Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Regel van Goed Vakmanschap van Fireforum rond elektrische voertuigen in parkings

Elektrische voertuigen worden steeds vaker gebruikt en bestuurders van dit type wagens maken uiteraard ook gebruik van parkings. Naar aanleiding van enkele incidenten en door de sterk uiteenlopende adviezen, worden steeds meer vragen gesteld over de brandveiligheidsvoorschriften rond elektrische voertuigen.

Het bestaan van tegenstrijdige adviezen bij brandweerzones wordt geïllustreerd door dit artikel op de website van Zorgmagazine: Onduidelijkheid over de brandveiligheid van elektrische voertuigen in ondergrondse parkings.

Fireforum publiceerde in september 2021 een eerste versie van de Regel van Goed Vakmanschap. Deze gids, opgesteld door verschillende betrokken partijen, draagt bij aan de verbetering van de brandveiligheid door meer coherente en kwaliteitsvolle voorschriften voor elektrische voertuigen in parkings, zowel op technisch als organisatorisch vlak.

De vernieuwde tweede versie werd gevalideerd door alle leden van de Hoge Raad en is sedert het najaar 2023 dé referentie als Regel van Goed Vakmanschap voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkings moeten voldoen om elektrische voertuigen te parkeren.

De code bevat 15 hoofdstukken. Er is een hoofdstuk over specifieke risico’s en een hoofdstuk over de 6 essentiële doelstellingen (waaraan gesloten parkings moeten voldoen):

  • De parking is brandwerend gescheiden van andere delen van het gebouw en biedt voldoende stabiliteit in geval van brand.
  • De atmosfeer kan nooit explosief worden.
  • Het ontstaan van een brand of een gevaarlijke situatie wordt zo snel mogelijk aan alle bewoners en de hulpdiensten meegedeeld.
  • De warmte en de rook van een brand vormen geen gevaar voor de bewoners gedurende de tijd die nodig is om een veilige plaats te bereiken.
  • De warmte en de rook van een brand beletten de brandweer niet om veilig op te treden.
  • Na het blussen van de brand, kunnen de verwijdering en de opvolging van het elektrisch voertuig worden uitgevoerd zonder buitensporige inzet van de brandweer in termen van tijd en middelen.

Uiteraard verwijst een van de hoofdstukken naar hoofdstuk 7.22 van boek 1 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI). Over dit nieuwe hoofdstuk 7.22 en versie 1 van de Regel van Goed Vakmanschap verscheen volgend bericht op deze BeSWIC-website: KB tot aanvulling en wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI).

De nieuwe versie van de Regel van Goed Vakmanschap is beschikbaar op de website van Fireforum: RGV Elektrische voertuigen in parkings – 2de editie online.

Nelectra heeft ook over deze tweede versie bericht: Regel van Goed Vakmanschap Brandveiligheid: elektrische voertuigen in parkings versie 2.

Er bestaat al regelgeving voor auto’s gevoed met bepaalde types brandstoffen in de verbrandingsmotor, die parkeren in parkings, namelijk het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren.

De Regels die in dit artikel worden besproken zijn dus nieuwe regelgeving voor nieuwe en bestaande parkings (mits overgangsmaatregelen).

In binnen- en buitenland zijn volgende documenten te vinden over parkings en/of elektrische wagens in deze parkeergebouwen o.a. bij TNO: Risico’s in parkeergarages ten gevolge van elektrisch en waterstof aangedreven personenauto’s

Volgende white paper van Siemens is ook het vermelden waard: Fire safety in parking garages with electric vehicles (PDS, 1,41 MB).Ook verzekeraars bieden documenten aan.

Daarnaast zijn volgende globale Europese studies rond elektrische oplaadinfrastructuur het vermelden waard, bijvoorbeeld:

In sommige van de reeds vermelde documenten worden ook constructie technische eisen van gesloten parkings vermeld, in andere niet. Hierbij enkele relevante documenten:

Bij het werken, manipuleren, onderhouden, enzovoort aan of bij elektrische wagens zijn gevaren en dus risico’s verbonden, net als bij interventies bij calamiteiten in verband met elektrische wagens. In dit kader is het nuttig te verwijzen naar volgende opleidings- en andere initiatieven:

De NIPV-publicatie Onderzoek dompelcontainers: Een beoordeling van de dompelcontainer en mogelijke alternatieven geeft ook een mooi overzicht van verschillende interventietechnieken.

Rond de afvalfase van batterijen en hoe ermee omgaan verscheen op deze BeSWIC-website volgend bericht: Sensibiliseringsstickers van Denuo rond voorkomen van afvalbranden van lithium-ion batterijen.