Weergave problemen?

View this email in your browser


 

DE ONDERWERPEN VAN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Even voorstellen Hans Christiaens
 • ADR-regels voor transport gevaarlijke stoffen 2019
 • Bescherming van de brandstofdistributie
 • Financiële voordelen om personeel op te leiden
 • Nieuwe lijst met geharmoniseerde normen
 • Grote explosie nipt vermeden bij leveren van benzine
 • Preventiemedewerkers
 • Werkplaatsnormen
 • Lessen uit ongevallen
 • Onderzoek betreffende de impact van de managementstijlen op het welzijn op het werk
 • Investeren in gezonde medewerkers verdient zichzelf terug
 • Veiligheidscoördinator A/B Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (België)
 • Samenwerking veiligheid stoomsystemen


Even voorstellen Hans Christiaens

Ongeveer 15 jaar geleden hield ik het na 35 jaar voor bekeken in de transport en logistieke sector. Alle mogelijke modi; lucht, zee, land en alle mogelijke goederen van schoenen tot pruiken, van platendraaiers tot Iphones, van koffiemolens tot windmolens, van kolen tot tnt, alles heb ik ter plaatse laten brengen. Meestal gemakkelijk, soms met de hulp van lokale sponsoring. Maar het was genoeg geweest.
Een nieuw tijdperk vol kwaliteit en arbeidsveiligheid was aangebroken met de gedachte fluitje van een cent. Echter niets was minder waar. Kwaliteit en arbeidsveiligheid zijn moeilijker te verkopen dan 100 containers varkensmest naar Guam. Voor elk bedrijf is het een never ending story om de economische balans te vinden tussen kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen en daarom worden mensen zoals ik (kwaliteitsadviseur/ preventieadviseur) aangenomen. Wij zorgen voor een kwalitatieve arbeidsveiligheid gebaseerd op de economische vooruitzichten.

Groetjes,

Hans Christiaens

ADR-regels voor transport gevaarlijke stoffen 2019                               

Elke twee jaar wordt de wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) aangepast en 2019 is daarop geen uitzondering. De trend van de grote, toonzettende wijzigingen lijkt  al een paar jaar voorbij. Verbeterslagen door voortschrijdend inzicht en het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zijn nu aan de orde.
ADR is de afkorting van de nogal lange Franse titel van het Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
Op de website van de UNECE zijn documenten gepubliceerd van de door haar voorgestelde wijzigingen van het ADR 2019 en ADN 2019 in de Engelse taal. Binnenkort kunnen belangstellenden wederom hier de Nederlandstalige whitepapers van de voorgestelde wijzigingen downloaden. Dit zal aangekondigd worden op
www.gevaarlijkelading.nl en in de e-mailnieuwsbrief.
Het huidige ADR 2017 en ADN 2017 - geldig tot 1 januari 2019 - kunnen nog toegepast worden tot 1 juli 2019. Op dat moment worden de 2019-versies verplicht.
Er zijn wijzigingen voor 2019 op het gebied van de veiligheidsadviseur, er komen nieuwe indelingsmogelijkheden voor gevaarlijke stoffen met nieuwe UN-nummers, de classificatievoorschriften voor bijtende stoffen zijn veranderd, er zijn opvallende nieuwe verpakkingsvoorschriften voor defecte lithiumbatterijen, wijziging op het gebied van de gevaar etiketten en er komen nieuwe voorschriften voor het gekoeld vervoer van gevaarlijke stoffen.

Bron: UNECE

Bescherming van de brandstofdistributie

In samenwerking met Authentix, voerde Oil & Gas IQ een breed onderzoek uit hoe de industrie zicht heeft op de brandstofdistributie. Meer dan 200 industriële professionals werden geïnterviewd over hun huidige brandstof integriteit, aanlengen of versnijden en kwaliteitscontrole proces.
 
