CE-markering UK

Het Verenigd Koninkrijk (UK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Momenteel loopt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode moet de UK zich houden aan alle EU-regels en wetten. Voor bedrijven verandert er tot die tijd bijna niets. Na de overgangsperiode komen er echter wel veranderingen wat de CE-markering van machines geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk, betreft.

Herziening formaat en inhoud veiligheidsinformatieblad

Het formaat én de inhoud van het veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS/Safety Data Sheet) werd op 26 juni herzien door de publicatie van verordening (EU) nr. 2020/878. Deze verordening is een aanpassing van Bijlage II van de oorspronkelijke REACH-verordening (EU) nr. 1907/2006.

Risicoanalyse in Nederland versus andere EU-landen
De RI&E helpt Nederlandse bedrijven om arbeidsomstandigheden en risico’s in kaart te brengen en op te lossen. Wat zijn de meest voorkomende risico's in ons land? Hoe is dat in vergelijking met ander EU-landen? Waar staat Nederland ten opzichte van de EU als het gaat om het uitvoeren van een "risk assessment" oftewel RI&E? Wat kunnen wij leren van andere landen?
Afleiding speelt een rol bij ernstige aanrijdingen op het werk
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar aanrijdingen tussen voertuigen en personen op de werkplek. De aanrijdingen vinden vaak plaats omdat de bestuurder de voetganger niet zag of omdat de voetganger het voertuig niet zag of hoorde. Afleiding kan hierbij een rol hebben gespeeld.
10 geboden voor de startende preventieadviseur
ls beginnend preventieadviseur word je overstelpt met heel wat informatie en opdrachten. Belangrijk hierbij is om het overzicht te behouden en vooral de moed niet te verliezen. Deze 10 tips kunnen je daarbij helpen.
Veel mis bij werken met rolsteigers
De controle op het gebruik van rolsteigers door de Inspectie SZW levert een onthutsend beeld op. Bij professioneel gebruik van 270 rolsteigers bleek er bij 251 sprake te zijn van onveilige situaties. In verhouding werden de meeste overtredingen begaan door schilders op rolsteigers.
Geen telethuiswerk mogelijk?
Verplicht attest nodig voor werknemers op de werkvloer! Het ministerieel besluit van 1 november 2020 stelt dat werkgevers vanaf 2 november 2020 personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of ander bewijsstuk moeten bezorgen. Ook tijdens de uren van de avondklok (0:00 tot 5:00 in Vlaanderen, 22:00 tot 6:00 in Brussel en Wallonië) is een bewijsstuk voor noodzakelijke verplaatsing naar het werk nodig.
Arts Safety groeit hard!

Wij zijn dan ook hard op zoek naar onderstaande kandidaten. Talenten die ons bedrijf helpen groeien.

Wil jij werken met de top op het gebied van HSEQ? Bekijk onze vacatures:
Nieuwsbrief december 2020
Arts Safety - HSEQ Specialists
Project support: engineering, construction, commissioning, operational process.
Recruitment: HSEQ-directors, -managers, -supervisors, -officers/ QA/QC-specialists.