Uitvoeren van audits

Audits zijn voor bedrijven een krachtig instrument voor het continu verbeteren van de bedrijfsvoering, het managementsysteem en de operationele beheersing. Het gaat om audits op het gebeid van Arbo (VCA, ISO 45001), kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001) en voedselveiligheid (ISO 22000). Wilt u managementsystemen laten certificeren, dan is er een audit nodig door een certificerende instelling. Een check op de protocollen van het gekozen systeem moet dan uitwijzen of u voldoet aan de systeemvereisten.
Arts Safety B.V. heeft de kennis en capaciteit in huis om dit soort (pre) audits uit te voeren als tussentijdse evaluatie of ter voorbereiding op de certificeringsaudit. Ook kunnen onze adviseurs u begeleiden tijdens de certificeringsaudit.

DOELSTELLING

Doorlichten van bedrijfsprocessen en de status hiervan vergelijken met een vastgestelde norm.

AANPAK

Onderstaand een indicatie van de werkzaamheden:

  • Fysiek uitvoeren van interne audits of analyses t.o.v. de aangegeven norm.
  • Uitvoeren van alle bij auditeren voorkomende werkzaamheden zoals: inspecties, documentcontrole, observaties en interviews.
  • Bepalen van afwijkingen t.o.v. de norm en opstellen van tussentijdse en eindrapportages.
  • Voorstellen van adequate beheersmaatregelen n.a.v. de auditresultaten.
  • Opstellen / ontwikkelen van een plan van aanpak.
  • Creëren van instrumenten om verbeteringen uit het plan van aanpak te kunnen uitvoeren.
  • Advisering over de implementatie en borging van het plan van aanpak.