Geef aandacht aan mentale gezondheid

De mentale gezondheid van je werknemers houd je op peil door ze te ondersteunen bij mentale klachten en problemen op het werk te voorkomen. Een organisatie brede aanpak gericht op de mentale gezondheid in je bedrijf kan daarbij van pas komen.

In 2022 gaf 20 % van de werknemers aan dat zij mentale klachten ervaren (ruim 1.5 miljoen personen). Bij jonge werknemers tussen de 25 en 35 jaar lag dit aandeel in 2022 zelfs op 25 %. De cijfers liegen er niet om: mentale klachten op het werk komen steeds meer voor en de cijfers blijven stijgen. Langdurige mentale klachten kunnen leiden tot verzuim én zijn een grote kostenpost. De verzuimkosten door werkstress zijn € 11.000 per werknemer.

Het Trimbos-instituut ontwikkelde de leidraad ‘Een organisatie brede aanpak van mentale gezondheid op het werk’. In deze leidraad leer je hoe het opzetten van een organisatie brede bril helpt om een mentaal gezonde organisatie te worden of te blijven. Door die bril houdt je rekening met de verschillende fasen van mentale gezondheid, niveaus in de organisatie en randvoorwaarden voor succes. De organisatie brede aanpak en aanbevelingen zijn gebaseerd op de meest recente evidence- en expert-based inzichten zoals omschreven in internationale richtlijnen.

De perfecte organisatie brede aanpak bestaat niet. Deze aanpak geeft houvast om keuzes te maken over welke acties nodig zijn, zodat je hier proactief mee aan de slag kunt gaan. De leidraad geeft aanbevelingen en praktijkvoorbeelden over wat je op elk niveau in de organisatie kunt doen voor de mentale gezondheid.

Een organisatie is wettelijk verplicht om de psychosociale risico’s voor medewerkers te voorkomen en discriminatie op basis van mentale gezondheid is wettelijk verboden. Hoe zorg je voor een organisatie brede aanpak? Bekijk problemen vanuit een organisatie breed perspectief, geef proactief en blijvend aandacht aan preventie en begin klein en streef niet meteen naar volledigheid.

Bron: Trimbos-instituut.