Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rapport van Eurofound over overwerk

In een recent verslag van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) wordt een vergelijkend overzicht gegeven van de wijze waarop overwerk in de EU-lidstaten, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk wordt gereguleerd, met inbegrip van de definitie ervan, de limieten van het concept en de compensatie die de werknemers voor overwerk ontvangen.

Het verslag beoordeelt aan de hand van nationale gegevens de omvang van het verschijnsel, gaat in op de achterliggende factoren en onderzoekt de mogelijke gevolgen voor werknemers en bedrijven.

Tenslotte geeft het verslag een beeld van de huidige discussie rond het onderwerp. Niet-gecompenseerde arbeidstijden, structureel overwerk en toezicht op arbeidstijden behoren momenteel namelijk tot de meest besproken werk gerelateerde kwesties in de EU.

Lees het volledige verslag in het Engels op de website van Eurofound: Overtime in Europe: Regulation and practice.

 

Bron: Eurofound.