Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Nieuwe wetgeving tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Een nieuw koninklijk besluit breidt de verplichte opleiding basisveiligheid uit naar iedereen die werkzaamheden verricht op een bouwwerf.

Uitbreiding

Via een CAO werden op 1/04/2022 alle werknemers PC124 verplicht een opleiding basisveiligheid van 8u te volgen. Op 15/04/2023 treedt een nieuw KB in werking dat deze verplichting uitbreidt naar iedereen die werkzaamheden verricht op een bouwwerf.

Dit zijn onder andere:

 • werknemers PC111
 • werknemers PC145
 • werknemers PC149
 • alle zelfstandigen
 • alle vanuit de buitenlandse sociale zekerheid gedetacheerde arbeidskrachten (zowel zelfstandigen als werknemers)

Het koninklijk besluit beschrijft achtereenvolgens:

 • het doel van de basisveiligheidsopleiding en de eindtermen ervan
 • de regels betreffende de organisatie van de basisveiligheidsopleiding
 • het verband tussen de basisveiligheidsopleiding en de algemene informatie- en opleidingsplicht van de werkgever
 • de wijze waarop deze basisveiligheidsopleiding zich verhoudt ten opzichte van de noodzaak van een specifieke (beroeps)opleiding en ten opzichte van strengere regels die gelden in een bepaalde sector of bij werken met derden
 • een regeling voor buitenlandse aannemers

Gratis webinar FOD WASO

Op 25 mei kan je hierover een gratis webinar volgen. Tijdens het webinar wordt een toelichting gegeven over volgende zaken:

 • doelstellingen van de basisveiligheidsopleiding
 • personen die deze opleiding moeten volgen
 • wijze van organisatie van deze opleiding
 • gevallen waarin personen kunnen vrijgesteld worden van deze opleiding
 • de aanpak van de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk bij de uitvoering van controles op de naleving van deze nieuwe wetgeving

Bouwmodules op Prenne

Ervaring bouwrisico’s op het terrein

Arbeidsinspecteurs komen op het terrein zowel goede als slechte voorbeelden tegen. Bouwbedrijven komen zowel proactief als reactief vb. na een arbeidsongeval in contact met de arbeidsinspectie. In deze module deelt spreker Tom Vermeersch, adviseur AD TWW veel voorkomende vaststellingen, technische weetjes en andere leermomenten met jou.

Belang van veiligheidsnetten in de bouw: Correcte installatie en gebruik

Als preventieadviseur weet je dat veilig werken een prioriteit is en dat het belangrijk is om de werf veilig te houden voor de werknemers. Veiligheidsnetten zijn een belangrijk onderdeel van de preventiestrategie. Hoe controleer je of Norm EN1263-1 en EN1263-2 correct nageleefd werden? Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreekt spreker Bernard Delbaere, zaakvoerder Huck de belangrijkste aandachtpunten en veel voorkomende fouten.

Boorrisico’s? Praktisch!

Boorrisico’s zijn een niet-alledaags risicoveld in een bouwomgeving en kwam ook in het nieuws in enkele duidingsprogramma’s. In deze presentatie worden onder meer de risico’s, linken met milieu (oa bemaling, waterwinningen, geothermie, …), regelgeving (o.a. link met Vlarel) en erkenning van boormeesters uit de doeken gedaan door spreker Naten Van Hemelrijck, Zaakvoerder Terra Inc.

Bron: Prebes