Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

TNO-onderzoek: Burn-outklachten onder jongeren nemen toe

In 2022 gaf 1 op de 4 werkenden in de leeftijd van 18 tot 35 jaar aan burn-outklachten te ervaren. Uit het onderzoek van TNO blijkt dat het aantal werkenden dat burn-outklachten ervaart, na een daling in 2020, nu weer wat is gestegen. Ook blijkt dat de ernst van de ervaren burn-outklachten onder jonge werkenden, met relatief veel klachten, toeneemt.

  • Met name onder hoogopgeleide jonge vrouwen stijgt het aandeel van werkgerelateerd psychisch verzuim;
  • In de zorg en onderwijs is het aantal klachten en het verzuim met psychische klachten hoog.

Ga voor meer informatie en tools naar het dossier PSA. In dit dossier vind je recente publicaties en instrumenten van de SER en andere organisaties over het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen met deze informatie hun arbobeleid maken voor PSA.

Momenteel werkt de SER aan een handreiking werkdruk als actualisatie van de handreiking Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Publicatie van de handreiking wordt in het najaar van 2023 verwacht.

Bron: SER Platform.