Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Arbeidsdeal: publicatie van de maatregelen

De arbeidsdeal speelt in op de nieuwe manier van werken en beoogt 2 zaken:

  • Meer flexibiliteit toestaan, zowel voor werkgevers als werknemers met het oog op een beter evenwicht tussen werk en privé.
  • De werkzaamheidsgraad optrekken.

Invoering 4-dagen werkweek. Deze wet bevat onder meer een aantal maatregelen met betrekking tot de arbeidsduur.

Zo kan de voltijdse werknemer nu een voltijdse prestatie leveren in 4 dagen (in plaats van 5) en heeft hij ook de mogelijkheid om zijn arbeidstijd te regelen volgens een cyclus over twee opeenvolgende weken. 

De werknemer geniet het recht om de toepassing van deze maatregelen te vragen waardoor de werkgever een weigering dient te rechtvaardigen.  De werknemer mag geen negatieve gevolgen ondervinden van een dergelijke vraag.  

Tegen 2023 moeten bedrijven met meer dan 20 werknemers akkoorden sluiten over het recht op deconnectie (door middel van een CAO of een wijziging van het arbeidsreglement).

Verder omvat deze nieuwe wetgeving:

  • Maatregelen m.b.t. variabele werkroosters voordeeltijdse werknemers.
  • Maatregelen m.b.t. nachtarbeid in de e-commerce.
  • Maatregelen met het oog op een correcte omschrijving van de arbeidsrelatie.
  • Maatregelen in verband met deactivering van het ontslag. 
  • Maatregelen gericht op opleiding (met onder meer een jaarlijks opleidingsplan voor elke werknemer).
  • Monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau. 
  • Monitoring van de knelpuntberoepen.  
  • Oprichting van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid. 

Bron: FOD WASO.