Samengevat: Wanneer een klant een klacht indient voor slechte brandstof(levering), was slechts 40 % van de brandstof leveranciers in staat om te beoordelen of de klacht gerechtvaardigd was. Ofwel slechts 4 van de 10 kan de kwaliteit van hun brandstof bewijzen.
 
Handmatige inspecties (leverantie, volume en rekeningen) zijn de meest gebruikte methode om de kwaliteit van de leverantie aan te tonen (39 %). Digitaal verwerken van de gegevens over de klacht vond in 30 % van de gevallen plaats.
 
Gevraagd naar de grootste zorg van de bedrijven, geeft ongeveer 25 % van de industriële professionals aan dat vooral bezorgd zijn om aanlengen of versnijden en meer dan 10 % is bezorgd om transport. Circa 10 % van de respondenten kunnen geen ”zorg” onderwerp aangeven.

Bron: Oil & Gas IQ News Stream


Financiële voordelen om personeel op te leiden

Nog niet eerder kwamen er in drie maanden zoveel vacatures bij als nu. In het derde kwartaal van 2018 werden er 306.000 vacatures bijgeschreven en werden er 295.000 opgevuld, aldus het CBS. Een gat van 11.000 vacatures blijft over. Het opleiden van personeel kan bijdragen bij de invulling van interne vacatures en bij het duurzaam inzetten van personeel. Een paar financiële voordelen van opleiden op een rij.
 
1. Kostenbesparing.
Kennis is de basis bij het goed uitvoeren van werkzaamheden. Het is dan ook belangrijk dat medewerkers hun kennis met regelmaat bijspijkeren, zodat zij weer scherp hun werk kunnen uitvoeren. Het hebben van kennis resulteert in meer efficiëntie en een hogere kwaliteit. Zie opleiden daarom niet simpelweg als een kostenpost, het bespáárt ook kosten.
 
2. De werkomgeving verandert.
De toenemende krapte aan arbeidskrachten op de (logistieke) markt, het tekort aan declaranten en logistiek personeel, de aankomende Brexit, digitalisering en de benodigde duurzame transformatie zijn zomaar een paar ingrijpende veranderingen in de markt en meer specifiek in de logistiek. Door middel van opleiden, bij- en omscholen maken ze hun bedrijf toekomstbestendig.
 
3. Regels veranderen.
Wet- en regelgeving verandert in rap tempo. Medewerkers worden geacht op de hoogte te zijn van de laatste veranderingen binnen hun werkgebied. In de realiteit zie je echter dat het veel tijd en energie kost om bij te houden welke voorschriften en regels en veranderd zijn.
 
4. Herhalingsplicht.
In de logistiek en export is er binnen diverse werkterreinen een herhalingsplicht vastgesteld voor opleidingen. Een veiligheidsadviseur dient elke vijf jaar een herhalingstraining te volgen en voor een medewerker luchtvracht is dit zelfs jaarlijks.

Bron: Evofenedex


Nieuwe lijst met geharmoniseerde normen

Op 12 oktober 2018 is er weer een nieuwe lijst met geharmoniseerde normen voor de ATEX-richtlijn (2014/34/EU) gepubliceerd.Deze normen geven het zogenaamde vermoeden van overeenstemming met de ATEX 114 richtlijn. Nieuw is o.a.:

 • EN 14460:2018, materieel bestand tegen ontploffingen. O.a. van toepassing bij het ontwerpen van filterkasten, cyclonen, vaten, etc. die bestand moeten zijn tegen de (rest)-druk van een explosie;
 • EN ISO/IEC 80079-38:2016, materieel en componenten in explosieve atmosferen in ondergrondse mijnen;
 • EN 50271:2018, elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof — Eisen voor en beproevingen van toestellen die gebruikmaken van programmatuur en digitale technieken;
 • EN 60079-7: A1:2018, bescherming van materieel door verhoogde veiligheid  „e”;
 • EN 60079-18: A1:2018, bescherming van materieel door ingiet bescherming  „m”.

