Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

5 stappen die de vertrouwenspersoon kan zetten bij collectief gevaar

  1. Mits het akkoord van de werknemer, deze informatie meedelen aan de werkgever met het oog op collectieve maatregelen.
  2. Mits het akkoord van de werknemer, de informatie meedelen aan een lid van de hiërarchische lijn of een lid van het CPBW.
  3. De werknemer zelf aanraden om het collectieve probleem aan te kaarten bij een lid van de hiërarchische lijn of een lid van het CPBW.
  4. Op vraag van de werknemer, een informele interventie opstarten binnen de dienst.
  5. De werknemer doorverwijzen naar de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Bron: Prebes.