Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Risico inventarisatie professioneel uitgevoerd aangaande kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu!

De Arbo-wet verplicht u om een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. U legt dan schriftelijk vast welke risico’s uw mensen op het werk kunnen lopen. Evenals uw risicobeperkende maatregelen plus de risico’s voor bijzondere categorieën werknemers. De RI&E kan verder worden verfijnd naar onder andere TRA’s, veiligheidsstudies, etc. Een RI&E zal, wanneer vereist, getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige; Hoger Veiligheidskundige (SKO).

DOELSTELLING RI&E

In kaart brengen van de werkgerelateerde risico’s en bepalen van beheersmaatregelen.

AANPAK

Onderstaand een indicatie van de werkzaamheden:

  • Uitvoeren van algemene risico-inventarisaties binnen uw bedrijf of project.
  • Uitvoeren van risico-inventarisaties gebaseerd op gerichte eisen zoals ISO, VCA of HACCP.
  • Uitvoeren van gerichte risico-inventarisaties, zoals onder andere taak risico analyses (TRA/JSA).
  • Bepaling van bedreigingsniveau en voorstellen voor adequate beheersing van risico’s.
  • Opstellen / ontwikkelen van een plan van aanpak.
  • Creëren van instrumenten om verbeteringen uit het plan van aanpak te kunnen invoeren.
  • Advisering over de implementatie en borging van het plan van aanpak.

Op weg naar een verbeterde RI&E voor uw bedrijf en werknemers met Arts Safety B.V.

De juiste match voor een degelijke risico inventarisatie

De specialisten van Arts Safety B.V., zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van de RI&E in een uitgebreide reeks van branches. Deze branches worden gevormd door energie, olie en gas, elektrotechniek, (petro)chemie, metaal, bouw, transport, gezondheidszorg, overheid, horeca en offshore. De jarenlange ervaring van Arts Safety B.V. in de uitvoering van RI&E in elk van deze branches, draagt bij aan een perfecte aansluiting van de vraag van de organisatie. Arts Safety B.V. kiest zijn RI&E professionals zorgvuldig uit zodat de toevoeging aan een organisatie moeiteloos plaatsvindt. Dit geschiedt op basis van de bedrijfscultuur aan de ene kant en de competenties, karaktertrekken en gedrevenheid van deze professional aan de andere kant. Risico inventarisatie perfect uitgevoerd voor uw organisatie dankzij het inzetten van de gepaste risico, inventarisatie & evaluatie professional.

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE VOLLEDIG UITGEVOERD!

Arts Safety B.V. is uw partner voor professionals die werkzaamheden moeten uitvoeren ten aanzien van risico, inventarisatie, evaluatie en andere gerelateerde zaken binnen uw organisatie. Arts Safety B.V., als internationaal adviesbureau, adviseert en voorziet in oplossingen voor managementvraagstukken betreffende kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu. Risico inventarisatie en evaluatie van alle risico’s binnen uw organisatie biedt opties voor het aandragen en implementeren van de geschikte beheersmaatregelen zodat potentiële gevaren ingedamd worden. Het proces van risico, inventarisatie en evaluatie is noodzakelijk voor het uiteindelijk opstellen of verbeteren van veiligheidsplannen en procedures ten behoeve van uw organisatie. Daarnaast zijn veiligheidsinspecties essentieel omdat u dient aan te tonen dat deze plaats vinden door een onafhankelijke instantie. Desondanks doen incidenten zich voor en deze dienen zuiver onderzocht te worden zodat herhaling voorkomen wordt. Arts Safety B.V. is bekend met de onderzoeksmethoden zodat het onderzoek steevast structureel en praktisch uitgevoerd wordt.

Branches die wij bedienen:

KWALITEIT

Lid van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen NVVK