ENG
Home VacaturesDetails

QHSE Coördinator

Functiebeschrijving: QHSE Coördinator

Functiebeschrijving

Als QHSE Coordinator ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit voor de bouw van de gevangenis van Haren, een reusachtig complex voor maar liefst 1.190 gedetineerden in de regio van Brussel. 
Het gevangenisdorp bestaat uit verschillende gebouwen, waaronder  een arresthuis, strafhuis,  vrouwengevangenis, een afdeling voor geïnterneerden en een jeugdinstelling. 

Jouw uitdaging:
 
Op vlak van kwaliteit behelst je opdracht ondermeer het:
 • Controleren en assistentie verlenen aan de Project Manager bij het opstellen en bijwerken van het Kwaliteit, Veiligheid en Milieu plan.
 • Uitwerken van procedures en technische voorstellen, het bijhouden van formulieren, certificaten, het beheer van een project risicoregister.
 • Inspecteren van de werkzaamheden inzake kwaliteit en verzamelen van de nodige kwaliteitsregistraties.
 • Opvolgen van personeel inzake toolbox, kwalificaties, Limosa, A1, …
 • Controleren van het gehanteerde materieel (keuringsattesten, hoedanigheid, certificaten, … ).
 • Analyseren van de registraties en de verwerking ervan (vb. non-conformiteit rapporten, …)
 • Rapporteren van NCR’s en andere kwaliteits-actualiteiten aan de QSHE Manager. 
Op vlak van veiligheid staat je in voor het:
 • Controleren en assistentie verlenen aan de Project Manager bij het opstellen en bijwerken van de risicoanalyse.
 • Bijhouden van de veiligheid informatie documenten (MSDS-fiches) van de aanwezige producten en informeren van de medewerkers inzake gebruik ervan.
 • Controleren en coördineren van de werkzaamheden inzake veiligheid, toezien op het correct toepassen van de voorziene veiligheidsinstructies.
 • Fidiliseren van alle betrokken medewerkers inzake veilig gedrag op de werf en bijsturen waar nodig.
 • Verzamelen van de nodige veiligheidsregistraties.
 • Waken over het werken met gevaarlijke producten.
 • Rapporteren aan de SQHE Manager. 


Privacyverklaring