Bron: IAB Ingenieurs


Grote explosie nipt vermeden bij leveren van benzine 

Bij een tankstation in het Belgische Sint-Katelijne-Waver is vorige maand een ramp vermeden. Op het moment dat er diesel en benzine werden geleverd, reed een auto in de put waar de brandstoffen worden bijgevuld.
 
Het tankstation werd in alle vroegte bevoorraad met diesel en benzine. De vrachtwagenchauffeur had zijn leidingen aangekoppeld aan de installatie die in een put aan de zijkant van het tankstation ligt. Toen de brandstoffen volop werden geleverd, kwam er plots een personenwagen op het terrein van het tankstation gereden. De wagen kwam met zijn voorwiel in de bevoorradingsput terecht.

Niet alleen de slangen voor diesel en benzine waren op dat ogenblik aangekoppeld, maar ook een slang die de benzinedampen moest afvoeren. Net om explosie- en brandgevaar te vermijden. De wagen heeft die aansluiting geraakt en beschadigd, waardoor er benzinedampen zijn vrijgekomen. En omdat de warme motor van de wagen in die dampen stond, is er een brand ontstaan.

De vrachtwagenbestuurder die de brandstof kwam leveren heeft daarop heel koelbloedig en attent gereageerd. Hij heeft de vlammen met een brandblusapparaat onmiddellijk gedoofd. Zo heeft hij alleszins erger en een mogelijke explosie kunnen voorkomen.

Uiteindelijk kon de brandweer haar tussenkomst beperken tot een grondige controle en beveiliging van het tankstation. Niemand raakte bij het voorval gewond. Er is alleen materiële schade aan de bevoorradingsput van het tankstation.

Andere ontstekingsbronnen kunnen ook brand en explosie veroorzaken. Het etiket EX is niet voor niets geplakt.

Bron: IAB Ingenieurs


Preventiemedewerkers

Een van de taken van de preventiemedewerker is het adviseren aan management. Maar preventiemedewerkers geven regelmatig aan dat dat niet altijd zo makkelijk is. TNO heeft in samenwerking met inPreventie filmpjes ontwikkeld met tips voor preventiemedewerker over adviseren aan het management.

Of het nu om een mondeling of schriftelijk advies gaat, een goede voorbereiding is essentieel om overtuigend over te komen. In het eerste filmpje worden tips gegeven over waar je vooraf al over na kunt denken om tot een goed advies te komen en daarna ook in een gesprek beslagen ten ijs te komen.

In het tweede filmpje over het adviseren aan het management worden tips gegeven om op een constructieve manier in gesprek te gaan. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor de juiste aandacht? Hoe kun je voorkomen dat je alleen maar aan het verdedigen bent? En hoe zorg je ervoor dat de acties worden opgevolgd na het gesprek?

De filmpjes zijn te vinden op het YouTube-kanaal van inPreventie:

www.youtube.com/inpreventie


Bron: Nieuwsbericht Arboportaal


Werkplaatsnormen

Werknemers in Nederland hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen. Normen voor de inrichting van een werkplek moeten ervoor zorgen dat de werkgever de juiste werkplek kan aanbieden.

De belangrijkste normen voor de inrichting van een werkplek op kantoor zijn:

 • Minimaal vier vierkante meter per werknemer;
 • Eén vierkante meter voor een plat beeldscherm;
 • Twee vierkante meter voor een ander type beeldscherm;
 • Minimaal één vierkante meter voor lees- en schrijfwerk;
 • Minimaal één vierkante meter voor het uitleggen van tekeningen;
 • Eén vierkante meter voor een vrijstaande of verrijdbare ladekast;
 • Voor een vergaderruimte geldt minimaal twee vierkante meter per persoon.

Het aantal vierkante meters voor een afdeling is een optelsom van het aantal personen, de werkzaamheden en de apparatuur die voor het werk nodig is. Voor kantoorwerkzaamheden is dat makkelijker vast te leggen dan voor de inrichting van een werkplek in een fabriek. Dit soort werkplekken kan door de aard van de productie aanzienlijk verschillen, wat gevolgen kan hebben voor het toepassen van de normen voor de inrichting van een werkplek. Het is, zoals bijna altijd met arbeidsomstandigheden, een kwestie van maatwerk.

