Weergave problemen?

View this email in your browser

 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

  • NVWA verbiedt verkoop van vijf werk- en sporthandschoenen
  • Omgevingswet definitief uitgesteld
  • Publicatie ISO 45001 in zicht
  • Van OHSAS naar ISO
  • NANO Technologie
  • Chroom VI en TIG lassen
  • Openstaande vacatures Arts Safety B.V.

 

 

NVWA verbiedt verkoop van vijf werk- en sporthandschoenen

 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de verkoop van vijf werk- en sporthandschoenen verboden. Het chroom VI gehalte bleek na onderzoek boven de norm.
Bij drie van deze vijf onderzochte handschoenen was het chroomgehalte dusdanig hoog dat
er een ernstig veiligheidsrisico aanwezig was.

De inspectiedienst heeft 28 sporthandschoenen en 24 werkhandschoenen onderzocht. De handschoenen werden gekocht in warenhuizen, sportwinkels, bouwmarkten, tuincentra en webwinkels. Het onderzoek richtte zich op producten tot 25 euro. Deze handschoenen zijn
gekozen omdat tijdens sporten, werken in de tuin en bij klussen gemakkelijk wrijving ontstaat tussen de handschoen en de huid.

Bij intensief gebruik maakt zweet de hand van de gebruiker bovendien vochtig. Dit intensieve contact met chroom VI in combinatie met zweet en wrijving verhoogt de kans op huidreacties.

Sinds 1 mei 2015 is het verboden om lederwaren of voorwerpen met leren onderdelen die in contact komen met de huid in de handel te brengen als het chroom VI gehalte hoger is dan 3 mg/kg van het totale drooggewicht van het leer.

Op de website van de NVWA staat een overzicht met foto’s van de onderzochte handschoenen op
merknaam dat consumenten kunnen raadplegen. De NVWA adviseert deze handschoenen niet langer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel.


Bron: NVWA

Meer informatie over normen voor PBM
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor.

De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’.

Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken. NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.
 

Bron: NEN

 

 

Omgevingswet definitief uitgesteld


De inwerkingtreding van de Omgevingswet is definitief vastgesteld op 1 januari 2021. Oud-minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft dat voordat ze terugtrad laten weten. Eerder al gaf de oud-bewindsvrouw aan dat de wet niet, zoals eerder het plan was, in 2019 in werking zal treden. De vertraging heeft mogelijk gevolgen voor de publicatiedatum van enkele PGS-richtlijnen.
 
Eén van de AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die onder deze wet valt, het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), verwijst naar PGS-richtlijnen die in het beheer van NEN zijn.

De PGS-richtlijnen worden momenteel gereed gemaakt voor de komst van deze nieuwe wetgeving. Wat het uitstellen van de Omgevingswet betekent voor de publicatiedatum van de PGS-richtlijnen is momenteel nog onduidelijk.

Download hier het pdf document IG-transitie-omgevingswet.


Bron: Rijksoverheid

 

 

Publicatie ISO 45001 in zicht


De internationale norm ISO 45001 voor Arbo managementsystemen wordt eind november voor de laatste ronde, de FDIS-stemming, gepubliceerd. Het is dan niet meer mogelijk om inhoudelijk commentaar te geven, maar er kan door de leden wel worden aangegeven of zij voor publicatie van de norm zijn of niet.

Deze stemming duurt 8 weken. De norm ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ vervangt OHSAS 18001.

 

 

 

Van OHSAS naar ISO


In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te herzien en als ISO-norm te publiceren. ISO 45001 is dé managementsysteemnorm voor Arbomanagement en sluit aan bij de High Level Structure (HLS) van ISO. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits voor de diverse managementsysteemnormen te combineren. Omdat ISO 45001 deze structuur volgt zal die goed aansluiten op ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement. Op die manier kunnen organisaties hun geïntegreerde KAM-systeem volledig op ISO-normen baseren. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001.
 
Wereldwijd overlijden jaarlijks 2,3 miljoen mensen als gevolg van arbeidsongevallen of ziektes die werk gerelateerd zijn. Ongelukken in werksituaties en onveilige arbeidsomstandigheden kunnen worden verminderd of zelfs worden voorkomen wanneer robuuste en effectieve Arbo managementsystemen zijn geïmplementeerd.
 
Dodelijke ongevallen op de werkplek springen het meest in het oog maar het merendeel van de werk gerelateerde sterfgevallen is de oorzaak van een slechte gezondheid en ziekten die worden veroorzaakt door te lange blootstelling aan risico’s en gevaarlijke stoffen. De ILO schat dat de directe en indirecte kosten van werk gerelateerde ziekten ongeveer 4 procent van het bruto nationaal product bedragen, ofwel wereldwijd 2,8 biljoen dollar per jaar. Daarom zou iedere organisatie proactief met werk gerelateerde gezondheid en veiligheid om moeten gaan.
ISO 45001 biedt daarvoor een uitstekend kader.
 
