Hoger Veiligheidskundige (HVK)

HVK adviseurs met een relevante HBO- of WO opleiding, inzetbaar bij beleidsontwikkeling, advisering tijdens ontwerp- en bouwactiviteiten, complexe Arbo gerelateerde vraagstukken of gerichte opdrachten.

Doelstelling Hoger Veiligheidskundige

Adviseren van de (project)organisatie op management / bestuurlijk niveau ten aanzien van Arbo.

AANPAK

Wij zullen een HVK adviseur selecteren die het beste past binnen uw organisatie of project. Dit doen wij op basis van de door u verstrekte gegevens zoals benodigde ervaring, (project)locatie, inzetduur en fulltime of parttime inzet. Na een voorselectie ontvangt u van ons een overzicht van de deskundigen en een vrijblijvende offerte. Na ontvangst van uw opdrachtbevestiging zullen wij onze medewerkers instructies geven op basis van uw verwachtingen en zullen de werkzaamheden in overleg met u starten.

BESCHRIJVING

Onze medewerkers beschikken over de benodigde theoretische kennis en praktijkervaring om de veiligheid, gezondheid en welzijn van het arbeidsmilieu te bevorderen, zoals omschreven is in Artikel 19 van de Arbo-wet. Dit kan bedrijfsbreed plaatsvinden. Op vestiging- of hoofdkantoorniveau, maar ook op projectniveau zijn onze medewerkers de aangewezen personen om projectveiligheid in al haar facetten te coördineren. Onderstaand een indicatie van de werkzaamheden van de HVK:

  • Uitvoeren van alle mogelijke risico-inventarisaties en -evaluaties;
  • Uitvoeren van en advisering aangaande ontwerpstudies (o.a. HazOp);
  • Toepassen van de wettelijke kaders en de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheden;
  • Ontwikkelen van veiligheidskaders / normen en het hierop gerichte veiligheidsbeleid, evenals advies over de implementatie en borging van het veiligheidsbeleid;
  • Opstellen / ontwikkelen van veiligheidsprocedures, V&G plannen, jaarplannen, jaarverslagen, projectveiligheidsplannen, evenals het evalueren, modificeren en implementeren daarvan;
  • Aansturing van de onder hem/haar ressorterende coördinatoren/adviseurs;
  • Periodieke rapportage op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • Uitvoeren / coördineren van systematisch incidentenonderzoek;
  • Interpretatie van trendanalyses en advisering hieromtrent;
  • Onderhouden van contacten met opdrachtgever, overheidsdiensten en toezichthouders (Arbeidsinspectie e.d.).

Arts Safety B.V. . is internationaal actief op het gebied van kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu. Met vaste adviseurs en adviseurs op projectbasis, zijn wij gespecialiseerd in het adviseren en ontwikkelen van structurele oplossingen ten behoeve van management vraagstukken en het bemiddelen van interim HVK projecten.

VACATURE VEILIGHEIDSKUNDIGE HVK TE ALLEN TIJDE NAUWKEURIG VERVULT

Arts Safety B.V. vult uw vacature veiligheidskundige op HVK niveau naar uw wensen in, rekening houdend met uw interne bedrijfscultuur. Aan de hand hiervan wordt de beste hoger veiligheidsdeskundige, ofwel een interim HVK adviseur, gekozen die met zijn of haar achtergrond, eigenschappen, capaciteiten en passie aansluit bij uw organisatie.