Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

5 gedragsregels bij het omgaan met gevaarlijke stoffen

  1. Zet maximaal in op effectieve controlesystemen, maar vertrouw er niet blind op.
  2. Bewaar gevaarlijke stoffen in de voorziene recipiënten die in goede staat verkeren en van correcte etikettering voorzien zijn.
  3. Werk zorgvuldig. Vermijd ieder contact met de huid en bescherm je met aangepaste kledij.
  4. Eet, drink of rook niet wanneer er chemische producten in de nabijheid worden gebruikt.
  5. Was regelmatig je handen, trek bevuilde kledij uit voor het eten en verzorg elke verwonding direct.

Bron: Prebes.