Plan-Do-Check-Act
ISO 45001 is opgebouwd volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. De betrokkenheid van werknemers is een toevoeging ten opzichte van het element ‘leiderschap’ zoals dat in ISO 9001 en ISO 14001 is opgenomen. Dit geeft aan dat niet alleen leiderschap en betrokkenheid van het management, maar ook betrokkenheid en participatie van alle medewerkers cruciaal zijn voor effectief Arbomanagement.


Bron: NEN

 

 

NANO Technologie


Nanotechnologie is al jaren een technologie van grote beloften, maar ook van grote onzekerheden over de mogelijke risico’s. Met name werkgevers en werknemers wachten op hulpmiddelen om de mogelijke risico’s bij ‘downstream-use’ in kaart te brengen. IVAM UvA bv en IndusTox Consult hebben een praktische handleiding “Veilig werken met synthetische Nano materialen” ontwikkeld die bedrijven helpt bij het creëren van een veilige werkplek.
 
De handleiding is opgesteld volgens de stand-van-de-kennis in 2010 en is verkregen via literatuuronderzoek. Op basis van deze kennis, ‘control banding’ methoden en het concept van tijdelijke Nano referentiewaarden is een stappenplan opgesteld. Met dit plan kunnen werkgevers en werknemers de risicobeoordeling uitvoeren voor het werken met synthetische Nano materialen (= RI&E - Nano). De Handleiding veilig werken met Nano materialen is één van drie instrumenten die de Arbeidsinspectie adviseert aan bedrijven om de risico’s rondom het werken met Nano materialen in kaart te brengen.


Bron: Handleiding veilig werken met Nano materialen NRV006 pdf.
IVAM Guidance working safely with nanomaterials and nanoproduct. 

 

 

Chroom VI en TIG lassen


Per 1 maart 2017 is de grenswaarde van chroom VI verlaagd naar 1 μg/m3.
Blootstelling aan chroom VI kan plaatsvinden bij het lassen aan roestvaststaal (RVS).
80% van de lasactiviteiten aan RVS wordt uitgevoerd met TIG lassen.

De afgelopen zomer is onderzoek gedaan bij TIG lassen van RVS. Er zijn metingen uitgevoerd, zowel binnen als buiten de verbeterde las helm*. Op basis daarvan kan gesteld worden dat de nieuwe grenswaarde van chroom VI niet overschreden wordt, mits de lasser een verbeterde laskap draagt (of een las helm met een beter beschermingsniveau). Uit de metingen blijkt daarnaast dat ook buiten de las helm de waarden voor chroom VI erg laag zijn. Dit betekent dat met een goede afzuiging de risico’s voor collega’s in de buurt te verwaarlozen zijn. Dat is goed nieuws voor de lassers. Uitgezocht wordt wat de nieuwe grenswaarde betekent voor het MIG-MAG lassen aan RVS.
 
* Een verbeterde las helm heeft een laskap met een vormgeving die goed aansluit op de lasser. Daardoor komt de lasrook niet eenvoudig achter de laskap terecht. Er zijn uitvoeringen waarbij onder aan de helm een lederen slab is bevestigd. Bij andere uitvoeringen is het helmmateriaal voorgevormd zodat dit goed aansluit op de borst van de lasser.


Bron: 5x Beter

 

 

Openstaande vacatures Arts Safety B.V.


Arts Safety B.V. is voor Nederland en België op zoek naar kandidaten voor de volgende vacatures:

Nederland:

Vacature HSE Manager (HBO, MVK+/ HVK) (vast dienstverband) 
SHE-Q Officer (Vast dienstverband) 
Recruitment Specialist 
QHSE Manager (Vast dienstverband) 
HVK'er te Zeeland (Vast dienstverband) 
Accountmanager Nederland - medior 

België:

Vacature Preventieadviseur (m/v) (Vast dienstverband) 
QHSE Coördinator 
Preventieadviseur niveau 2 (Vast dienstverband) 
Preventieadviseur niveau 1 (Vast dienstverband) 
HSSE Field Coordinator, niveau II 
Controleur IDPB (Vast dienstverband) 
Accountmanager België - medior 
Vacature Preventieadviseur niv.II – HSSE Site Leader (Vast dienstverband) 
Preventieadviseur - Adjunct van het Diensthoofd IDPB (Vast dienstverband) 

Europa:

QA/QC Manager (Per direct - 2 jarig project) 


Indien u interesse heeft in één van de bovenstaande benoemde vacatures of iemand kent in uw netwerk, dan verzoeken wij u vriendelijk via de desbetreffende link te reageren via ons sollicitatieformulier.

 

Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via info@arts-safety.com
 


Arts Group Companies:

 

 

 

Voorkeuren aanpassen
Uitschrijven

Postbus 5690
4801 EB Breda
   NL: +31 85 888 04 60
 BE: +32 3 808 08 92

info@arts-safety.com

Copyright © 2017 | Arts Safety B.V. |  Alle rechten voorbehouden.