Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hoe effectief zijn interventies van preventieadviseurs?

Welke interventies voeren preventieadviseurs zoal uit? Op welke manieren   proberen ze de veiligheidscultuur te verbeteren? En vinden ze de interventies die ze doen zelf ook effectief? Het RIVM werkte samen met TNO en de TU Delft een vragenlijst uit om dit na te gaan. In samenwerking met de NVVK werd deze verspreid onder de leden.

Preventieadviseurs gebruiken gemiddeld 32 interventietypes in hun organisaties. Dat is niet zo gek, want uit eerder onderzoek bleek al dat succesvolle interventieprogramma’s twee keer zoveel interventies bevatten als interventieprogramma’s die niet succesvol zijn, alsook dat programma’s die uit meerdere onderdelen bestaan de beste keuze lijken.

De keuze voor een bepaalde interventie wordt meestal bepaald op basis van wetgeving en goede praktijken. Wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van bepaalde interventies speelt nog geen grote rol speelt bij deze keuzes. Dit komt waarschijnlijk deels doordat dergelijk bewijs vaak niet beschikbaar is.

De meningen over de effectiviteit van interventies liepen sterk uiteen. Een van de meest frappante vaststellingen uit het onderzoek was dan ook dat de top van de één de flop van de ander was. Een voorbeeld hiervan is de laatste minuut risicoanalyse (LMRA). De ene preventieadviseur vindt een LMRA onmisbaar, de ander vindt het volstrekt zinloos.

Bron: Veiligheidsnieuws.