Wetten en regels over werkplaatsnormen

Artikel 3.19 van het Arbobesluit stelt voor de minimale afmetingen van kantoorwerk het volgende:

 • De afmetingen en het luchtvolume van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer zonder gevaar voor de veiligheid, de gezondheid of het welzijn zijn arbeid kan verrichten.
 • De afmetingen van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer bij het verrichten van zijn arbeid over voldoende bewegingsruimte beschikt.
 • Indien in verband met de aard van de arbeid niet aan het tweede lid kan worden voldaan, is in de nabijheid een andere open of besloten ruimte met voldoende bewegingsvrijheid voor de betrokken werknemers beschikbaar.
 • Het Arbobesluit geeft ook voorschriften voor aspecten zoals verlichting, zonwering, temperatuur en de hoeveelheid frisse lucht. Apparatuur moet aan veiligheidsnormen voldoen, maar ook zodanig zijn opgesteld dat de veiligheid niet in het gedrang komt. Er zijn verschillende artikelen in het Arbobesluit beschikbaar die uitspraken doen over werkplaatsen.
 • Hygiëne is een belangrijk onderdeel van de aandachtspunten voor de inrichting van de werkplek. Vloeren moeten vrij zijn van oneffenheden en gevaarlijke hellingen. Net als muren en plafonds, dienen ze eveneens hygiënisch te zijn en eenvoudig schoon te maken.
 • Ook veiligheid is een belangrijk punt. Iedereen moet zijn werk makkelijk kunnen bereiken en vooral snel kunnen verlaten in geval van nood. Er moeten voldoende brandblussers zijn en vluchtwegen en nooduitgangen moeten herkenbaar zijn en vrij van obstakels.

De inrichting van de werkplek komt aan de orde in de RIE.

Bron: Arboportaal


Lessen uit ongevallen

De nota “Explosie door C4 lek in een technische ruimte” beschrijft een incident dat zich heeft voorgedaan in een Belgisch Seveso bedrijf.

Als gevolg van een lek in een warmtewisselaar is een mengsel van butanen en butenen in het stoomcircuit terecht gekomen. Via dit circuit zijn de gassen vrijgekomen in een technisch ruimte waar de verwarmingsinstallatie, die gebruikt maakte van het stoomcondensaat, stond. Er volgde een explosie waarbij twee werknemers die in een aangrenzende ruimte aanwezig waren werden gewond.

Het inspectie-instrument “Beperken van schade door brand” is ontwikkeld door de Seveso-inspectiediensten om te onderzoeken of de Sevesobedrijven de nodige maatregelen hebben genomen om de schade door brand te beperken in procesinstallaties en in de gebouwen waarin procesinstallaties staan opgesteld.

Een eerste hoofdstuk handelt over de risicoanalyse en het vastleggen van maatregelen. Er wordt gevraagd of de onderneming de noodzaak onderzocht heeft om een aantal maatregelen te treffen die algemeen gangbaar zijn in de procesindustrie, met name:

 • Brandwerende beschermlagen en watersproeisystemen,
 • Detectiesystemen (gas en brand),
 • Blussystemen,
 • Evacuatie,
 • Brandweerstand van gebouwen.

In het daaropvolgende hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de technische uitvoering en de instandhouding van deze maatregelen. Een laatste hoofdstuk bevat vragen over de voorraad, de distributie en de opvang van bluswater. De vragenlijst is zowel van toepassing op productie-installaties als op opslagtanks. Magazijnopslag valt buiten het toepassingsgebied van dit inspectie-instrument.

Bron: Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.


Onderzoek betreffende de impact van de managementstijlen op het welzijn op het werk 

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in het kader van nieuwe initiatieven met betrekking tot burn-out.

