Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Goed nieuws uit de bouwsector

Het aantal arbeidsongevallen zat in 2021 onder het precorona niveau. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal ongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid met 6,3% in 2021. Een stijging ten opzichte van 2020 is logisch: de bouw lag door corona een hele tijd stil.

De bouw doet er alles aan om de sector veiliger te maken. Het veiligheidsbewustzijn in de sector is de laatste jaren wel verhoogd door sterk in te zetten op veiligheidsmaatregelen en -opleidingen. Werkgevers werken daarvoor nauw samen met de vakbonden. Op 12 mei 2022 werd een nieuwe sectorale CAO afgesloten door het paritair comité voor het bouwbedrijf, om een verplichte basisopleiding veiligheid in het leven te roepen. Deze verplichte opleiding is ongetwijfeld een stap in de goede richting.

De bouw heeft het predicaat een onveilige sector te zijn. Nochtans neemt het aantal arbeidsongevallen in de sector jaar na jaar af, zo geven deze cijfers van Fedris aan. In deze cijfers zijn de ongevallen met zelfstandigen en gedetacheerden wel niet opgenomen, maar sectorfederatie Embuild is vragende partij om deze ongevallen ook te registreren, zodat een volledig beeld van de veiligheidssituatie mogelijk wordt.

Zoals in Frankrijk wordt in België gepleit voor de veralgemeende invoering van de Construbadge, voor iedereen op de werf, dus ook voor zelfstandigen en gedetacheerden. Op die manier zullen werkgevers, vakbonden en inspectie proactief kunnen controleren en wordt eventueel zwartwerk en sociale dumping proactief tegengegaan

Bron: Embuild.