Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Wat te doen bij een cyberaanval?

Tal van getuigenissen van bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van dergelijke aanvallen, geven blijk van moeilijkheden die zich op het moment zelf maar ook daarna, voordoen. 

Tijdens een incident houden we ons vaak bezig met de meest dringende zaken en verliezen uit het oog dat in het kader van het dagelijks bestuur, ook ten aanzien van overheidsdiensten of -organen snel moet worden opgetreden.

VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) ontwikkelde een “roadmap” met als doel ondernemingen die het slachtoffer zijn van een cyberincident te ondersteunen bij hun interne organisatie, maar vooral bij hun interactie met hun externe contacten, met name de publieke overheden en dat in het kader van hun wettelijke verplichtingen.

  • Hoe meld je een cyberincident aan de RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid)?
  • Of aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit?
  • Welke stappen moet je met betrekking tot de RVA (Rijksdienst voor Arbeidszekerheid) ondernemen om geplande periodes van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen of wegens een ‘technische stoornis’ te melden? 

VBO zocht naar praktische oplossingen, contactpunten en versoepelingen van bestaande procedures. De voorgestelde oplossingen kunnen nog evolueren en verbeterd worden.

Bron: Prebes.