Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

1 op de 3 bedrijven krijgt wagenpark niet elektrisch tegen 2026

Tegen 2026 genieten alleen nog volledig elektrische bedrijfswagens van de maximale fiscale voordelen. Ruim een derde van de bedrijven geeft vandaag echter aan dat ze niet tijdig klaar geraken met alle aanpassingen.

Bijna 7 op de 10 ondernemingen worstelen met hun parkeerinfrastructuur en de extra risico’s rond brandveiligheid die de elektrificatie van hun bedrijfsvloot met zich meebrengen. 3 op de 10 heeft zelfs geen idee wie opdraait voor de kosten als een laadpaal van het werk in brand schiet bij een werknemer thuis. Dat blijkt uit een online enquête bij 200 respondenten uit de sector. 

De omslag naar een elektrisch wagenpark is bij de meeste bedrijven en ondernemingen definitief ingezet. Maar de switch van fossiele bedrijfswagens naar een (deels) elektrisch wagenpark roept bij veel bedrijven heel wat vragen op. Het volstaat namelijk niet de werknemers enkel een elektrische wagen te bezorgen. Er duiken heel wat extra praktische vragen op.

  • Zijn er laadpalen nodig?
  • Hoeveel dan?
  • Moeten de werknemers ook thuis kunnen opladen?
  • Hoe worden ze vergoed?
  • En hoe zit het met de verzekering van schade veroorzaakt door een laadpaal?

Het zijn deze onduidelijkheden die ervoor zorgen dat de omslag naar een elektrische bedrijfsvloot vertraging oploopt.

Dat er nog heel wat twijfels rijzen bij de fleet managers in ons land blijkt uit de online enquête van AON en FLEET afgenomen tussen 24/03 en 29/04 bij 200 respondenten.

Op de vraag of ze hun wagenpark tegen 2026 volledig geëlektrificeerd krijgen, antwoordt ruim een derde (35,7%) dat dit niet het geval zal zijn. Meest voorkomende obstakels zijn de laadinfrastructuur (zowel op het werk als bij de werknemer thuis), de lange levertermijnen van elektrische voertuigen, de vrees bij hun werknemers voor een te kleine actieradius of de car policy die helemaal moet hertekend worden.

Op 1 juli 2022 treedt een aangepast KB (Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen) in werking. Eén van de nieuwigheden betreft de verplichting – enkel voor nieuwe gebouwen – dat parkings met een oppervlakte van meer dan 250m² op iedere parkeerbouwlaag moeten uitgerust zijn met één van volgende beveiligingstypes: een rook- en warmteafvoersysteem (RWA) en/of sprinkler, of een ventilatieopening.

Bron: FLEET.