Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Protocol bevordert veilig uitstappen hangbruggen

Om vanaf een hangbrug veilig over te stappen op bijvoorbeeld een balkon, heeft de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) een nieuw protocol gepubliceerd. Deze kan als richtlijn worden gebruikt voor uitstapvoorzieningen op tijdelijke hangbruginstallaties, ook voor het monteren hiervan. 

Voor de uitstapvoorziening geldt dat de hangbrug conform de aanwijzingen van de fabrikant en in overeenstemming met de voorschriften moet worden gebruikt. Daarnaast moeten de uitstapvoorziening en uitstapplaats voldoen aan relevante veiligheidseisen. Deze zijn vast te stellen in een apart uit te voeren risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Onder meer adequaat leuningwerk en vrije werkruimte spelen hierbij een belangrijke rol, schrijft VSB is een persbericht.

Alle in de VSB verenigde leveranciers van hangbruginstallaties hebben meegewerkt aan het protocol. Het document, vrij beschikbaar, wordt vervat in de Richtlijn Hangbruginstallaties, waaraan de Commissie Hangbruginstallaties van de VSB moment werkt.

Bron: schildersvak.nl.