klachten in frisse lucht of wanneer je naar buiten gaat?
? Merk je roetafzetting op muren rond gasgeisers?
? Merk je een abnormale hoge vochtigheid en condensatie op in jouw huis?
? Zie je gele vlammen bij gas? Deze wijzen op een slechte verbranding. De vlammen moeten blauw zijn van kleur.
Wat moet je doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft? Let eerst op je eigen veiligheid!
? Open eerst ramen en deuren en schakel het toestel uit.
? Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
? Breng hem/haar uit de kamer.
? Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
? Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.
Vermoed je een CO-probleem?
? Bij dringende gevallen bel 112.
? Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.
Meer informatie
? Download de flyer met de CO gevaren in huis.
? Neem contact op met het Antigifcentrum 070 245 245 of bezoek de website Antigifcentrum.be.

Bron: IBZ-veiligheid en preventie

Medewerkers met stress, dit doe je eraan

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt stress de ?epidemie van de 21ste eeuw?. Ook in Nederland neemt het aantal medewerkers met stress (en de hiermee samenhangende kosten) schrikbarend toe. Hoe komt dit? Wat kun je als er organisatie en als preventiemedewerker aan doen?
Stress is van alle leeftijden en dateert ook van vele eeuwen terug. Ook toen had men stress, al hing de stress meer samen met de dagelijkse manier van leven.
In de ziekteverzuimcijfers kwamen de afgelopen tien jaar vooral de mid-vijftigers en de mid-dertigers naar voren als leeftijdsgroepen met meer stress of psychische klachten. De mid-vijftigers met vooral stress gerelateerde klachten o.a. door veelvuldige reorganisaties en ervaren werkdruk. Bij de mid-dertigers speelden andere thema?s. Het ging vooral om de werk-priv? balans. Bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen in combinatie met veel eisen in het werk. Daarnaast spelen bij stress ook karaktereigenschappen een rol.
Het bovenstaande laat zien dat het in veel gevallen een combinatie is van kwesties op het werk en in het priv?leven. Persoonlijke karaktereigenschappen kunnen dit versterken.
Werknemers kunnen zelf ook een en ander doen. Bijvoorbeeld door de ?eigen? lat niet te hoog te leggen en tijdig signalen te herkennen en deze bespreekbaar te maken. Dit kan door zelf het gesprek aan te gaan met je leidinggevende (of met HR, vertrouwenspersoon, arbodienst of collega?s). Eigenlijk maakt het niet uit met wie je het gesprek aangaat maar wel dat je het gesprek aan gaat. Door het gesprek word je serieus genomen en krijg je tips hoe je anders met situaties om kunt gaan of welke prioriteiten je moet stellen. Door het te delen zal de andere kant ook eerder signalen oppikken en bij jou op de rem staan.
Maar wat kunnen organisaties en preventiemedewerkers hier nu mee? Allereerst onderschat het probleem niet. Maak deze thema?s bespreekbaar bij leidinggevenden zodat zij tijdig signalen kunnen oppikken bij hun medewerkers. Ondersteun ook medewerkers zelf met workshops, trainingen of e-learningprogramma?s. Tal van stress-gerelateerde onderwerpen (balans werk-priv?, timemanagement, mindfullness) kunnen op deze manier laagdrempelig aangeboden worden.
Wees terughoudend met het gebruik van groepsapp op het werk en stel ook regels op rondom het gebruik van WhatsApp op het werk. Bijvoorbeeld regels/afspraken rondom bereikbaarheid. Ook kun je een onderzoek (medewerkerstevredenheid of medische onderzoeken zoals PMO/PAGO) laten analyseren op leeftijdscategorie?n om zo inzicht te verkrijgen in actuele pijnpunten. Waarop dan gerichte acties of beleid ontwikkeld kan worden.
In preventieve zin is o.a. belangrijk om het thema bespreekbaar te maken en te houden, waardoor het taboe wordt doorbroken. Ook kan men gebruik maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur. Werknemers kunnen een afspraak maken met de bedrijfsarts om dergelijke problemen en knelpunten te bespreken en zo verzuim te voorkomen.

Bron: Werk & Veiligheid

         

            

cid:9886654666-10

    cid:0749386227-11

             

cid:9814659452-12

 

 

Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92
  info@arts-safety.com

Copyright U 2018 | Arts Safety B.V. | Alle rechten voorbehouden.