Toetsing RI&E

De wettelijke toetsing zoals wij hem kennen, zal een iets andere vorm aannemen. Binnen het kerndeskundige-landschap kennen we drie soorten kerndeskundigen; een hoger veiligheidskundige, een arbeids- & organisatiedeskundige en een arbeidshygiënist. De reden van deze verschillende kerndeskundigen is dat zij al jaar en dag een eigen expertisegebied hebben. Echter was het tot nu toe toegestaan om één kerndeskundige alles te laten beoordelen, of hij of zij hier verstand van heeft of niet. Naar aanleiding van een onderzoek vanuit de Arbeidsinspectie was er voldoende aanleiding om dit te verbeteren. Als voorbeeld, je verwacht ook niet van een Italiaanse chefkok dat hij de Aziatische keuken tot in de puntjes beheerst.

Om die reden wordt er vanaf 1 juli 2022 onderscheid tussen een systeemtoets en een scopetoets:

 
Systeemtoets

De systeemtoets richt zich op het gehele arbeidsomstandighedenterrein binnen de organisatie waar de RI&E betrekking op heeft. Hierbij wordt gekeken of alle wettelijke verplichtingen beschreven staan in de RI&E.

 
Scopetoets

Daarnaast toetst de kerndeskundige bij de scopetoets of de RI&E afdoende ingaat op alle risico’s die zich voor kunnen doen: is de inventarisatie goed verricht, is de blootstelling op de juiste manier vastgesteld (bijv. met gevalideerde metingen), is de beoordeling van de risico’s goed uitgevoerd en zijn de juiste risico beperkende maatregelen opgenomen? Hier komen de verschillende expertises aan bod. Zie onderstaande tabel.

Naar aanleiding van zowel de systeem- en de scopetoets wordt een toets- en adviesrapport uitgebracht over de RI&E. Een organisatie moet een kerndeskundige inschakelen met een scope/expertise die aansluit bij de risico’s die zich voordoen. Het kan voorkomen dat een organisatie twee of meer kerndeskundigen nodig heeft om alle risico’s goed in kaart te brengen.

Binnen Arts Safety hebben wij de beschikking over alle gecertificeerde kerndeskundigen.

Tabel scope certificering nieuwe wetgeving per 1 juli 2022 KMO Solutions

Tabel scope certificering nieuwe wetgeving per 1 juli 2022