Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Wat kan ik doen bij een onveilige werkplek?

Uw werkgever moet uw werkplek zo veilig mogelijk maken. Bespreek onveilige situaties met uw werkgever. Als u er met elkaar niet uitkomt, vraag dan advies aan de arbodienst. Als het probleem blijft, meldt u de klacht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op het werk. Dit geldt ook als u thuiswerkt. Uw werkgever moet rekening houden met de regels uit de Arbowet. Hierin staan bijvoorbeeld veiligheidsregels over het werken op hoogte. Uw werkgever moet maatregelen nemen zodat u niet kunt vallen. Werkt u met elektriciteit of gevaarlijke stoffen? Dan moet u volgens de juiste veiligheidsvoorschriften kunnen werken.

Uw werkgever moet alle risico’s opschrijven in een RI&E. In dit document staan de risico’s voor uw veiligheid en gezondheid en hoe uw werkgever hiermee omgaat.

Is er geen RI&E of staat hier een onveilige situatie in? Bespreek dit dan met uw werkgever. Leg uit waarom u zich onveilig voelt en wat u van uw werkgever verwacht. Samen komt u misschien tot een oplossing.

Stap 1

Vindt u uw werkplek onveilig? Bespreek het probleem dan met uw werkgever. Als u er met uw werkgever niet uitkomt, kunt u het probleem ook melden bij uw ondernemingsraad.

Het kan ook fijn zijn om de situatie eerst met een vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker te bespreken. Bijvoorbeeld als er sprake is van pesten op de werkvloer. De vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werker geven tips hoe u een gesprek met uw werkgever start.

Stap 2

Soms is het lastig te bepalen of een situatie echt onveilig is. Zoals wanneer het te koud is om te werken of wanneer de werkdruk te hoog is. Vraag advies aan de arbodienst als u er met uw werkgever niet uitkomt.

De arbodienst is de organisatie die uw werkgever helpt bij het regelen van een goede en veilige werksituatie. Kijk in uw bedrijfsregels met welke arbodienst uw werkgever werkt. Of vraag dit aan uw werkgever.

Stap 3

Lost uw werkgever uw klacht niet op? En vindt u dat hij zich niet aan de regels houdt? Dan kunt u uw klacht melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de wet houden.

Stap 4

Lijdt u schade door een onveilige situatie, bijvoorbeeld door een arbeidsongeval? Dan kunt u misschien uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw schade. Neem contact op met een advocaat. Of vraag hulp van uw rechtsbijstand verzekeraar of vakbond. 

Bron: Juridisch Loket.