Consultancy

ARBO

Risico- Inventarisatie en Evaluatie; ARIE; Veiligheidsmanagement VCA; OHSAS, ISO.

EXPLOSIEVEILIGHEID (ATEX 137 EN ATEX 95)

Explosieveiligheidsdocument; gevarenzone indeling.

CE MARKERING

Machines en installaties.

EXTERNE VEILIGHEID

Opslag gevaarlijke stoffen; Kwantitatieve risicoanalyse (QRA); Bedrijfsnoodplan; Veiligheidsrapportage BRZO; Veiligheidsstudies: HazOp, What if.

BRANDVEILIGHEID

Vuurlastberekeningen; Brandveiligheid; Ontwerp gebouwen; Ontwerp opslagplaatsen gevaarlijke stoffen; Brandbestrijding; Ontruimingsplannen; Aanvalsplannen.

UITVOEREND

Audits, Veiligheidsinspecties, Incidentenonderzoeken.