Nieuwsoverzicht

29 mei 2024

Vernieuwde richtlijn adembeschermingsmiddelen

Op haar jaarlijkse bijeenkomst heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) in…

Lees meer

Aanpak vervuilende activiteiten nodig om drinkwaterbronnen te beschermen

In Nederland halen we ons drinkwater vooral uit twee bronnen: grondwater en…

Lees meer

Recycling van zonnepanelen kan duurzamer

Het RIVM onderzocht welke manieren er worden ontwikkeld om grondstoffen van zonnepanelen…

Lees meer

Een onveilige werkplek of onveilige apparatuur kunnen tot grote gezondheidsschade leiden

Werkplekken of de uitrusting, zoals machines, gereedschappen en steigers, kunnen de veiligheid…

Lees meer

Waar moet mijn werkgever voor zorgen volgens de Arbowet?

Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond…

Lees meer

8 manieren om arbeidsongevallen te voorkomen

Voer een risicoanalyse uit om gevaren en risico’s in kaart te brengen…

Lees meer

Eén jaar recht op deconnectie

Op 1 april 2023 ging de arbeidsdeal in, met daarin het recht…

Lees meer

Campagne ‘Lezen voor gebruik’

In 2023 waren er 445 oproepen voor het mengen van bleekwater (javel) met huishoudazijn,…

Lees meer

Wijziging van de EU-richtlijnen 2004/37/EG en 98/24/EG, wat de grenswaarden voor lood en de anorganische verbindingen daarvan en voor diisocyanaten betreft

Door deze richtlijn worden de bestaande grenswaarden voor lood aangepast en worden grenswaarden voor diisocyanaten…

Lees meer

Toezicht op het welzijn op het werk (2023) in de dienstenchequesector

Dienstencheque-werknemers worden tijdens hun werk potentieel blootgesteld aan risico’s m.b.t. hun welzijn.…

Lees meer

Lessen uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk

België telt bijna 500.000 langdurig afwezige werknemers, een aantal dat nooit eerder zo hoog…

Lees meer

Niet alleen kijken naar CO2-uitstoot, maar ook naar biodiversiteit en mensenrechten

In een tijd waarin duurzaamheid steeds meer centraal staat, worden handels- en…

Lees meer