Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Combineren werk en privé lastig voor nachtwerkers

De combinatie van werk en privé is voor mensen die ’s nachts werken moeilijker dan voor mensen die overdags werken. Nachtwerkers hebben 2,5 keer meer kans op een negatieve werk-privébalans. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en RIVM.

Werknemers die in de nacht werken geven aan dat zij door dat nachtwerk minder tijd met familie of partner kunnen doorbrengen. Dit komt naast de werktijden door vermoeidheid. Ook hebben nachtwerkers op vrije dagen minder behoefte aan sociale contacten, maar dit geldt niet voor alle nachtwerkers.

Een deel van de ondervraagde nachtwerkers zegt dat zij privétaken juist beter kunnen doen als zij ‘s nachts werken. Voor het onderzoek interviewden TNO en RIVM 50 nachtwerkers, spraken zij met werkgevers en bedrijfsartsen en gebruikten zij vragenlijstgegevens van bijna 400.000 werknemers en 127 werkgevers.

Onderzoekers keken ook naar oplossingen om de risico’s voor gezondheid en welzijn (zoals de werk-privébalans) van nachtwerkers te verminderen. Werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen zien weinig mogelijkheden om minder werk in de nacht te doen. Genoemde oplossingen om nachtwerk voor een klein deel te verminderen zijn volgens werkgevers het inzetten van nieuwe technologie (automatisering) en bereikbaarheidsdiensten. Nachtwerkers zijn meestal minder positief over deze diensten omdat deze mogelijk een negatief effect hebben op de slaapkwaliteit en de werk-privébalans.

Omdat de ondervraagde werkgevers en werknemers weinig mogelijkheden zien om de hoeveelheid nachtwerk te verminderen, is het extra belangrijk dat er meer kennis komt over mogelijke oplossingen. Daarnaast is het ook van belang hoe deze oplossingen goed gerealiseerd kunnen worden. Nachtwerkers zelf noemen verschillende oplossingen, zoals het beperken van de hoeveelheid taken in de nacht of onderling ervaringen uitwisselen.

Bedrijfsartsen en werkgevers merken dat ondersteunende maatregelen gemakkelijker worden ingezet wanneer managers enthousiast zijn over een maatregel en deze zelf gebruiken. Volgens bedrijfsartsen is het ook belangrijk dat zij de voordelen van maatregelen voor de organisatie, zoals duurzame inzetbaarheid, aan werkgevers kunnen uitleggen. Ook benadrukken bedrijfsartsen dat maatregelen geen productieverlies hoeven op te leveren. Voor werkgevers is voldoende budget voor maatregelen belangrijk. Tegelijkertijd geven ze aan dat het aanvragen van budget soms lang kan duren.

Bron: TNO.