Managers zijn sleutelfiguren in een onderneming om de arbeidsomstandigheden te concipiëren en te verbeteren en aldus de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te beïnvloeden. Zij plannen, leiden, coördineren en controleren de arbeidsorganisatie en de arbeidsactiviteiten. Zij hebben eveneens een belangrijke impact op de algemene arbeidseisen, de autonomie en de sociale ondersteuning, waarvan we weten dat zij een grote invloed hebben op de gezondheid van de werknemers. Bijgevolg zijn zij het die voornamelijk de arbeidsvoorwaarden beïnvloeden en die beslissen over veranderingen op de arbeidsplaats en in de arbeidsomgeving.

De managementstijl heeft weliswaar een impact op alle arbeidsomstandigheden maar heeft een nog grotere, zichtbare, directe invloed op de psychosociale risico’s (PSR).

Onderzoek in het veld toont aan dat de proximiteitsmanager niet alleen een belangrijke invloed kan hebben op de PSR van zijn werknemers maar ook dat het met deze managers vaak slechter gaat dan met hun werknemers in termen van PSR. De Belgische gegevens van 2015 van de enquête van Eurofound (EWCS 2015) over de arbeidsomstandigheden tonen aldus aan dat 42% van de managers zeggen dat zij altijd of meestal gestresseerd zijn, terwijl het globale gemiddelde 33% bedraagt.

Bron: Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.      


Investeren in gezonde medewerkers verdient zichzelf terug

In oktober publiceerde het CBS de jongste cijfers over arbeidsparticipatie in Nederland. Het goede nieuws: er zit een stijgende lijn in het percentage van de beroepsbevolking dat tot aan de pensioengerechtigde leeftijd of langer doorwerkt. Het slechte nieuws: we zijn er nog lang niet.
Sinds het eerste kwartaal van 2016 klom het percentage werkenden tussen de 55 en 60 jaar op van 72,1 naar 76,7 procent in het derde kwartaal van 2018. Van de 60- tot 65-jarigen steeg dat percentage in dezelfde periode van 52,4 naar 58,9 procent. Dat betekent dat nog altijd een forse groep mensen eerder stopt. Om te zorgen dat meer werkenden gezond hun pensioen halen, moeten we zien te achterhalen wat we beter kunnen doen om uitval te voorkomen.
We weten bijvoorbeeld dat interventies die zich richten op de mate waarin mensen fysiek en psychisch in staat zijn om hun werk te doen, effectief zijn. Of op herstelbehoefte. Bij dat soort interventies moet je denken aan coaching op leefstijl, bijvoorbeeld door een vitaliteitscoach of bedrijfsarts, krachttraining of tai chi.

Ook maatregelen die medewerkers meer autonomie geven, hebben een positief effect op wat ze mentaal en fysiek aankunnen. In een onderzoek is gemeten dat een training gericht op zelfleiderschap en zelfsturing significante vooruitgang in werkvermogen kan opleveren.

Dat de investeringen voor een dergelijke aanpak bij veel werkgevers een drempel vormen, is te begrijpen maar deze investeringen verdienen zicht terug. Ten eerste omdat de verzuimkosten dalen en ten tweede omdat de productiviteit stijgt. Voor de langere termijn zorg je ook dat je medewerkers langer actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt.

Bron: o.a. CBS.                


Veiligheidscoördinator A/B Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (België)

Een veiligheidscoördinator A/B is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Bij grote bouwwerken (>= 500 m.) wordt de veiligheidscoördinatie steeds uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidscoördinator (Veiligheidscoördinator A, TMB) met de nodige beroepservaring en aanvullende opleidingen. Tijdens de uitvoering (verwezenlijking) van het bouwwerk ziet de veiligheidscoördinator-verwezenlijking erop toe dat de veiligheidsmaatregelen worden toegepast op de bouwplaats. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico’s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats.

Wie mag de veiligheidscoördinatie uitvoeren?

