Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Wetsvoorstel voor meldplicht arbeidsongevallen

De minister heeft een wetsvoorstel gedaan voor de wijziging van de Arbowet in verband met de invoering van een meldplicht bij arbeidsongevallen en vergewisplichten voor uitleners. Het wetsvoorstel heeft als doel de veiligheid van uitzendkrachten (uitgeleende werknemers) op de werkvloer te verbeteren. Burgers, bedrijven en instellingen worden uitgenodigd om mee te denken over het wetsvoorstel.

Nieuw in de wet is dat niet alleen inleners (de werkgever die de uitzendkracht inhuurt) maar ook uitzendbureaus dodelijke en ernstige arbeidsongevallen van uitgeleende werknemers moeten gaan melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Uitzendbureaus worden ook verplicht om na een bedrijfsongeval te controleren of er voldoende maatregelen zijn getroffen om de werknemers weer veilig aan het werk te laten gaan.

De wijziging van de Arbowet moet de veiligheid van uitzendkrachten verbeteren, waar veel arbeidsmigranten onder vallen. Uitgangspunt van de wetswijziging is dat zowel het uitzendbureau als de inlener de verantwoordelijkheid en zorgplicht draagt voor uitgeleende werknemers.

Iedereen die wil reageren op het wetsvoorstel, kan tot en met 25 mei suggesties doen via een internetconsultatie. Ministeries voeren consultaties uit over onder meer concepten van wetten. Door internetconsultatie krijgen burgers, bedrijven en instellingen de kans om te reageren op een wetsvoorstel. Ze kunnen suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de wetgeving te verbeteren. Alle reacties worden verzameld en gebruikt voor het eventueel verbeteren van het voorstel.

Bron: Arboportaal.