Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

6 aandachtspunten bij het opstellen van een intern verkeersplan

  1. Verzamel gegevens van ongevallen, incidenten, meldingen, enz.
  2. Teken de verkeersstromen uit en stel een plan op met de toegangen, machines, rijwegen, enz.
  3. Zorg dat de aangepaste wegen en doorgangen zoveel mogelijk gescheiden zijn.
  4. Ontwikkel uniforme regels die in het verkeersreglement worden opgenomen.
  5. Zorg voor uniforme markering en signalisatie.
  6. Houd toezicht op de naleving van de regels en instructies.

Bron: Prebes.