Wie mag de veiligheidscoördinatie uitvoeren?Veiligheidscoördinatie wordt steeds uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidscoördinator met de nodige beroepservaring en aanvullende opleidingen.

Niveau A (werken > € 2.500.000);
Niveau B (werken < € 2.500.000).

Beroepsverenigingen voor veiligheidscoördinatoren (VC-CS en BIB-CO) en moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden tot verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Wat doet een veiligheidscoördinator?

In de ontwerpfase stelt de veiligheidscoördinator-ontwerp het veiligheids- en gezondheidsplan op en past het aan bij elke wijziging die wordt aangebracht aan het ontwerp.

 • Hij adviseert, indien nodig, de opdrachtgever tijdens de ontwerpfase over de overeenstemming van de offertes van de verschillende aannemers met het veiligheids- en gezondheidsplan en wijst hem op eventuele gebreken betreffende veiligheid.
 • Hij maakt alle relevante informatie in verband met veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen.
 • Hij opent een postinterventiedossier (PID), houdt het bij en vult het aan.
 • Wanneer hij niet de coördinatie tijdens de verwezenlijkingfase van het bouwwerk doet, draagt hij op het einde van zijn opdracht alle coördinatiedocumenten over aan de opdrachtgevers.
 • Tijdens de uitvoeringsfase past de veiligheidscoördinator-verwezenlijking het veiligheids- en gezondheidsplan aan bij elke wijziging die wordt aangebracht tijdens de uitvoering.
 • Hij maakt alle relevante informatie i.v.m. veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen.
 • Hij houdt een coördinatiedagboek bij en roept een coördinatiestructuur samen wanneer dit nodig is.
 • Hij vult het postinterventiedossier aan met alle informatie die voor het uitvoeren van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn.
 • Hij draagt bij de voorlopige oplevering van de werken alle geactualiseerde coördinatiedocumenten over aan de opdrachtgever.
  en veiligheidscoördinator A/B is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.


Samenwerking veiligheid stoomsystemen

Spirax Sarco en Arts Safety zijn een samenwerking aangegaan. Spirax Sarco is wereldwijd actief met een lokale focus met meer dan 50 operationele bedrijven die zich toespitsen op expertise van stoomsystemen, zowel via een uitgebreide range van producten en systemen als via services. Op gebied van veiligheid voor uw werknemers en het creëren van een veilige werkomgeving verzorgt Spirax Sarco 2 belangrijke services, namelijk veiligheidsaudits en opleidingen.

Een audit brengt alle stoom technisch onveilige situaties in kaart, met een rapportage die rekening houdt met het veiligheidsrisico. Zie ook:

http://www.spiraxsarco.com/global/nl/Services/Pages/Audit-Energie-Veiligheid.aspx

Dit volledige beeld van de risico’s kan in detail verder bekeken worden in overleg met een plan van aanpak in fases maar startend met de hoogste risico’s. Zie ook:

http://www.spiraxsarco.com/global/nl/Services/Pages/Projectbegeleiding.aspx

Opmerkelijk is dat veiligheidskleppen die de risico’s net moeten verminderen, in de praktijk foutief worden opgesteld in meer dan 50% van de toepassingen.
 
Goede, regelmatige stoomopleidingen (o.a. VPS) zijn ook cruciaal om de veiligheidsrisico’s in te perken, aangezien stoominstallaties op zich veilig zijn mits ze juist opgesteld zijn en onderhouden/bediend worden door goed getrainde medewerkers. Zie ook:

http://www.spiraxsarco.com/global/nl/Training/Documents/SB-P998b01n_2019-low.pdf

 

Fijne kerstdagen & Gelukkig Nieuwjaar

 

Arts Safety B.V. wenst u alvast prettige kerstdagen en een gezond en veilig Nieuwjaar.


Uitgebreide omschrijvingen van bovenstaande onderwerpen kunnen vrijblijvend bij ons worden opgevraagd via
info@arts-safety.com
                                


Arts Group Companies: