ENG
Home Consultancy

Consultancy

Arbo

Risico- Inventarisatie en Evaluatie; ARIE; Veiligheidsmanagement VCA; OHSAS, ISO.

Explosieveiligheid (Atex 137 en Atex 95)

Explosieveiligheidsdocument; gevarenzone indeling.

CE markering

Machines en installaties.

Externe veiligheid

Opslag gevaarlijke stoffen; Kwantitatieve risicoanalyse (QRA); Bedrijfsnoodplan; Veiligheidsrapportage BRZO; Veiligheidsstudies: HazOp, What if.

Brandveiligheid

Vuurlastberekeningen; Brandveiligheid; Ontwerp gebouwen; Ontwerp opslagplaatsen gevaarlijke stoffen; Brandbestrijding; Ontruimingsplannen; Aanvalsplannen.

Uitvoerend

Audits, Veiligheidsinspecties, Incidentenonderzoeken.

Privacyverklaring