ENG
Home VacaturesDetails

Preventieadviseur niveau 2 (Vast dienstverband)

Functiebeschrijving: Preventieadviseur niveau 2 (Vast dienstverband)

Doel van deze functie

 • Het uitwerken en sturen van een preventiebeleid voortgaand op de bedrijfsdoelstellingen van onze opdrachtgever, legale aspecten en relevante regelgeving.

Hoofdverantwoordelijkheden

 • Hoofd interne preventiedienst;
 • De medewerking aan de identificatie van de gevaren en het geven van advies over de risico-evaluatie, het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan, en het beheer en de opvolging ervan;
 • Deelnemen aan het onderzoek naar de oorzaken van de arbeidsongevallen;
 • Het geven van advies over de verschillende thema's met betrekking tot de codex over het welzijn op het werk, met inbegrip van het werken met derden;
 • Het geven van advies over het opstellen van instructies, over informatie, onthaal en vorming van de werknemers;
 • Het ter beschikking staan van de aanwezige personen in de onderneming voor alle vragen met betrekking tot de toepassing van de wetgeving;
 • Meewerken aan de toepassing van de maatregelen die genomen moeten worden bij ernstig en onmiddellijk gevaar, de uitwerking van de interne noodprocedures en de organisatie van de eerste hulp;
 • Zetelen, notuleren, opvolgen van acties;
 • Samenwerking met en sturing externe Preventiedienst;
 • Het opstellen van de maandrapporten, kwartaalrapporten, jaarrapporten en steekkaarten van de arbeidsongevallen.

Profiel:

 • Opleiding preventieadviseur niveau II;
 • Hogere opleiding in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring;
 • Talenkennis: Nederlands. Kennis Frans, Engels, Duits is een belangrijke meerwaarde;
 • Computervaardigheid;
 
 • Communicatief intern en extern in alle lagen van de organisatie;
 • Analytisch vermogen om duidelijk het causaal verband te kunnen vastleggen;
 • Duidelijk prioriteiten kunnen leggen;
 • Inleefbaarheid in transportproblematiek;
 • Goed inschattingsvermogen inzake relevantie en gewicht van problemen en risico’s;
 • Plannen en organiseren / Discretie / Flexibiliteit / Creativiteit.


Privacyverklaring