Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Zonnepanelen worden steeds populairder. Dat betekent dat er steeds vaker monteurs de daken opgaan om de zonnepanelen te installeren. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70 procent (!) van de gevallen de Arbowet overtreden. De Arbeidsinspectie wil dat er meer aandacht komt voor de veiligheid in deze sector. Het aantal inspecties zal worden verhoogd. 

In het afgelopen anderhalf jaar vonden er meer dan 40 ongevallen plaats bij de installatie van zonnepanelen. In de afgelopen 3 jaar waren er zelfs 4 die een fatale afloop kenden. Daarnaast krijgt de Arbeidsinspectie jaarlijks tientallen meldingen over de risico’s binnen deze sector. Valgevaar is de rode draad in het aantal meldingen.

Vaak worden zonnepanelen namelijk op daken geïnstalleerd en in 80 procent van de ongevallen was er sprake van een monteur die door of van het dak viel. In meer dan de helft van de gevallen liepen de slachtoffers 1 of meerdere botbreuken op. 20 procent kreeg te maken met hoofdletsel en in 10 procent van de gevallen hield de monteur blijvend letsel over aan het ongeval.

Meer dan 150 inspecties en ongevalsonderzoeken wezen uit dat er vaak niet of onvoldoende wordt gewerkt volgens de veiligheidsvoorschriften. Monteurs brachten soms de panelen via ladders omhoog maar werkten ook vaak zonder steigers, leuningen of dakrandbeveiliging. Laatstgenoemde maatregelen kunnen valgevaar voorkomen. Hiervoor heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie boetes uitgedeeld. In 1 geval ging de Arbeidsinspectie zover dat het de werkzaamheden van een installatiebedrijf in zonnepanelen een maand stil heeft gelegd. Het bedrijf overtrad de Arbowet stelselmatig.

De Arbeidsinspectie sluit niet uit dat de komende tijd meer bedrijven voor een maand hun werkzaamheden moeten stilleggen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van haar installateurs. Het is belangrijk dat de risico’s op onveilige situaties zoveel mogelijk voorkomen worden.

 

Bron: Kader Group.