ENG
Home VacaturesDetails

Controleur IDPB (Vast dienstverband)

Functiebeschrijving: Controleur IDPB (Vast dienstverband)

Doel van de functie

Algemeen toezicht op welzijn / veiligheid

Takenpakket en resultaatsgebieden

De taak omvat de praktische uitwerking van arbeidsveiligheid & welzijn op de werkvloer
 • Toezicht op het dragen van PBM’s;
 • Opsporen van risico’s toezicht op de hygiënische voorzieningen;
 • Uitvoeren van metingen (explosie, geluid, VOC, temperatuur) op de werkvloer;
 • Onderhouden, advies geven, verzorgen van PBM’s op de werkvloer (zoals adembescherming, valbeveiliging, speciale beschermingskledij;
 • Periodieke controle van ladders, eerste hulp middelen, brandbestrijdingsmiddelen, detectiesystemen, … toezicht op de wegcirculatie;
 • Toezicht op het navolgen van WI’s, vooral buiten de diensturen, op veiligheids- en milieuvlak, ook voor derden;
 • Het schrijven en controleren van vergunningen en desgevallend het verlenen van bijstand bij de uitvoering;
 • Controle op verladingen (schepen, vrachtwagens) en eventueel bijstand verlenen (vooral bij benzol – benzeen scheepsverladingen);
 • Het vervullen van de taak van brandwacht, buitenwacht;
 • Het vervullen van de taak van nijverheidshelper;
 • De bijzondere taak na de diensturen als interventieleider omvattende de organisatie van het bluswerk en het uitvoeren van het noodplan;
 • Toezicht en bedrijven van de afvalwaterbehandeling, waterbehandeling saneringswater;
 • Toezicht op het betreden van het bedrijf door onbevoegden;
 • Het uitvoeren van geluidsmetingen buiten het bedrijf;
 • Na de diensturen assisteren daar waar nodig is (bv. magazijn, portier);
 • Het vervullen van andere taken die opgegeven worden door het diensthoofd I.D.P.B. of adjunct v.h. Diensthoofd I.D.P.B.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Algemeen toezicht op welzijn./ veiligheid
 • Het vervullen van interventieleider na de dagdiensturen

Functie-eisen

 • In het bezit van preventieadviseur II;
 • Kennis secundair onderwijs en HBO5 (A2); 
 • Ervaring / attesten inzake brandweer / incidentbestrijding is een pluspunt of men is bereid dit te volgen;
 • Ervaring in leidinggeven is een pluspunt.

Kennis en vaardigheden

 • Talenkennis: Nederlands- zich kunnen uitdrukken in het Engels/Frans optioneel Duits is een pluspunt;
 • Algemene computerkennis (Windows, MS-Word, MS-Excell);
 • Rijbewijs B (rijbewijs C is een pluspunt);
 • Kennis van stroomgroepen, pompen;
 • Kennis van de veiligheidsvoorschriften;
 • Kennis van bepaalde kwaliteitsnormen, ISO, OHSAS;
 • Problemen kunnen analyseren + oplossen;
 • Conflicthantering;
 • Zelfstandig plannen en organiseren;
 • Leiding geven.

Persoonskenmerken

 • Stressbestendig;
 • Assertief;
 • Overtuigingskracht;
 • Stipt / Gedisciplineerd;
 • Kan goed luisteren;
 • Betrouwbaar/integer.
 • Teamplayer/samenwerken/collegiaal;
 • Zelfstandig;
 • Gedrevenheid en flexibel;
 • Kritisch denken;
 • Mensenkennis;
 • Proactief;
 • Zelfvertrouwen.

Omgevingsfactoren en verzwarende factoren

 • Werken onder stress (interventieleider in noodsituaties / brandbestrijding);
 • Blootstelling aan vuur / chemicaliën tijdens incidentbestrijding;
 • Werken op hoogte / redding op hoogte;
 • Werken met ademluchtbescherming;
 • Goede / gezonde conditie

Arbeidsvoorwaarden

6 ploegensysteem volcontinu

Groeimogelijkheden

Afhankelijk van het diploma en de prestaties in de huidige job.


Privacyverklaring