Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Stapje dichterbij machineverordening.

Met dit voorstel wordt de machine­richtlijn uit 2006 omgezet in een verordening. Die richtlijn uit 2006 is een belangrijk stuk wetgeving waarmee geregeld werd dat overal in de EU dezelfde gezondheids- en veiligheidseisen gelden voor machines. Ook werd het vrij verkeer van machines binnen de eengemaakte markt bevorderd en gezorgd voor een goede bescherming van werknemers en burgers in de EU.

De richtlijn wordt nu omgezet in een verordening, om zo meer rechts­zekerheid te bieden en de normen op de eengemaakte markt verder te harmoniseren. De tekst laat voldoende ruimte over voor opkomende technologieën, waaronder nieuwe toepassingen van artificiële intelligentie in de machinebouw­sector

Om de rechtszekerheid te waarborgen wordt het toepassings­gebied van de verordening verduidelijkt. De Raad koos er met name voor om kleine transport­voertuigen voor persoonlijk gebruik en lichte elektrische voertuigen zoals elektrische scooters en elektrische fietsen nog steeds onder de verordening te laten vallen, omdat dit veelgebruikte vervoersmiddelen zijn die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn voor de gebruikers ervan.

Het voorstel van de Commissie bevat in bijlage I een lijst van machine­producten met een hoog risico, waarvoor een conformiteits­beoordeling moet worden uitgevoerd. De Raad heeft de opzet van deze lijst gewijzigd. In het voorstel van de Raad geldt voor de meeste producten een optionele zelfbeoordeling en voor slechts enkele producten een verplichte beoordeling door een instantie. De Commissie kan de lijst wel nog steeds bijwerken met producten die als potentieel gevaarlijk worden beschouwd en een conformiteits­beoordeling door een instantie vereisen. Dit moet een goed evenwicht waarborgen tussen productveiligheid en het vermijden van onevenredig strenge eisen voor fabrikanten.

In de tekst van de Raad staat dat de Commissie technische specificaties kan opstellen indien er geen (toereikende) normen zijn vastgesteld. De Commissie mag dit echter enkel in specifieke gevallen doen, wanneer er geen andere opties zijn.

Verder wil de Raad dat digitale gebruiks­aanwijzingen worden toegestaan, maar dat consumenten tot 6 maanden na hun aankoop op verzoek gratis een papieren gebruiks­aanwijzing moeten kunnen krijgen van de fabrikant.

Nu het onderhandelings­mandaat van de Raad werd goedgekeurd door het Comité van permanente vertegenwoordigers kan het voorzitterschap van de Raad binnenkort beginnen te onderhandelen met het Europees Parlement over de verordening.

Bron: Europese Raad.