ENG
Home VacaturesDetails

Preventieadviseur - Adjunct van het Diensthoofd IDPB (Vast dienstverband)

Functiebeschrijving: Preventieadviseur - Adjunct van het Diensthoofd IDPB (Vast dienstverband)

Voor onze opdrachtgever is Arts Safety op zoek naar een Adjunst diensthoofd IDPB. (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming​).
Doel van de functie

 • Algemeen toezicht op welzijn en veiligheid, het wettelijk deel ervan waarbij verwezen wordt naar wetteksten;
 • Overnemen van de dagdagelijkse taken van het diensthoofd IDPB tijdens diens afwezigheid.

Takenpakket en resultaatsgebieden

 • Uitvoeren van controles en risico-analyses op de werkvloer m.b.t. welzijn;
 • Praktisch uitwerken van de taken van de controleurs I.D.P.B;
 • Toezicht en bedrijven van de afvalwaterzuivering/bodemsanering;
 • Uitvoeren van metingen (VOC, LEL, O2, geluid);
 • Aankoop & onderhoud rond veiligheidsartikelen, brandweerartikelen en PBM’s, secretariaatswerk m.b.t. dienst IDPB;
 • Bijhouden stockbeheer infirmerie;
 • Uitstippelen (na overleg/goedkeuring met hoofd I.D.P.B.) en verzorgen van opleidingen, blootstellingcampagnes;
 • Plannen van onderhoudsprogramma’s voor I.D.P.B;
 • Bijhouden ongevallenfiches en schaderapporten;
 • Uitvoeren van incidentanalyses / onderzoeken op de werkvloer;
 • Vervullen van de taken als deputy PFSO in het kader van ISPS;
 • Bij afwezigheid van het diensthoofd IDPB, de bijzondere taak van hoofd van de bedrijfsbrandweer vervullen en het leiden van de I.D.P.B;
 • Uitvoeren van andere taken die gevraagd worden door het diensthoofd IDPB.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Algemeen toezicht op welzijn en veiligheid

Functie-eisen

 • Minimaal Opleidingsniveau: master (of bachelor met relevante ervaring);
 • Ervaring / attesten inzake brandweer / incidentbestrijding is een pluspunt of men is bereid dit te volgen;
 • Ervaring in leidinggeven is een pluspunt;
 • Minstens preventieadviseur niveau 3 en bereid niveau 2 te volgen als je het nog niet in uw bezit hebt.

Kennis en vaardigheden

 • Talenkennis: Nederlands- zich kunnen uitdrukken in het Engels;
 • Duits is een pluspunt - optioneel Frans;
 • Algemene computerkennis (Windows, MS-Word, MS-Excell);
 • Rijbewijs B (rijbewijs C is een pluspunt);
 • Kennis van stroomgroepen, pompen;
 • Kennis van de veiligheidsvoorschriften;
 • Kennis van bepaalde kwaliteitsnormen, ISO, OHSAS;
 • Problemen kunnen analyseren + oplossen;
 • Conflicthantering;
 • Zelfstandig plannen en organiseren;
 • Leiding geven.

Persoonskenmerken, attitudes en gewenste motivatie

 • Stressbestendig;
 • Assertief;
 • Overtuigingskracht;
 • Stipt / Gedisciplineerd;
 • Ordelijk;
 • Kan goed luisteren;
 • Betrouwbaar/integer;
 • Matuur;
 • Teamplayer/samenwerken/collegiaal;
 • Zelfstandig;
 • Gedrevenheid;
 • Flexibel;
 • Kritisch denken;
 • Loyaal;
 • Mensenkennis;
 • Proactief.

Omgevingsfactoren en verzwarende factoren

 • Werken onder stress (interventieleider in noodsituaties / brandbestrijding);
 • Blootstelling aan vuur / chemicaliën tijdens incidentbestrijding;
 • Werken op hoogte / redding op hoogte / besloten ruimte;
 • Werken met ademluchtbescherming;
 • Goede / gezonde conditie.

 Privacyverklaring