Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Aantal vuurwerkslachtoffers licht gedaald, maar ernstig letsel op Spoedeisende Hulp neemt toe

Afgelopen jaarwisseling zijn naar schatting 1.212 vuurwerkslachtoffers op de Spoedeisende Hulp of bij een huisartsenspoedpost geholpen. Een daling van 3 % ten opzichte van de vorige jaarwisseling. 28 % van de vuurwerkletsels werd veroorzaakt door het afsteken van legaal vuurwerk, zoals cakes, grondbloemen en F1-vuurwerk.

Tegelijkertijd is het aandeel letsels dat op SEH-afdelingen is behandeld en werd veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk ten opzichte van een jaar geleden toegenomen van 22 naar 29 %. Deze stijging was met name zichtbaar in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar. Een zorgwekkende ontwikkeling welke, naast opsporing en handhaving, noopt tot het geven van extra voorlichting aan jongeren.  

Op de Spoedeisende Hulp zijn dit jaar 365 vuurwerkslachtoffers behandeld en op huisartsenspoedposten zijn 847 personen met vuurwerkletsel geholpen. Driekwart van alle slachtoffers bestond uit jongens of mannen en ruim de helft van alle slachtoffers was net als vorig jaar jonger dan 20 jaar.  

Van alle vuurwerkslachtoffers door zwaar illegaal vuurwerk is het aandeel jongeren onder de 20 jaar ten opzichte van de vorige jaarwisseling flink toegenomen. Met name het aandeel 12- tot en met 15-jarigen nam vergeleken met vorig jaar toe van 13 % naar 34 %. Bovendien zorgde de aard van het letsel voor een stijging van het aantal opnames na een SEH-behandeling, namelijk van 9 % tijdens de vorige jaarwisseling naar 17 % dit jaar. Ook het aandeel amputaties is ten opzichte van vorig jaar iets toegenomen. Het aandeel letsels veroorzaakt door knalvuurwerk en vuurpijlen is ten opzichte van de vorige jaarwisseling afgenomen. 

Hoewel er sprake is van een lichte daling van het aantal vuurwerkslachtoffers, is de ernst van het letsel en het aantal ziekenhuisopnames toegenomen. 

Bron: veiligheid.nl.